כניסה

פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

טרנספורמציות ואמנות / נועה בירן

 

מנחה: ד"ר חוה ברונפלד-שטיין, 2011

תלמידים: כיתה ט' בבית הספר התיכון העיוני במגמות אמנות ע"ש תלמה ילין, גבעתיים ; כיתה ח' בבית ספר תיכון עירוני א' במגמות אמנות, ת"א.

רציונאלדרך שורה של תרגילים "תיאורטיים" ו"מעשיים"(1) יפגוש המתחנך במבחר שאלות ביחס לטרנספורמציות של פרקטיקות, אובייקטים וחומרים, בהקשר של המעשה האמנותי. כל שיעור יתארגן סביב שאלה אחת, תוך נגיעה קלה בשאלות הרחבות יותר אשר עולות מן הסדרה כולה: מהו מעשה אמנותי? מהם גבולותיו? מהי תכליתו? מהי השפעתו של ההקשר על המשמעות של מעשה אמנותי? מה הוא דורש מהצופה? האם אנו יכולים להגיע לתשובה אחת? האם אנחנו מעוניינים להגיע לתשובה אחת?

הדפסה

 

 

---------------------------------------------

(1) לתפיסתי ההפרדה בין ה"תיאורטי" ל"מעשי" היא מלאכותית, הרי שמחשבה תיאורטית היא גם אופן של עשייה, ומעשה הוא גם צורה של מחשבה. נקטתי בלשון זו לצורכי הבהרה, מתוך מודעות למסורת הארוכה ואולי אף ההכרחית של ההפרדה הזו.

 

מטרות:
 

שיעור ראשון: באמנות כמו באמנות, אין דבר כזה שאין דבר כזה?

 1. המתחנך יבין את הנושא, האופי וגבולות המסגרת של סדרת השיעורים.
 2. יכיר מספר עבודות אמנות עכשווית, אשר שואלות שאלה ביחס לגבולות המעשה האמנותי.
 3. המתחנך יתנסה בניסוח עמדה עצמית מושכלת ביחס להגדרת העבודות שהכיר כיצירות אמנות, דרך פעילות  
 4. קבוצתית משחקית.

 

שיעור שני: עבודת אמנות – עבודה בעיניים?

 1. המתחנך יעמיק את השאלות אשר החלו עולות בשיעור הקודם, אודות ההגדרה של יצירת אמנות.
 2. המתחנך יתנסה בניתוח ביקורתי של חומר מן התרבות העכשווית, לצורך הנכחת שאלות הקשורות ביחסים שבין יוצר לצופה.
 3. המתחנך יתנסה בפעולה של מסגור, בידוד, הסטה של המבט אל עבר אחד ספציפי מתוך אינסוף כללי.
 4. המתחנך יפגוש בעבודות צילום של גבריאל אורוזקו כדוגמא לאפשרות אפקטיבית של פעולת מסגור.
 5. המתחנך יפגוש בעבודות של ג'נין אנתוני ואורס פישר כדוגמא לאפשרות של שימוש בחומרים "לא מסורתיים", לפתיחת מחשבות אודות התרגיל הבא.
 6. המתחנך יבין את מסגרת התרגיל הבא, ויתחיל לחשוב עליו.

 

שיעור שלישי: איך מחוללים טרנספורמציה לחומר?

 1. המתחנך יתנסה בעבודה פיסולית עם חומר שהוא בחר לעצמו בעצמו.
 2. המתחנך יפגוש בשאלות ואתגרים אשר מביא לפתחו תרגיל בלא דימוי, היוצא מנקודה של חומר.

 

שיעור רביעי: מה מתחולל לחומר שהשתנה במפגש עם עיניים ומרחבים אחרים?

 1. המתחנך יתנסה בהצגת עבודה שלו לעיני הקבוצה.
 2. המתחנך יתנסה בשיחה סביב עבודתו ועבודותיהם של חברי הקבוצה שלו.

 

המתחנך יערוך רפלקציה כתובה אודות התהליך שעבר בסדרת השיעורים.

שיעור ראשון

 

חלק

זמן

ארגון במרחב

עזרים

פתיחה

5 דק'

          O

   תיקיות חומות+דפי התייחסות+ עפרונות

הצגת המסגרת הצפויה של סדרת השיעורים:

הנחה של המילים מעבדת אמנות, ניסוי, מחקר, בדיקה של סוגיות, שאילת שאלות, הצעה של אפשרויות.

ללא מחויבות למדיום/ חלל/ אופי שיעור אחד.

ההיערכות להעדר התנאים הקבועים :  אודיע להם בתום כל שיעור איפה וכיצד ייערך השיעור הבא (תישלח גם תזכורת באתר)

ציפיות שלי מהם. הזמנה לשאלות.

הצגת השיעור: 

נכיר שמונה עבודות שנעשו דרך פרקטיקות  שאינן מוגדרות כאמנותיות במובן ה'מסורתי', אך זכו להכרה כיצירות אמנות.

תוך כדי, כל אחד יסמן בדף שיקבל מיד, מה דעתו על כל עבודה כזו. בסוף ההקרנה נבחר (באמצעות הצבעה) את העבודה שההכרה בה כיצירת אמנות מקוממת אותנו במיוחד, ונערוך ליוצר שלה משפט. נאשים אותו בביצוע תרמית והולכת שולל של קהל צופיו ומוסדות הביקורת והתקשורת.

