כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

יוזמות חינוכיות ביחידה פורשים כנף

הובלת יוזמות זו הזדמנות שלנו לצאת מהמסגרת הרגילה, מהעשייה היום יומית לעבר החלום. הן מאפשרות לנו להתבונן במבט על, לתכנן ולבצע דברים שיכולים לחדד את הייחוד שלנו. ד"ר אורית דהן וד"ר רימונה כהן מסבירות כי ביחידה "פורשים כנף" היוזמות מאפשרות לצאת מהקופסה ולעשות דברים שהם מעבר. היוזמות מזמנות שיתופי פעולה עם גורמים חדשים ומעמיקה שותפויות קיימות. הן גם עוזרות בגיבוש החזון היחידתי שלנו.
להלן סקירה של שבע יוזמות שמופעלות השנה ביחידה. יוזמות אלה הן בתמיכה ובליווי של האגף להתמחות וכניסה להוראה במשרד החינוך.  

יוזמת " ליווי בית ספר בהפעלת יוזמה לביסוס תרבות קליטה של מורים מתמחים וחדשים"
בלי לודמיר – מרם
יוזמה זו פועלת בשני מישורים: המישור הבית ספרי והמישור הבין-מוסדי.
במישור החממה הבית-ספרי: כל בית-ספר מקדם יוזמות של מורים חדשים המייצרים תהליך של שינויים ארגוניים ופדגוגיים חדשניים בבית-ספרם דרך יצירה של מיני קהילות תומכות במתמחים ובמורים החדשים (חונך/מלווה, מומחה ומתמחה/מורה חדש) המתקיימות בשעות הלמידה הבית-ספרי, כהרחבה לשעות הפעילות בחממה. מיני קהילות אלה יפעלו בנוסף על מפגשי החממה וכהמשך להם. במישור הבין-מוסדי נוצרת קהילת מנהלים ובעלי תפקידים נוספים מבית הספר ומהרשות שתהווה רשת חממות המתקיימת בין מנהלי בתי-ספר לצורך קיום שיתוף פעולה, למידה והפרייה הדדית. במוקד היוזמה: מורים חדשים וותיקים ישבו יחד במיני קהילות התמחות (מומחה, חונך/מלווה, מתמחה/מורה חדש) ויתכננו את היוזמות ואת אופן ההטמעה של יוזמות אלו לכלל מורי בית-הספר.

יוזמת "כנסים ובית חם ביחידה"
מלי לייבוביץ
תכנון והפקת מגוון אירועים המתפרס על שנתיים שהמכללה מלווה כל בוגר של תכנית הכשרה, יחד עם היעץ הפרטני, אלה  מסייעים ליווי מיטבי בהתאם לצרכים המשתנים של האוכלוסייה המלווה ביחידת "פורשים כנף". 
תוצרי היוזמה - 
כנסים לאוריינטציה לקראת הסטאז' בקרב סטודנטים מכל המסלולים
אגרות לביסוס קשר רציף עם החונכים והמלווים 
כנס שנתי אליו מוזמנים כל המורים והגננות חונכים מכל המחוזות (מחוז מרכז, מחוז ת"א, מחוז התיישבותי, מחוז חיפה) בהם משובצים מתמחים וחדשים של המכללה. 

יוזמת "מחקר הערכה חממות קדם יסודי"
ד"ר אירית מירו – יפה
פעולות המחקר - סקירת ספרות, פיתוח תדריכי תצפיות וראיונות, איסוף נתונים בכלים מגוונים
התוצר – דו"ח מחקר שיוגש לצוות החממות ולמשרד החינוך, הצגה בכנסים, ופורומים אקדמים ושל משרד החינוך. 

יוזמת "הדרכה על הדרכה" 
חוה מיזרחיל, מוניקה פרידמן, אורלי אוריון - ליור
השתתפות בסדנת הדרכה על הדרכה במכון מופ"ת 
תוצרי היוזמה - 
חוה מיזרחיל – פיתוח יחידת הדרכה מקורית לצוותי ההנחייה בחממות קדם יסודי בנושא טיפוח יזמות מנחות החממה תקבלנה: מודולה הכוללת תיאור מפורט של מהלכי המפגש, מצגת מלווה, פריטי מקורות רלוונטיים.
אורלי אוריון  ליור – מסמך הכולל מודל הנחיה על הנחייה בעקבות תצפית על מפגשים של מנחים ביחידה ומשוב אישי המתייחס לאדמינסטרציה דינמית, עמדה מנחית, ושימוש בכוחה של הקבוצה.
מוניקה פרידמן – שלושה מסמכים מסכמים:
1. מסמך מסכם של ההנחיה על הנחייה שניתנה במהלך שנה"ל תשע"ט למנחים ביחידה שפנו ביוזמתם ולמנחים שמתמחים או מורים מקבוצתם קיבלו תמיכה פרטנית במסגרת יעץ אישי וכן מכיל סיכום מפגש הנחיית צוות המנחים בנושא דילמות בהנחיה. 2. מסמך הכולל תכנון קבוצת הדרכה למנחים חדשים ביחידה לטובת קליטתם המיטבית בה.
3. מסמך תכנון הנחייה על הנחייה לכלל מנחי היחידה, בדגש על הרחבת התקשורת הבינאישית ברוח האנליזה הקבוצתית.

