דלג לתוכן ראשי

המסלול ללימודי חינוך מיוחד

חפש
המכללה האקדמית בית ברל
מי אנחנו
תחומי לימוד
תארים ותעודות
ייעוץ והרשמה
ספריות
מרכזים
מחקר
צור קשר
  
המכללה האקדמית בית ברל > תחומי לימוד > חינוך והוראה > מסלולים > המסלול ללימודי חינוך מיוחד > liba  

liba

Modify settings and columns
  
הצג: 
מיון לפי קבצים מצורפיםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
contentsמסנן
מחשבת החינוך המיוחד (משותף לגן ולגילאי 21-6)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
1
הקורס עוסק בגישות מרכזיות שהשפיעו על מחשבת החינוך המיוחד, נכיר את המגמות העכשוויות המאפיינות את תחום החינוך המיוחד, נדון בסוגיות שונות הקשורות לתהליכי השמה ושילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים, ונעסוק בניתוחם של חוקי החינוך המיוחד והשלכותיהם החינוכיות.H2לא
סוגיות בחינוך משלב (משותף לגן ולגילאי 21-6)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
2
הקורס עוסק בסוגיית שילובם של תלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים במערכת החינוכית הרגילה. נבחן את רעיון השילוב מנקודת מבט פילוסופית, חברתית וחינוכית; נכיר תפיסות ומודלים שונים של שילוב מנקודת מבט מערכתית, תוך הדגשת תפקידם של מורי החינוך המיוחד בתוך המערך המסייע. נדון בסוגיות תיאורטיות ויישומיות בתחום השילוב כמו עמדות ושינוי עמדות, סוגיות בהשמה, הערכת יעילות השילוב, חקיקה, השילוב המלא ועוד. H2לא
לקויות קשב (משותף לגן ולגילאי 21-6 במוקד לקויי למידה)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
3
הקורס יינתן רקע כללי על לקות קשב - רקע היסטורי, הגדרות ומאפיינים. יוצגו ויידונו תיאוריות מרכזיות וכלי הערכה סובייקטיביים ואובייקטיביים. תיערך סקירה ביקורתית של מחקרים שניסו לאפיין את תת-הסוגים של הפרעת הקשב. כמו כן, יוצג המודל הרב-ממדי של הקשב (קשב מתמשך, קשב סלקטיבי, הכוונת קשב ובקרת קשב) ויידונו השלכותיו לתחום לקויות הקשב.H2לא
משפחה-קהילה-מערכת החינוך המיוחד (משותף לגן ולגילאי 21-6)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
4
בקורס נבחן את השלבים השונים שעוברת משפחה בה יש ילד עם צרכים מיוחדים ואת דרכי ההתמודדות שלהם. יושם דגש על החלטות שמבצעים הורים במפגש עם מערכת החינוך ואנשי מקצוע שונים ובדרכים ליצור שיתוף פעולה בין הגורמים. נתייחס להורות לילדים עם תסמונות ספציפיות: אוטיזם, בעיות קשב, ליקויי למידה, ליקויי שמיעה, פיגור שכלי ושיתוק מוחין.H2לא
טכנולוגיות תומכות בחינוך המיוחד (משותף לגן ולגילאי 21-6)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
5
בקורס יוצגו תיאוריות וגישות שונות לשילוב המחשב בתהליכי למידה אצל אנשים עם צרכים מיוחדים כולל שימוש מתקדם בכלים יישומיים והתאמתם לאוכלוסיות השונות. כמו כן, יוצגו בו העקרונות של טכנולוגיה מסייעת ושימושים שמטרתם שיפור איכות החיים ואפשרות להשתלב במעגלי החיים המרכזיים.H2לא
ילדים עם לקויות התפתחותיות, קוגניטיביות וחושיות (ייחודי לגן)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
6
הקורס ישלב חשיפה לידע תיאורטי ובסיסי אודות ילדים עם לקויות התפתחותיות בצד גילוי "האדם מאחורי התווית". נגדיר ונסקור את המאפיינים של הקבוצות השונות של לקויות התפתחותיות: לקויות קוגניטיביות, תסמונות ברצף האוטיזם, שיתוק מוחין, ליקויי שמיעה וראייה. נעסוק באטיולוגיה של הלקויות השונות ובגישות השונות לחינוך וטיפול בילדים.H2לא
