רכש ומכרזים

  בעמוד זה תוכלו לקבל מידע על רשימות הספקים המסווגות של המכללה מידע על פרסום ותוצאות מכרזים, הודעה על פטור ממכרז והחלטות ועדת מכרזים.

  ספקים המעוניינים להצטרף למאגר הספקים של המכללה מוזמנים לעשות כן באמצעות
   טופס הצטרפות למאגר ספקים.

   

   אנשי קשר:

  • נעה פלדמן שגב - מנהלת רכש ותפעול, טלפון: 09-7476409, פקס: 09-7476446
  • רמי שיינברג - סמנכ"ל,                     טלפון: 09-7476378, פקס: 09-7476202

הודעות

מודעה מכרז פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת להספקה והתקנת ריהוט עבור המכללה האקדמית בית ברל תשעד 11.pdfמודעה מכרז פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת להספקה והתקנת ריהוט עבור המכללה האקדמית בית ברל תשעד 11
מודעה מכרז פומבי - להספקת שירותי השכרת רכב בשיטת ליסינג תיפעולי - תשעד 10.pdfמודעה מכרז פומבי - להספקת שירותי השכרת רכב בשיטת ליסינג תיפעולי - תשעד 10
מודעה מכרז פומבי להקמת מקלטים תשעד 7.pdfמודעה מכרז פומבי להקמת מקלטים תשעד 7
יוטיוב המכללה האקדמית בית ברל                                                                
המכללה האקדמית בית ברל בויקיפדיה                                                                
המכללה האקדמית בית ברל בטוויטר                                                                
                                                               
לפרטים
שם מלא
דוא"ל
טלפון
מתעניין בתחום
אני מעוניין/ת לקבל מידע באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הודעות SMS מהמכללה האקדמית בית ברל