כניסה

כנס רשויות מקומיות באקדמיה מתארח במכללה האקדמית בית ברל

מתוך נאומה של פרופ' תמר אריאב, נשיאת המכללה, בכנס רשויות מקומיות באקדמיה במכללה האקדמית בית ברל.

יום עיון זה הוא תחילתו של מסע משותף של הרשויות המקומיות באזורנו ושל המכללה האקדמית בית ברל. הוא מעוגן במציאות המשתנה שבה חלים שינויים מהותיים בתפיסת התפקיד ובקביעת מדיניות בפועל בקרב השותפים השונים בנושא החינוך:

הרשויות המקומיות פועלות כיום לקדם את צרכי מערכות החינוך שלהן על פי סדר יום יישובי, מעורבות הרבה יותר מאשר בעבר בקביעת עדיפויות והקצאת משאבים, ולוקחות לעצמן יותר אוטונומיה בהחלטות בתחום החינוך. חלקן מצליחות אפילו לבצע מהפך במדיניות משרד החינוך בסוגיות מסוימות ופורצות דרך לרשויות אחרות. דוגמא עכשווית לכך היא ביטול חט"ב באבן יהודה לטובת מערך יסודי שמונה-שנתי ותיכון ארבע שנתי. 

משרד החינוך עצמו מכיר במגבלות השלטון המרכזי, בחשיבות שיש להחלטות רלבנטיות וישימות במישור המקומי, ומעודד שיתופי פעולה עם מכללות אקדמיות לחינוך. דוגמא אחת, שגם ניחשף אליה היום, היא פרויקט עיר-אקדמיה, שנוצר ביוזמה משותפת של עיריית כפר יונה, מטה משרד החינוך, מחוז המרכז והמכללה שלנו. דוגמא נוספת היא המדיניות החדשה של המשרד לעודד הכשרת מורים יישובית שמשלבת בין צרכי הרשויות לבין היכולות האקדמיות והמקצועיות של המכללות לחינוך. 

והמכללות עצמן כבר הבינו מזמן שיש להן תפקיד חברתי ומקצועי חשוב בשותפות בקידום מערכות החינוך ברשויות המקומיות. בית ברל כבר פועלת כך לפחות שני עשורים והייתה שותפה ומעורבת לאורך השנים בקידום מערכות החינוך במספר רשויות מקומיות. אולם בתקופה האחרונה, לאור הצרכים המתרבים בשדה גיבשה הנהלת המכללה מדיניות מתעדפת לשיתופי פעולה עם רשויות מקומיות – כשכולנו רואים בחינוך אתגר משותף.

ממצאי המבחנים הבינלאומיים, במיוחד פיז"ה, והמבחנים המקומיים
(מיצ"ב/תמונת מצב, בגרויות) מצביעים על דשדוש ואף נסיגה בהישגים לימודיים וחינוכיים כמו גם על פערים גדולים בין תלמידים חזקים וחלשים ועל מתאם חיובי גבוה בין אלה לבין מעמד סוציו-אקונומי. זה מצב שמדינה כמו שלנו, שהמשאב האנושי הוא המשאב העיקרי לצמיחה כלכלית ולרמת חיים גבוהה, אינה יכולה לשאת לאורך זמן. בוודאי לא כאשר המגזר החרדי משתתף באופן מינורי בלבד במשחק – הן בחינוך והן בעולם העבודה. 

לכן, אנחנו סבורים שיש לשלב ידיים להשגת מטרה משותפת - קידום מערכת החינוך ברמת הרשויות וצמצום פערים לימודיים וחינוכיים. אם מהלכים כאלה יתרחשו ביישובים רבים אזי ברמת המאקרו של המדינה יחול שיפור שיתרום להגדלת השוויון האזרחי של אוכלוסיות תת-משיגות או מודרות לצד קידום מצוינות. 

המכללה האקדמית בית ברל היא מכללה מובילה בתחומי החינוך והאמנות. משרד החינוך אימץ כמה מהחידושים הפדגוגיים שלנו כגון דגם התנסות מעשית קליני, הקמת יחידות כניסה לעבודה לבוגרי תכניות ההכשרה וחממות למתמחים ומורים מתחילים. למכללה חוגים דיסציפלינאריים מגוונים ומקצועיים וכן תכניות הכשרה ברמת תואר שני מ. טיץ מבית הספר היסודי ועד לחטיבה העליונה. 

יש לנו מומחיות גם בחינוך הבלתי פורמלי ובקידום נוער. למכללה תכניות לתואר שני שמהוות מוקדי פיתוח מקצועי לאנשי חינוך כמו ייעוץ חינוכי, לקויות למידה, תכנון לימודים והערכה, ניהול וארגון מערכות חינוך, קידום נוער במצוקה, תראפיה באמנות, הוראת שפות וחינוך לאמנות.

אנחנו המכללה העברית היחידה שמכשירה גננות, מורים ועובדי חינוך לחברה הערבית וזאת בשפה הערבית. המרכז לחיים משותפים, פרויקט מנהרת הזמן (שתחשפו אליו היום) ותכנית תואר שני בערבית שעוסקת בתרבות ומורשת ערבית – הם חלק מהייחוד שלנו. 

מרכז "קשת" במכללה הוא זרוע לימודי התעודה, פיתוח מקצועי ופיתוח קריירה. הוא מעורב במיזמים ותכניות ברחבי הארץ כמו הפעלת קהילות מורים, מורים ומנהלים מובילים, אתגרים בחברה הערבית, יעץ לרשויות מקומיות ועוד. בין התכניות המובילות שלנו בלימודי תעודה מככבות התכנית להכשרת מנתחי התנהגות, התכנית לרכזי הערכה בשיתוף עם הראמ"ה, התכנית לגננות פרטיות ותכנית המת"ליות.

המרכזים שהמכללה מפעילה – מרכז אבחון, מרכז להוראה-למידה, מרכז לתכנון לימודים, מרכז לסימולציה ורשות מחקר – כל אלה מהווים משאבים תומכים לשיתופי פעולה בינינו.

בית ברל היא המכללה הראשונה שעמדה בקריטריונים של איכות ואיתנות כדי לעבור מפיקוח משרד החינוך להיות מתוקצבת על ידי הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה. כתוצאה מכך אנו מרחיבים עכשיו את מגוון תכניות הלימוד שלנו לתואר ראשון ושני, כולל עם תיזה, 

אני מקווה כי יום עיון זה יקדם שיתופי פעולה קיימים וינביט חדשים – בין רשות או מקבץ רשויות לבין המכללה וכן בין רשויות לבין עצמן. הניסיון והידע הרב שאנו חולקים יחדיו, המעשי, האקדמי והמקצועי, הינו קרקע פורייה לקידומם ופיתוחם של נושאים רבים שעל סדר יומנו המשותף. לאחרונה הופנו אלינו מספר פניות מרשויות הסובלות ממחסור או צופות מחסור במורים וגננות להכשיר להן כוח הוראה בשיתוף אתן. אלו יוזמות שאנו מקדמים בברכה ונשמח להרחיבן.

אני מודה לכל מי שהשתתף בהכנת יום העיון  ובהפעלתו ומאחלת לנו מפגש שיזניק קדימה מהלכים להתמודד עם אתגרי החינוך בפניהם אנו ניצבים. 


תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*