כניסה

סקר: חשיפה לתכנים אלימים בקולנוע ובטלוויזיה לצד אי-הצבת גבולות גורמים לאלימות בקרב בני נוער

כ-82% מהציבור סבור כי הסיבות העיקריות לתקיפה מינית בין בני נוער הן חשיפה לתכנים אלימים בקולנוע ובטלוויזיה לצד אי-הצבת גבולות של הורים לילדיהם. רק כ-10% רואים בהיעדר חינוך מיני בבתי הספר סיבה לאירועים האלימים. כך עולה מהממצאים של סקר חדש שערכה המכללה האקדמית בית ברל באמצעות מכון המחקר TNS טלסקר, לקראת הכנס השנתי לחברה ולחינוך בנושא "רואים את ההווה ומכוונים אל העתיד". הסקר בדק את עמדות הציבור ותפיסותיו בקשר לגורמים האחראים לאירועי תקיפה מינית בין בני נוער עליהם דווח רבות לאחרונה.

 

בסקר לקחו חלק 500 נשאלים המהווים מדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל.

על פי ממצאי הסקר עולה כי חשיפה לתכנים אלימים ופרובוקטיביים בקולנוע ובטלוויזיה לצד בעיה בהצבת גבולות של הורים מול ילדיהם, הן לתפיסת כ-41% מהנשאלים הסיבות העיקריות למקרים של תקיפה מינית בין בני נוער.
לעומת זאת, מערכת החינוך, באמצעות שיעורי חינוך מיני בבתי הספר, אינה נתפסת כגורם רלבנטי בנושא. רק כ-10% מקרב הנשאלים רואים בהיעדר חינוך מיני בבתי הספר גורם לאירועי התקיפה המינית בקרב בני נוער.

 

עוד נמצא כי תליית האחריות באי-הצבת גבולות מצד הורי הילדים בולטת יותר הן בקרב קהל צעיר בגילאי 18-29 (47% ), והן בקרב מבוגרים בגילאי 50-65 (כ- 49%), וכן בקרב חילונים שכ-52% מביניהם ציינו את אי-הצבת הגבולות על ידי ההורים כגורם לאירועי התקיפה המינית.

תליית האחריות בחשיפה לתכנים פרובוקטיביים בקולנוע ובטלוויזיה מתגברת ככל שעולה רמת הדתיות של הנשאל: כ-58% מקרב הקהל הדתי ציין גורם זה וכן כ-47% מקרב הקהל המסורתי,  לעומת כ-30% מקרב הקהל החילוני.

 

לדברי ד"ר חנה חימי, ראש מסלול קידום נוער במכללה האקדמית בית ברל, "ממצאי הסקר מחדדים את משמעותם של נתונים סביבתיים בעיצוב התנהגותם של ילדים ומתבגרים. משמעות החירות הבלתי מוגבלת והבלתי מכוונת האופיינית ושכיחה לסביבה התרבותית והחברתית בעידן הנוכחי, בעיקר בחברה המערבית-חילונית, תורמת למגמה לפיה כל  פרט חופשי לבחור ולעצב את התנהגותו, סדרי עדיפויותיו וגבולות אחריותו כלפי האחרים בהתאם למאווייו.

 

"גבולות מעורפלים עד היעדר גבולות חושפים את הפרט למצב המאופיין בעודף חירות, שעלול לגרום לחוויות של בלבול והעדר החלטיות וטומן בחובו פוטנציאל להתנהגויות בעייתיות ופורצות גבולות. שכן, הפרט, והמתבגר בפרט, זקוק לגבולות חיצוניים, שיסייעו לו בהגדרת ה'עצמי הנורמטיבי'. הצפה של תכנים אלימים בתקשורת ללא התייחסות מבוקרת ומרסנת מצד מבוגר משמעותי וסמכותי יש בה כדי לתרום לטשטוש הגבולות בקרב ילדים ובני נוער באשר לגבול שבין הנורמטיבי לחריג.
 
"נראה שעל אף ממצאי הסקר, יש לשים את הדגש בעיקר על ההדרכה ההורית והכוונה שעשויה לצמצם האדרה והעצמה של מסרים תקשורתיים שמטשטשים את הגבול בין מדיה למציאות, שכן בעידן הנוכחי לא ניתן למנוע מבני הנוער חשיפה לתכנים המובאים בקולנוע ובטלוויזיה, ויש לראות בהם נתוני תשתית שעל ההורים לשים בפרופורציה. כל זאת באמצעות הבדלה והבחנה בין תכנים אלה ולבין התרחשויות ב"עולם הממשי ואמיתי" . כך גם נראה שתחת התיבה "הצבת גבולות על-ידי ההורים" מצויה גם מניעת הרעה החולה של שימוש באלכוהול וסמים אשר היא אולי יותר מכל (בשילוב עם פרמטרים אחרים) תורמת להיעדר שליטה ופריצת גבולות".  

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*