כניסה
המכללה האקדמית בית ברל > על המכללה > מידע שימושי > רכש ומכרזים > מכרז פומבי - בינוי פרויקט "לב הקמפוס" במכללה האקדמית בית ברל תש"ף 2

מכרז פומבי - בינוי פרויקט "לב הקמפוס" במכללה האקדמית בית ברל תש"ף 2

​​תאריך
​קבציםהערות
08.03.2020​

 

מענה נוסף לשאלות 08.03.2020

 

נוסח ערבות מעודכנת ​

26.02.2020​

 

סיכום סיור מציעים והבהרות למסמכי המכרז 26.02.2020

מסמכי מכרז מעודכנים 26.02.2020

רשימת תוכניות מעודכנת 26.02.2020​

1. תוכנית קונסטרוקציה למדרגות ראשיות -

 806-01-S-sheet-003-גרם מדרגות פנימי עדכון מידות

2. רשימת דלתות:

 1. A-801
 2. A-802
 3. Hardware Groups - Aluminum doors - 2020-02-15
 4. Hardware Groups - Metal doors - 2020-02-15
 5. Hardware Groups - Wood doors - 2020-02-15
 6. מפרט פרזול - בית ברל - פח ועץ - 2020-02-15

3. תוכנית קומת גלריה - A-102

4. מפרט אדריכלות מעודכן

5. אלומיניום:

 1. גיליון A-901
 2. גיליון A-902
 3. גיליון A-903
 4. גיליון A-904
 
24.02.2020​פרוטוקול סיור מציעים ומענה מרוכז לשאלות (טרם פורסם)​
24.02.2020​

1.      מועד הגשת ההצעות בתיבת המכרזים נדחה!!!
יש להגיש עד יום חמישי  ה 12.03.2020 - עד ולא יאוחר מהשעה 12:00.

 

2.      ערבות הגשה – שימו לב – צורף נוסח כתב ערבות מעודכן.

יש להפקיד על הגשת הנוסח המעודכן.

הגשת נוסח שונה תוביל לפסילת ההצעה על הסף.

 

3.      ביטוח נספח ו' – עודכן (פירוט הסעיפים המעודכנים יפורטו במענה לשאלות מציעים).
יש להקפיד על הגשת הנספח המעודכן חתום בלבד.

24.02.2020​נספח ביטוח ו' - מעודכן​חדש!!!​
18.02.2020​

ערבות מעודכנת

אינסטלציה ומתזים - פרט תחנת שאיבה

מטבח - ארבעה 4 קבצים חדשים

קונסטרוקציה - תוכניות חלופה של לוח"דים -  3 קבצים:

P1806-01-S-חלופת לוחדים-sheet-070-גגחדש
 
P1806-01-S-חלופת לוחדים-sheet-060-רצפה קומה ב
 
P1806-01-S-חלופת לוחדים-sheet-050-רצפה קומה אחדש

קונסטרוקציה - מפרט מיוחד לפרק 02 עבודות בטון

קונסטרוקציה - מפרט מיוחד לפרק 04 עבודות בנייה

קונסטרוקציה - מפרט מיוחד לפרק 19 מסגרות חרש

קונסטרוקציה - דו"ח קרקע

 

11.02.2020​מצגת אדריכלים​
11.02.2020​

הודעה!!!

 • מועד אחרון לשליחת שאלות נדחה ליום ראשון ה  20.02.2020   עד השעה 12:00 – יש להקפיד על שליחת שאלות בכתב
 • מועד משוער למתן תשובות נדחה ליום שני ה 24.02.2020.
09.02.2020​אינסטלציה
09.02.2020     ​רשימת תוכניות מעודכנת 09.02.2020מעודכנת!!!!​​
03.02.2020     מסמכי המכרז
03.02.2020      כתב כמויות
03.02.2020     ​אדריכלות
03.02.2020​איטום​
03.02.2020​​אלומיניום​
03.02.2020​אקוסטיקה​
03.02.2020​​חשמל​
03.02.2020​​מיזוג​
03.02.2020​​​פיתוח​
03.02.2020​​​קונסטרוקציה​
03.02.2020​​​תאורה​
02.02.2020נוסח המודעה לעיתון


תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*