כניסה

המכללה משתתפת בפרויקט Proteach של האיחוד האירופי

פרויקט Proteach של Erasmus+ אושר לקונסורציום של מכללות לחינוך ומוסדות באירופה, שמובילים במשותף מכון מופ"ת וסמינר הקיבוצים. מטרת הפרויקט ליצור מודל ייחודי לקליטה מיטבית, לתמיכה וליווי של מורים חדשים (MIT - Multiplayers Induction Teams). הפרויקט מושתת על מודל "חממות", שהמכללה האקדמית בית ברל הגתה, יזמה, פיתחה והרחיבה לאורך שבע השנים האחרונות, ביחידת "פורשים כנף". דגם חלוצי זה אומץ במכללות נוספות. כעת, עם הזכייה, תורחב הפעילות במכללות לחינוך ברחבי הארץ וייתכן שתיושם גם באירופה.

הן המתמחים והן המורים והגננות החדשים, זוכים בדרך כלל בליווי אקדמי וגם בליווי במסגרת החינוכית. מודל "חממות" מאגם את שתי המסגרות לכדי מסגרת אחת משותפת, המתקיימת במסגרות החינוכיות. קהילה משותפת זו לתמיכה וליווי של המתמחים והמורים החדשים המשתלבים במסגרות החינוכיות ומשמיעים את קולם הייחודי, מעצימה את ההתפתחות המקצועית של כל החברים השותפים בה.

איך הכל התחיל?

בשנת 2011, בתפקידה כראש יחידת "פורשים כנף", יזמה ד"ר דליה עמנואל את רעיון החממות. מטרתו - להמשיך את מודל הכשרת הסטודנטים P.D.S. ( Professional Development School- בית הספר לפיתוח מקצועי) לתמיכה וליווי של מורים חדשים במערכת. בתמיכת הנהלת המכללה והאגף לכניסה לעבודה, הוקמו שותפויות בין המכללה ובתי ספר, כאשר בית הספר הביא את הידע הפרקטי שלו והמכללה – את הידע האקדמי.
יחידת "פורשים כנף" בחרה למודל שיתופי זה בתי ספר שכבר התקיימה בהם עבודה שיתופית במסגרת ההתנסות, וכן מנהלים ורכזים עם "ברק בעיניים" שהיו מוכנים לשתף פעולה ביצירת קהילות למידה משותפת התומכות במתמחים ובמורים החדשים בהשתלבותם בבית הספר. הפרויקט שהחל בשתי חממות גדל לתשע חממות, מהגן עד לתיכון, חממות בית-ספריות ויישוביות במגזר היהודי ובמגזר הערבי.
ביום העיון הבינלאומי במסגרת פרויקט Proteach תיארה ד"ר דליה עמנואל את המודל מנקודת מבט ארצית, בלי לודמיר מרם תיארה את התפתחות המודל "חממות" במכללה האקדמית בית ברל, וכל השותפים מהארץ ומאירופה הגיעו לראות את "חממת" הדסים שהוקמה במסגרת השותפות המכללה האקדמית בית ברל והשדה.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*