פיתוח ארגוני ויישוב סכסוכים

ראש התכנית:  ד"ר עדי בינס

בעידן הכלכלי-חברתי הנוכחי שיסודותיו עקרונות השוק החופשי והגלובליזציה, עולה כוחם של הארגונים לסוגיהם כשחקנים מרכזיים במרחב החברתי, הכלכלי והמדיני. חוקרים מתחומי עניין שונים - ארגוניים, ניהוליים, כלכליים והתנהגותיים - שותפים ללמידה וחקירה של המבנה הארגוני על כל גווניו, השלכותיו והיבטיו. מטרתם היא להתחקות אחר התנאים, התהליכים והגורמים בסביבת העבודה והארגון.

לצד התחזקות מעמדם, הארגונים נדרשים לפעול בתקופת שינויים מהירה ולהתמודד עם תנאים חיצוניים ופנימיים בלתי יציבים המגבירים את פגיעותם, מאלצים אותם לתת מענה מיידי לצורכי הזמן ולהתחרות על משאבי ידע והון אנושי. לכן, על מנהלי הארגונים, בעלי העניין ועובדיהם לבנות כלים להתמודדות עם מערכות דינמיות ומורכבות הפועלות בסביבה משתנה של טכנולוגיות חדישות, מיומנויות חדשות, משברים ארגוניים, שינויים פיננסיים, דרישות של הצרכנים ועוד.

כל אלה גורמים למתח רב ולעומס בקרב העובדים בארגון והמנהלים אותו. ההתנהגות האנושית יודעת מצבי עימות ואי-הסכמה לא פעם יותר מאשר מצבי הסכמה ושלום. הזירה הארגונית עשויה אף להקצין זאת אולם גם במנותק ממנה יש חשיבות להתמודדות עם מצבי העימות ואי ההסכמה במסגרת החברה בכללה. מודלים שונים מוכרים כיום לגישור, ליצירת הסדרים להימנעות מסכסוכים. אחדים מהמודלים פותחו כפילוסופיית חיים כבר לפני אלפי שנים בתרבויות שונות, ואף במשפט העברי נודעת חשיבות עליונה לפשרה, להשכנת שלום ולהסכמה. במחצית השנייה של המאה ה-20 זכו גישות אלה לעדנה מחודשת הן מבחינה מקצועית והן במישור האקדמי והעיוני.

תכנית ההתמחות של פיתוח ארגוני וביישוב סכסוכים גובשה בכדי להקנות כלים לניתוח ולהבנת המבנה הארגוני, מורכבותו והתנאים שבו הוא מתקיים לצד כלים להתמודדות בסיסית עם סכסוכים ויישובם. ככזו היא מיועדת לכל מי שפועלים במסגרת ארגונים וביתר דגש למי שעיסוקם נוגע בתהליכים ארגוניים, תהליכי קבלת החלטות, ניהול שינוי בארגון, ניהול הדרכה וניהול המשאב האנושי בארגון. בתכנית שולבו קורסי ליבה מחזית הידע של חקר הארגונים. בקורסים אלו, משולבות גישות מפסיכולוגיה ארגונית, סוציולוגיה ארגונית, מנהל עסקים, ניהול, משאבי אנוש, כלכלת ידע, וגישות העוסקות ביישוב סכסוכים ומצבי עימות מתחומי הפוליטיקה, המשפט, פסיכולוגיות חברתית, כלכלה, תרבות ואף יחסים בינלאומיים.

תכנית הלימודים בפיתוח ארגוני ויישוב סכסוכים 

הלימודים מתפרשים על פני 3 שנות לימוד + סמסטר אחד ומרוכזים ביום אחד בשבוע.

הסטודנטים בתכנית רוכשים תשתית תיאורטית לצד כלים יישומיים להבנה וניתוח של המרחב הכלכלי, החברתי, הפסיכולוגי והסביבתי שבו פועלים הארגון, עובדיו ולקוחותיו. הלימודים מאפשרים הבנה בסיסית וראשונית אודות המקורות והגורמים לסכסוכים הקשורים להיבטים חברתיים, תרבותיים וארגוניים שונים. בנוסף הלימודים מקנים כלים לניתוח סוגים שונים של סכסוכים – בינאישיים, קהילתיים, ארגוניים, פוליטיים, חברתיים ובינלאומיים.

איזו תעודה מקבלים בסיום לימודי פיתוח ארגוני ויישוב סכסוכים 

  • תעודת התמחות בפיתוח ארגוני ויישוב סכסוכים מטעם המכללה האקדמית בית ברל.
  • על לימודים אלה ניתן לקבל הכרה לקראת תואר ראשון B.A במדעי החברה והרוח. יש ללמוד במקביל לפחות 66 נ"ז באוניברסיטה הפתוחה ולעמוד בכל הדרישות האקדמיות לתואר כמפורט בידיעון האקדמי.
יוטיוב המכללה האקדמית בית ברל                                                                                                                   
המכללה האקדמית בית ברל בויקיפדיה                                                                                                                   
המכללה האקדמית בית ברל בטוויטר                                                                                                                   
                                                                                                                  
לפרטים
שם מלא
דוא"ל
טלפון
מתעניין בתחום
אני מעוניין/ת לקבל מידע באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הודעות SMS מהמכללה האקדמית בית ברל