יוזמת "פיתוח מקצועי של שדרת ניהול הביניים, כקהילה לומדת מוסדית, לתפקידי חונכות וליווי לטיוב תהליך קליטה בית ספרי של מתמחים ומורים חדשים ברוח האנליזה הקבוצתית, מלווה במחקר"
אורלי אוריון ליור ושותפים - מנהלת – אורית רוגובסקי, רכזי שכבות, רכזי מקצועות, צוות ניהול – סגניות יועצות ומורים מובילים (21 משתתפים)
לב היוזמה טמון בהרחבת המסוגלות המקצועית של מנהיגות הביניים הבית ספרי ,בחינוך העל יסודי (המחקר מתמקד בחט"ב עצמאית) על מנת לשכלל את הפרקטיקות, התרבות והאקלים הבית ספרי בתהליכי קליטה ושימור מתמחים ומורים בתחילת דרכם.
תוצרי היוזמה - 
 • פרסום אקדמי - הצעת מחקר לעבודת דוקטורט לאור הפילוט ברוח האנליזה הקבוצתית, ובהמשך עבודת דוקטורט: הכשרת בעלי תפקידים בחינוך העל יסודי לתפקידי חונכות וליווי ברוח האנליזה הקבוצתית.
 • הצגה בכנסים, ופורומים אקדמים ושל משרד החינוך (כנס כניסה להוראה מכללת קיי אביב 2019).
 • פיתוח עזרי הוראה/למידה עבור בית הספר חזותיים - עבור חונכים ומלווים בעלי תפקידים.
 • תוצר יוזמה בית ספרי יחודי לאור חומרי ההשתלמות והמפגשים. 
 • יצירת אמצעי שיווק עתידי.
 • פתיחת השתלמויות ברוח דומה בתש"פ בתיכון גלילי ורבין תל מונד - על יסודי.

יוזמת "פסטיבל סרטי מתמחים "מבע מאיר" לראשית ההוראה"
ד"ר מרגלית עובדיה וד"ר רימונה כהן
המורים המתמחים, מורי שנה א' וגננות יכינו סרטונים שיבטאו את חווית ההתנסות שלהם בכניסה להוראה. תכנון והפקת הסרטונים ישתלבו בהמשך בתהליכי ההנחייה. הסרטונים יאספו מהמתמחים, יעברו תהליך של בדיקה על ידי מנחה הסדנה ובהמשך יועלו לתיבת שיפוט וירטואלית ומתוכם יבחרו הטובים ביותר. הסרטים שייבחרו יוצגו ביום שיא במתכונת "פסטיבל סרטי מתמחים" במעמד מורים וגננות בהתמחות ומורי שנה א המשתתפים בסדנאות הסטאז' ובקורסים למורה המתחיל, חונכים ומלווים, נציגים מטעם המכללה ומשרד החינוך, מנחי הסדנאות, מורים מתמחים ומורי שנה א'. ובהמשך יהיו נגישים כחומר הדרכה. 
תוצרי היוזמה - 
יום עיון ארצי בנושא פסטיבל סרטי מתמחים ומורים חדשים שיתקיים בתאריך 16.9.2019. ביום העיון יוצגו חומרי למידה והנחייה לסדנאות המשלבים סרטונים מקוריים.

יוזמת השמה - תמיכה וליווי במעבר מהכשרה לעולם העבודה בהוראה
מוניקה פרידמן, צאלה לינצקי, ד"ר רימונה כהן
תמיכה וליווי בשלב הכניסה לעולם ההוראה הינו משמעותי וחיוני במעבר שבין ההכשרה לעולם העבודה. במעבר מההכשרה להשתלבות בעבודה, חשוב לתת כלים להעצמת עובד ההוראה לעתיד כאיש מקצוע (פרופסיה) וכאדם, על ידי הכרת האיכויות שלו וכן האתגרים איתם הוא עתיד להתמודד, על מנת שיוכל להשתלב ולהיקלט בצורה מיטבית במוסדות החינוך השונים. היוזמה המוצעת מבוססת על הפקת לקחים מפיילוט שהופעל במסגרת מערכי התמיכה לסטודנטים הנמצאים בשלב המעבר מההכשרה אל ההשמה וכוללת פעולות מגוונות ופיתוחים מקוריים.
תוצרי היוזמה - 
 • הצגה בכנסים, ופורומים אקדמיים ושל משרד החינוך.
 • פיתוח מודולות לסטודנטים ולמדריכים: 
  מודולה מספר 1: חיפוש עבודה בהוראה והכנת מסמך קורות חיים אטרקטיבי לקראת תיאום ראיון אישי.
  מודולה מספר 2: הכנה לראיון עבודה והצגה עצמית מיטבית.
  מודולה מספר 3: הכנה לקראת שיעור לדוגמה.
  מודולה מספר 4: היכרות ובדיקה של תנאי ההעסקה בהוראה. המודולות בעברית ובערבית, תוך התאמה להקשר ולקהלי היעד.
 • סדנאות הכנה לחיי עבודה במסגרת ההתנסות המעשית ובשיתוף ראשי מסלולים ומדריכים פדגוגיים/טיפוח הרצף בין ההכשרה לבין הכניסה להוראה.
 • אתר השמה בעברית בתוך אתר "פורשים כנף" ואתר מקביל בשפה הערבית.
 • פיתוח סימולציות המותאמות לאתגרי ההשמה.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*