רכש ומכרזים

  בעמוד זה תוכלו לקבל מידע על רשימות הספקים המסווגות של המכללה מידע על פרסום ותוצאות מכרזים, הודעה על פטור ממכרז והחלטות ועדת מכרזים.

  ספקים המעוניינים להצטרף למאגר הספקים של המכללה מוזמנים לעשות כן באמצעות
   טופס הצטרפות למאגר ספקים.

   

   אנשי קשר:

  • נעה פלדמן שגב - מנהלת רכש ותפעול, טלפון: 09-7476409, פקס: 09-7476446
  • רמי שיינברג - סמנכ"ל,                     טלפון: 09-7476378, פקס: 09-7476202

הודעות

מודעה מכרז פומבי להפעלת מזנון ומתן שירותי מזון למכללה האקדמית בית ברל תשעה 11.pdfמודעה מכרז פומבי להפעלת מזנון ומתן שירותי מזון למכללה האקדמית בית ברל תשעה 11
מודעה תשעה 10 - לביצוע פרויקט הסבת כיתות לאולם מבנה מייזר 404.pdfמודעה תשעה 10 - לביצוע פרויקט הסבת כיתות לאולם מבנה מייזר 404
מודעה לעיתונות מכרז פומבי תשעה 9 להספקת שירותי רואה חשבון.pdfמודעה לעיתונות מכרז פומבי תשעה 9 להספקת שירותי רואה חשבון
מודעה מכרז פומבי לביצוע עבודות שיפוץ ובניה והתאמות נגישות תשעה 8.pdfמודעה מכרז פומבי לביצוע עבודות שיפוץ ובניה והתאמות נגישות תשעה 8
יוטיוב המכללה האקדמית בית ברל                                                                                                                   
המכללה האקדמית בית ברל בויקיפדיה                                                                                                                   
המכללה האקדמית בית ברל בטוויטר                                                                                                                   
                                                                                                                  
לפרטים
שם מלא
דוא"ל
טלפון
מתעניין בתחום
אני מעוניין/ת לקבל מידע באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הודעות SMS מהמכללה האקדמית בית ברל