רכש ומכרזים

  בעמוד זה תוכלו לקבל מידע על רשימות הספקים המסווגות של המכללה מידע על פרסום ותוצאות מכרזים, הודעה על פטור ממכרז והחלטות ועדת מכרזים.

  ספקים המעוניינים להצטרף למאגר הספקים של המכללה מוזמנים לעשות כן באמצעות
   טופס הצטרפות למאגר ספקים.

   

   אנשי קשר:

  • נעה פלדמן שגב - מנהלת רכש ותפעול, טלפון: 09-7476409, פקס: 09-7476446
  • רמי שיינברג - סמנכ"ל,                     טלפון: 09-7476378, פקס: 09-7476202

הודעות

מודעה מכרז פומבי להגברת לחצי מים במערכת המתזים בספרייה תשעד 14.docxמודעה מכרז פומבי להגברת לחצי מים במערכת המתזים בספרייה תשעד 14
הודעה בדבר עדכון לוח זמנים מכרז לאספקת מערכת איחסון מרכזית ומתן שירות אחריות ותחזוקה - תשעד 12.docxהודעה בדבר עדכון לוח זמנים מכרז לאספקת מערכת איחסון מרכזית ומתן שירות אחריות ותחזוקה - תשעד 12
מודעה מכרז לאספקת מערכת איחסון מרכזית ומתן שירות אחריות ותחזוקה - תשעד 12.pdfמודעה מכרז לאספקת מערכת איחסון מרכזית ומתן שירות אחריות ותחזוקה - תשעד 12
יוטיוב המכללה האקדמית בית ברל                                                                                  
המכללה האקדמית בית ברל בויקיפדיה                                                                                  
המכללה האקדמית בית ברל בטוויטר                                                                                  
                                                                                 
לפרטים
שם מלא
דוא"ל
טלפון
מתעניין בתחום
אני מעוניין/ת לקבל מידע באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הודעות SMS מהמכללה האקדמית בית ברל