לקויי שפה ושיח (ייחודי לגן)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
7
קורס זה עוסק באוכלוסיית הילדים בגן שלה לקות שפה ממקור ראשוני. בקורס נעסוק בהגדרת האוכלוסייה, סיווגה לתתי קבוצות ונתוניה הדמוגרפיים. במהלך הקורס נחקור את מאפייני השפה של קבוצה זאת מהופעת ניצני התקשורת הראשוניים ועד להתפתחות השיח, ואת המאפיינים הייחודים ללקויי שפה דוברי עברית. נדון בסוגיות תיאורטיות להסבר התופעה. נתאר את תהליך האיתור והאבחון של ילדים לקויי שפה ונעסוק בסוגיית האבחנה המבדלת בינם לבין ילדים המאחרים בדיבור. ההרצאות ילוו בהצגות מקרים וניתוחם.H2לא
ילדים בסיכון (ייחודי לגן)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
8
סטודנטים בקורס זה ילמדו על מגוון רחב של הפרעות שמקורן בילדות מתוך תפיסות וגישות שונות בהבנת התפתחות הילד. בקורס נלמד על הפנומנולוגיות המקובלות ושיטות הסיווג של קבוצות התסמינים הנפוצים כמו גם הבנת קשייהם של ילדים תוך שילוב גישות ביולוגיות, חברתיות-תרבותיות, קוגניטיביות, התנהגותיות, משפחתיות ופסיכודינאמיות.H2לא
ניצני אוריינות: איתור קשיים ודרכי התערבות (ייחודי לגן)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
9
הקורס יעסוק בתהליכים בסיסיים הנדרשים לרכישת הקריאה והכתיבה. נתייחס בעיקר להבנת האב-נורמאלי של תהליכים אלה. בקורס יוצגו מודלים תיאורטיים המסבירים את התפתחות השפה הכתובה, וידע מחקרי המסביר את הקשר בין תהליכי קריאה-כתיבה וקשיים התפתחותיים בגיל הרך. כמו כן, יוצגו דרכים לאיתור והערכה של תהליכים המעכבים התפתחות תקינה של השפה הכתובה. הקורס יעסוק בהתאמת דרכי ההוראה לצורכי הלומד.H2לא
חשיבה חשבונית בגיל הרך: איתור קשיים ודרכי התערבות (ייחודי לגן)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
10
בקורס יכירו הסטודנטים תהליכים פסיכולוגיים, קוגניטיביים וחברתיים המשפיעים על הקשיים של ילדים בגיל הרך בחשבון. יושם דגש על הכרת סגנונות ודרכי חשיבה נורמטיביות ושגויות של ילדים בחשבון. הסטודנטים יחשפו לדרכי איתור של תלמידים המתקשים בחשבון ויכירו מודלים ואסטרטגיות לבניית תכנית טיפולית ולהפעלתה. H2לא
אתגרים בהתפתחות מוטורית ותחושתית (ייחודי לגן)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
11
הקורס מבוסס על תחום ההתפתחות המוטורית אשר חוקר את השינויים המתרחשים בהתנהגות המוטורית לאורך כל חייו של האדם, התהליכים המצויים בבסיס שינויים אלה והגורמים המשפיעים עליהם. במהלך הקורס ירכשו הלומדים ידע בתחום ההתפתחות המוטורית, על קשרי הגומלין שלה עם ההתפתחות הקוגניטיבית והריגושית, יתנסו בכלים לבניית תכנית לימודים בהתאמה למאפיינים ההתפתחותיים של הילד ויכירו דרכים להבנה של התפתחות תקינה כבסיס לאיתור מוקדם של ילדים, אשר אינם מתפתחים כמצופה מבני גילם.H2לא
אוכלוסיות עם צרכים ייחודיים (ייחודי לגילאי 21-6)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
12
בקורס יכירו הלומדים את הקשיים, הנכויות, הליקויים והמגבלות של אנשים עם צרכים מיוחדים כמו תלמידים עם לקויות למידה, נכויות התפתחותיות, לקויות ראייה ושמיעה, קשיי קשב וכו'. תוצג האטיולוגיה של אנשים עם הצרכים השונים ויוצגו דרכי מניעה כולל ממצאים עדכניים מתחום המחקר הגנטי.

