תואר שני M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך

ראש התכנית: פרופ' יורם הרפז  

התכנית ללימודי ניהול וארגון מערכות חינוך מיועדת לאנשי חינוך המבקשים להתקדם לתפקידי ניהול ולמנהלים. התכנית שמה דגש על פיתוח מנהל בית הספר כמנהיג חינוכי, הרואה ומממש אפשרויות חדשות, כמו גם על הקניית הבנות ומיומנויות חיוניות לניהול בית ספר.

בתחום פיתוח המנהיגות, התכנית מסייעת ללומדים לעצב זהות חינוכית ולנסח את מטרות החינוך שלהם; בתחום הקניית המיומנויות, התוכנית מסייעת ללומדים לרכוש כלים יעילים לתפעול שוטף ולפיתוח של בית הספר.

הקורסים, הסדנאות וההתנסות המעשית ישתפו את הלומדים בתהליך ההוראה והלמידה ויתקיימו באקלים דיאלוגי תוך פתיחות להתנסויות חדשות.

הלימודים מקנים תואר שני (M.Ed) בניהול וארגון מערכות חינוך.

מטרת התכנית 

מטרתם של לימודי תואר שני בניהול מערכות חינוך היא לסייע לאנשי חינוך המבקשים להיות מנהלי בתי ספר לפתח יכולת לשיקול דעת פדגוגי -אסטרטגי – להגדיר מטרות חינוכיות ולהתאים להן אמצעים. מנהל בית ספר, על פי תפישת התכנית, הוא לא רק מי שיודע לנהל ביעילות את בית ספרו, אלא גם להנהיג אותו – להגדיר לו מטרות על בסיס השקפת עולם חינוכית מעמיקה ולהמציא את האמצעים הדרושים להשגתן. התכנית תסייע ללומדים לגבש השקפת עולם חינוכית וזהות מקצועית ותקנה להם כלים חיוניים לניהול בית ספר.

תכנית הלימודים 

הקורסים בתכנית הלימודים מחולקים לארבע קטגוריות: מטרות, מצב, אמצעים ומיומנויות.

  • הקורסים שעניינם מטרות חינוך יסייעו ללומדים לפתח השקפת עולם חינוכית שממנה יוכלו לגזור מטרות;
  • הקורסים שעניינם מצב יעסקו בתיאור ובניתוח המצב בארץ ובעולם שבו החינוך מתנהל;
  • הקורסים שעניינם אמצעים יעסקו בממדים העיקריים של הסביבה החינוכית (למידה, הוראה, הערכה, תכניות לימודים וכדומה);
  • הקורסים שעניינם מיומנויות יקנו ללומדים כלי ניהול חיוניים. חלק מהקורסים יוצעו כבחירה. לצד הקורסים יתקיימו סדנאות והתנסות מעשית.

היקף הלימודים לתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך 

תכנית הלימודים כוללת 21 שעות במשך שנתיים.
בשנה א הלימודים יתקיימו ביום שני (יום מלא).

יתרונות התכנית 

  • מלגה בהיקף 25% משכר הלימוד בשנה א' לבעלי ציון ממוצע 90 בתואר הראשון. אם ניתן מימון מקרן השתלמות בשנה א', המלגה תינתן בשנה ב'.
  • התכנית ללימודי תואר שני בניהול מערכות חינוך חותרת לפיתוח "ראש גדול" – מנהל בית הספר כמנהיג חינוכי הרואה ומממש אפשרויות חדשות.
  • קורסים, סדנאות והתנסות מעשית המשתפים את הלומדים בתהליך ההוראה והלמידה ומתקיימים באקלים דיאלוגי.
  • בוגרי התכנית מקבלים תואר שני המהווה תנאי הכרחי לתפקיד ניהול.
יוטיוב המכללה האקדמית בית ברל                                                                                                                   
המכללה האקדמית בית ברל בויקיפדיה                                                                                                                   
המכללה האקדמית בית ברל בטוויטר                                                                                                                   
                                                                                                                  
לפרטים
שם מלא
דוא"ל
טלפון
מתעניין בתחום
אני מעוניין/ת לקבל מידע באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הודעות SMS מהמכללה האקדמית בית ברל