תנאי קבלה לתכנית להכשרת אקדמאים להוראה

 • תואר אקדמי מלא, או סיום שני שליש מלימודי התואר הראשון, ממוסד ישראלי מוכר.
 • תואר אקדמי ממוסד מוכר בחו"ל. יש להציג אישור על שקילות תואר מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו”ל במשרד החינוך.
 • ממוצע ציונים בתואר הראשון 75 ומעלה.
 • להכשרת אקדמאים למדעי החברה ואזרחות דרוש ממוצע ציונים בתואר הראשון 80 ומעלה וזכאות מלאה לתואר.
 • לבוגרי מדעים מדויקים, מדעי הטבע ומדעי החיים, ממוצע הציונים הנדרש הוא 70 ומעלה.
 • במסלולים מסוימים יעברו המועמדים ראיונות קבלה.
 • אקדמאים המועמדים להכשרה להוראה באנגלית חייבים בבחינת התאמה. מועדי הבחינות יימסרו לפונים ביחידת הרישום 09-7476328/9.
 • מועמדים בוגרי מוסדות ששפת ההוראה בהם איננה עברית נדרשים לעמוד במבחן ידע בעברית (יע"ל) בציון 125. לבירור מועדי הבחינה ניתן לפנות למרכז הארצי לבחינות.

הכרה בלימודים קודמים (אקרדיטציה)  

לימודים אקדמיים קודמים יוכרו על פי הכללים הבאים המנוסחים בחוברת מנהל לומדים של משרד החינוך:

 • הלימודים רלוונטיים לתכנית ההכשרה להוראה שבה מבקש המועמד ללמוד.
 • הלימודים הושלמו ב-6 השנים האחרונות (תלוי בסוג התעודה שבסיומם).
 • ההכרה בלימודים קודמים מתבצעת במסלולים ובחוגים שבהם מבקשים המועמדים ללמוד. תכנית הלימודים תועבר למועמד בתוך זמן קצר ממועד קבלת גיליון הציונים למכללה.

מלגות מותנות* 

  מלגות מותנות מוענקות במסלול היסודי בכל המקצועות פרט לחינוך מיוחד, ובמסלול על-יסודי במקצועות מועדפים: אנגלית, מדעים, מקרא, ערבית ומתמטיקה.

  זכאים למלגה: בעלי תואר אקדמי ראשון בציון ממוצע של 80 ומעלה, ובתנאי שתחום ההכשרה לתעודת ההוראה תואם את תחום התואר האקדמי.

  היקף הלימודים: 24 ש"ש (כולל התנסות) לפחות וכן התחייבות לעבודה בהוראה למשך שנה אחת לכל שנת מלגה מותנית.

  יש למלא טופס בקשה למלגות מותנות במשרד הדקן ולהגישו לא יאוחר מיום 1.12 של אותה שנה.

  במקרה של הפסקת לימודים יוחזרו המענק/המלגה במלואם.
  *מותנה באישור משרד החינוך.

תנאים מיוחדים לבעלי הנתונים הבאים 

 • בעלי תואר ראשון מציון ממוצע של 90 ומעלה.
 • בעלי תואר שני עם תזה, או תואר שלישי בדיסציפלינה, בהוראת הדיסציפלינה או בתחומי החינוך.
 • בעלי רקע מקצועי וניסיון חינוכי משמעותי ורלוונטי.

מידע אודות התכנית להסבת אקדמאים - הכשרת אקדמאים להוראה

יוטיוב המכללה האקדמית בית ברל                                                                                    
המכללה האקדמית בית ברל בויקיפדיה                                                                                    
המכללה האקדמית בית ברל בטוויטר                                                                                    
                                                                                   
לפרטים
שם מלא
דוא"ל
טלפון
מתעניין בתחום
אני מעוניין/ת לקבל מידע באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הודעות SMS מהמכללה האקדמית בית ברל