 

H2לא
היבטים התפתחותיים של שפה ושיח (ייחודי לגילאי 21-6)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
13
קורס זה יעסוק בתהליך רכישת שפה בקרב ילדים עם התמקדות בהתפתחות העברית כשפת אם. יוצגו מושגים בסיסיים בהתפתחות שפתית רגילה ומעוכבת, הכרות עם רצף השלבים בהתפתחות הטבעית של שפת אם תוך השוואה לילדים עם צרכים מיוחדים, ומאפייני שיח עמיתים ושיח חינוכי, כל זאת בזיקה לתיאוריות המרכזיות ברכישת השפה. כמו כן ייסקרו שלבי ההתפתחות מן הלידה עד גיל בית ספר בתחומי השפה: סמנטיקה, פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר ופרגמטיקה. H2לא
קשיים בהסתגלות רגשית, חברתית והתנהגותית (ייחודי לגילאי 21-6)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
14
קורס זה יעסוק בצרכים הרגשיים והחברתיים של תלמידים משולבים בכיתה הרגילה (צורך בהשתייכות, במעורבות, בחברות ובתחושת מסוגלות), בקשיי ההסתגלות והתפקוד בתוך סביבה רגילה, על בעיות התנהגות ועל הדרכים לסייע להם. יוצגו גישות המסבירות בעיות בהסתגלות: גישות המתמקדות ביחיד וגישות אקולוגיות. כן יוצגו גישות ושיטות טיפול ומניעה כמו טיפוח אקלים ותרבות של אכפתיות בכיתה, שימוש בתקשורת לא מילולית, שילוב מרכיב רגשי בהוראה (הוראה אַפקטיבית), הקנייה ישירה ועקיפה של מיומנויות חברתיות (כגון סנגור עצמי), הוראה טיפולית ועוד.H2לא
גישות מתווכות בהוראה (ייחודי לגילאי 21-6)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
15
הקורס יעסוק בגישה הקוגניטיבית, שהביאה לעיבודו של המושג "למידה מתווכת" ויתמקד בתיאוריית כושר ההשתנות הקוגניטיבית-מבנית של פויירשטיין. התיאוריה מגדירה את מושג המתווך, את עקרונות התיווך ויישומם במצבי למידה, ממשיגה את המפה הקוגניטיבית בבסיס חומרי למידה ומתארת את פונקציות החשיבה הפגומות אצל אנשים עם חסך תרבותי-חברתי. כמו כן מציעה התיאוריה דרכים לאבחון ולטיפול בפונקציות החשיבה הפגומות.H2לא
מוח ולמידה (ייחודי לגילאי 21-6)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
16
הקורס כולל את הנושאים הבאים: מהי נוירופסיכולוגיה? התפתחות שיטות מחקר בנוירופסיכולוגיה, הפרעות בתפקוד המוח והשפעתן על תהליכי הלמידה, התפיסה, הזיכרון ורכישת השפה של הילד עם צרכים מיוחדים.H2לא
איתור קשיים ברכישת קריאה וכתיבה (ייחודי לגילאי 21-6)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
17
קריאה וכתיבה הן מיומנויות קוגניטיביות גבוהות אשר מבוססות על תהליכים קוגניטיביים בסיסיים יותר. בקורס נכיר את התהליכים הדרושים לקריאה וכתיבה, נלמד לזהות את הקשיים בקריאה ואת עקרונות ההערכה  של רכישת השפה הכתובה.H2לא
איתור קשיים ברכישת חשבון (ייחודי לגילאי 21-6)השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
18
בקורס נעסוק במאפיינים של קושי בחשבון אצל תלמידים. נתמקד בממדים הקשורים בלקות ובתכנים המתמטיים המשפיעים על למידת חשבון. נכיר דרכים לאיתור ואפיון הקשיים ולבניית פרופיל תפקוד חשבוני של התלמיד. יוצגו מודלים ואסטרטגיות להוראת חשבון לתלמידים ונלמד עקרונות בניית תכנית למידה המותאמת לפרופיל החשבוני של התלמיד.H2לא