רכש ומכרזים

  בעמוד זה תוכלו לקבל מידע על רשימות הספקים המסווגות של המכללה מידע על פרסום ותוצאות מכרזים, הודעה על פטור ממכרז והחלטות ועדת מכרזים.

  ספקים המעוניינים להצטרף למאגר הספקים של המכללה מוזמנים לעשות כן באמצעות
   טופס הצטרפות למאגר ספקים.

   

   אנשי קשר:

  • נעה פלדמן שגב - מנהלת רכש ותפעול, טלפון: 09-7476409, פקס: 09-7476446
  • רמי שיינברג - סמנכ"ל,                     טלפון: 09-7476378, פקס: 09-7476202

הודעות

מודעה מכרז פומבי להספקת שרות וציוד לבטיחות וגלוי אש.docמודעה מכרז פומבי להספקת שרות וציוד לבטיחות וגלוי אש
הודעה בדבר כוונות פטור לתחזוקת מערכת מידע לניהול ספריות.pdfהודעה בדבר כוונות פטור לתחזוקת מערכת מידע לניהול ספריות
יוטיוב המכללה האקדמית בית ברל                                                                                    
המכללה האקדמית בית ברל בויקיפדיה                                                                                    
המכללה האקדמית בית ברל בטוויטר                                                                                    
                                                                                   
לפרטים
שם מלא
דוא"ל
טלפון
מתעניין בתחום
אני מעוניין/ת לקבל מידע באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הודעות SMS מהמכללה האקדמית בית ברל