תנאי קבלה לתכנית להכשרת אקדמאים להוראה

תכנית הלימודים ביחידה להכשרת אקדמאים היא תכנית אישית המותאמת לכל פונה. המעוניינים לבדוק מה מחייבים אותם הלימודים לתעודת הוראה מתבקשים לשלוח גיליונות ציונים ואישורי תואר לפקס מספר 09-7473166 בציון שם מלא, מספר טלפון ומסלול לימודים מבוקש. ניתן לשלוח את הפנייה באמצעות טופס בקשה לתכנית לימודים אישית 

תנאי קבלה  

 • תואר אקדמי מלא, או בשלבי סיום לימודים, ממוסד ישראלי מוכר.
 • תואר אקדמי ממוסד מוכר בחו"ל. יש להציג אישור על שקילות תואר מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו”ל במשרד החינוך.
 • ממוצע ציונים בתואר הראשון 75 ומעלה.
 • לבוגרי מדעים מדויקים, מדעי הטבע ומדעי החיים, ממוצע הציונים הנדרש הוא 70 ומעלה.

בחינות כניסה לתכנית להכשרת אקדמאים להוראה 

במסלולים מסוימים יעברו המועמדים ראיונות קבלה.
אקדמאים המועמדים להכשרה להוראה באנגלית חייבים בבחינת התאמה. מועדי הבחינות יימסרו לפונים ביחידת הרישום 09-7476328/9.

מועמדים בוגרי מוסדות ששפת ההוראה בהם איננה עברית נדרשים לעמוד במבחן ידע בעברית (יע"ל)  בציון 125. לבירור מועדי הבחינה ניתן לפנות למרכז הארצי לבחינות

הכרה בלימודים קודמים (אקרדיטציה)  

לימודים אקדמיים קודמים יוכרו על פי הכללים הבאים המנוסחים בחוברת מנהל לומדים של משרד החינוך:

 • הלימודים רלוונטיים לתכנית ההכשרה להוראה שבה מבקש המועמד ללמוד.
 • הלימודים הושלמו ב-6 השנים האחרונות (תלוי בסוג התעודה שבסיומם).
 • ההכרה בלימודים קודמים מתבצעת במסלולים ובחוגים שבהם מבקשים המועמדים ללמוד. תכנית הלימודים תועבר למועמד בתוך זמן קצר ממועד קבלת גיליון הציונים למכללה.

מלגות מותנות 

  מלגות מותנות מוענקות במסלול היסודי בכל המקצועות פרט לחינוך מיוחד, ובמסלול על-יסודי במקצועות מועדפים: אנגלית, מדעים, מקרא, ערבית ומתמטיקה.

  זכאים למלגה: בעלי תואר אקדמי ראשון בציון ממוצע של 80 ומעלה, ובתנאי שתחום ההכשרה לתעודת ההוראה תואם את תחום התואר האקדמי.

  היקף הלימודים: 24 ש"ש (כולל התנסות) לפחות וכן התחייבות לעבודה בהוראה למשך שנה אחת לכל שנת מלגה מותנית.

  יש למלא טופס בקשה למלגות מותנות במשרד הדקן ולהגישו לא יאוחר מיום 1.12 של אותה שנה.

  במקרה של הפסקת לימודים יוחזרו המענק/המלגה במלואם.

הכשרת אקדמאים להוראה בתכנית מואצת 

 • לבעלי תואר ראשון מציון ממוצע של 90 ומעלה.
 • לבעלי תואר שני עם תזה, או תואר שלישי בדיסציפלינה, בהוראת הדיסציפלינה או בתחומי החינוך.
 • לבעלי רקע מקצועי וניסיון חינוכי משמעותי ורלוונטי.
יוטיוב המכללה האקדמית בית ברל                                                                                    
המכללה האקדמית בית ברל בויקיפדיה                                                                                    
המכללה האקדמית בית ברל בטוויטר                                                                                    
                                                                                   
לפרטים
שם מלא
דוא"ל
טלפון
מתעניין בתחום
אני מעוניין/ת לקבל מידע באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הודעות SMS מהמכללה האקדמית בית ברל