תנאי קבלה לתכנית להכשרת אקדמאים להוראה

 • תואר אקדמי ממוסד ישראלי מוכר בציון ממוצע 75 לפחות.
 • בעלי תואר אקדמי ראשון בתחומי המדעים המדויקים, מדעי הטבע ומדעי החיים – ציון ממוצע 70 לפחות.
 • סטודנטים אשר סיימו 2/3 לפחות מלימודיהם לתואר ראשון בציון ממוצע של 75 לפחות, יוכלו להתקבל לתכנית בתנאי שישלימו את התואר עד לסוף שנת הלימודים הראשונה. בכל מקרה, לא יוכלו סטודנטים אלו לסיים את לימודיהם בשנה, אלא בשנתיים בלבד. סטודנטים שלא יציגו זכאותם לתואר בתום השנה הראשונה לא יוכלו להמשיך לימודיהם בתכנית עד להצגת התואר.
 • למבקשים להתקבל להתמחות במדעי החברה והאזרחות נדרש ציון ממוצע 80 לפחות בתואר הראשון וזכאות מלאה לתואר.
 • תואר אקדמי ממוסד מוכר בחו"ל. יש להציג אישור על שקילות תואר מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך.
 • במסלולים מסוימים יעברו המועמדים ראיונות קבלה.
 • אקדמאים המועמדים להכשרה להוראה באנגלית חייבים בבחינת התאמה. מועדי הבחינות יימסרו לפונים ביחידת הרישום 09-7476328/9.
 • מועמדים בוגרי מוסדות ששפת ההוראה בהם איננה עברית נדרשים לעמוד במבחן ידע בעברית (יע"ל) בציון 125. לבירור מועדי הבחינה ניתן לפנות למרכז הארצי לבחינות.

הכרה בלימודים קודמים (אקרדיטציה)  

לימודים אקדמיים קודמים יוכרו על פי הכללים הבאים המנוסחים בחוברת מנהל לומדים של משרד החינוך:

 • הלימודים רלוונטיים לתכנית ההכשרה להוראה שבה מבקש המועמד ללמוד.
 • הלימודים הושלמו ב-6 השנים האחרונות (תלוי בסוג התעודה שבסיומם).
 • ההכרה בלימודים קודמים מתבצעת במסלולים ובחוגים שבהם מבקשים המועמדים ללמוד. תכנית הלימודים תועבר למועמד בתוך זמן קצר ממועד קבלת גיליון הציונים למכללה.

מלגות מותנות* 

  מלגות מותנות מוענקות במסלול היסודי בכל המקצועות פרט לחינוך מיוחד, ובמסלול על-יסודי במקצועות מועדפים: אנגלית, מדעים, מקרא, ערבית ומתמטיקה.

  זכאים למלגה: בעלי תואר אקדמי ראשון בציון ממוצע של 80 ומעלה, ובתנאי שתחום ההכשרה לתעודת ההוראה תואם את תחום התואר האקדמי.

  היקף הלימודים: 24 ש"ש (כולל התנסות) לפחות וכן התחייבות לעבודה בהוראה למשך שנה אחת לכל שנת מלגה מותנית.

  יש למלא טופס בקשה למלגות מותנות במשרד הדקן ולהגישו לא יאוחר מיום 1.12 של אותה שנה.

  במקרה של הפסקת לימודים יוחזרו המענק/המלגה במלואם.
  *מותנה באישור משרד החינוך.

תנאים מיוחדים לבעלי הנתונים הבאים 

 • בעלי תואר ראשון מציון ממוצע של 90 ומעלה.
 • בעלי תואר שני עם תזה, או תואר שלישי בדיסציפלינה, בהוראת הדיסציפלינה או בתחומי החינוך.
 • בעלי רקע מקצועי וניסיון חינוכי משמעותי ורלוונטי.

מידע אודות התכנית להסבת אקדמאים - הכשרת אקדמאים להוראה

יוטיוב המכללה האקדמית בית ברל                                                                                                                   
המכללה האקדמית בית ברל בויקיפדיה                                                                                                                   
המכללה האקדמית בית ברל בטוויטר                                                                                                                   
                                                                                                                  
לפרטים
שם מלא
דוא"ל
טלפון
מתעניין בתחום
אני מעוניין/ת לקבל מידע באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הודעות SMS מהמכללה האקדמית בית ברל