חלוקת התיקיות החומות+דפי התייחסות+ עפרונות עם מחק בקצה

היכרות עם העבודות+  מילוי דפי ההתייחסות+ הצבעה

10 דק'

מקרן, מחשב, רמקולים, מצגת

רשימת העבודות:

"המשתנה" של דושאן, "ערפל לבנדר" של פולוק, "האנתרופומטריות בעידן הכחול" של איב קליין,  "ירייה" של כריס ברדן, "גדר רצה" של כריסטו וז'אן קלוד, "לב תלוי" של ג'ף קונס, "צואה" של וים דל ווייה, "כל האנשים ששכבתי איתם"  של טרייסי אמין.

רציונאל  פריסת הסוגיות העולות דרך  הבחירה בעבודות הספציפיות:

זה לא אמנות. הוא לא עשה את זה גם אני יכול לעשות כזה שימוש בגוף של אנשים אחרים כידיים+ זכר  לפעולה, להתרחשות, מיצג שימוש בגוף של עצמי+ תיעוד בוידיאו הסטה של פרקטיקות יומיומיות מתוך ההקשר הטבעי שלהם + אמן כמחולל פרויקט שימוש בעבודתם "השחורה " של בעלי מקצוע+ שימוש בצורות ובשפה של מזכרות קיטש תכלית הפעולה האמנותית כחסרת תכלית לגיטימציה של תכנים מפוקפקים בתוך הקונטקסט של יצירת אמנות.

התכוננות לעריכת המשפט                   

30 דק'

           

פיסות מידע עבור כל עבודה, הוראות, מזוודת תלבושות ואביזרים.

חלוקת תפקידים: צמד שופטים, קבוצת התביעה, קבוצת ההגנה                                                                                  חלוקת ההוראות  ופיסות המידע. פתיחת מזוודת התלבושות והאביזרים.

עבודה בקבוצות:

על השופטים להכין שאלות נוקבות, להסכים על אופן תגובה כללי ועמדה אידיאולוגית בנושא. על קבוצת התביעה/ההגנה לבנות כתב אישום/ הגנה חריף ואסטרטגיית פעולה מבריקה. לחלק ביניהם תפקידים לזמן המשפט עצמו (פרקליט, האמן, ידידו הקרוב של האמן, הפסיכולוג של האמן, מומחה לאמנות עכשווית ....), לנסח את עיקרי הדברים שיציגו, לערוך חזרה אחת כקבוצה.         ארגון החלל כאולם בית משפט.

עריכת המשפט

15 דק'

    ║║║

                              "

השופטים לא מוכרחים להגיע לפסק דין חד משמעי. נעצור כשאזהה שהעלינו מצבור נאה של טיעונים, שנוכל לגזור מתוכם מושגים מהותיים  בדיון על אמנות עכשווית, אשר יעשירו את השיחה שלנו לאורך השיעורים.

הפסקונת לצורכי הורדת התלבושות והשבת מעגל הכיסאות.

ריכוז השאלות והסוגיות שעלו+ משימה לשבוע הבא

20 דק'

O

 

סוגיות ושאלות שאני מצפה שיעלו:

למה זה תלוי במוזיאון? מה אני אמור לעשות מול הדבר הזה? עושים מאיתנו צחוק? טווח ההתייחסויות הרווחות לאמנות עכשווית: חוסר אמון, חוסר הבנה, עוינות, חשדנות, מבוכה, זרות, חוסר אונים, כעס, סקרנות ומשיכה....

המתח הבלתי פתור שבין אמנות המעמידה בפני קהלה אתגרי צפייה חדשים, לבין קהל המעדיף בדרך כלל למצוא באמנות את ההתענגות הפשוטה של העין ואת הרגש המיידי, ולאו דווקא אתגרים אינטלקטואלים (כורסא נוחה מול מיטת מסמרים). הצפייה באמנות כאקט דינמי ויצירתי בפני עצמו.

הגבולות המיטשטשים בין גבוה לנמוך, בין אמנותי ושאינו אמנותי. ההרחבה המתמדת של גבולות הראוי להיות מוצג,  הפניית המבט אל  הדחוי/ הדוחה.

גם הילד שלי יכול לעשות את זה.. העדר וירטואוזיות נראית לעין.... שיעשה את זה כמו שצריך...לדעת לצייר/לפסל... מהי ידיעה? איך נראית הידיעה? איזו יכולת נדרשת מאמן? מהי חשיבות המיומנות הטכנית במעשה  האמנות? מעבר מן היד אל הראש, מן העשייה אל הרעיון. עבודת יד הכרחית כדי לעשות אמנות? אפשר לקנות בחנות, להזמין במפעל. הקושי להעריך את מקוריות המהלך המושגי, נועזות האקט המינימליסטי, היופי הכרוך בפריעת חוק ובשיבוש הסדר הקיים.

מי מכתיר  אמנים כחשובים, למה מוכנים מוזיאונים ואספנים לשלם מיליוני דולרים? הקריטריונים המעורפלים למדידה.

מה מבדיל מבנה עטוף לצורך שיפוץ לבין יצירת אמנות? חשיבות קריאת עבודה בתוך ההקשר שבו נעשתה. גם ביחס לתהליכים פנים אמנותיים.

מה אכפת לנו מהסיפור האישי של כל אמן? המעבר מן האישי ביותר  אל המרחב הציבורי, עיסוק בנושאים מודחקים.

 

תלמידים בשיעור

 

 

לשיעור הבא:

להביא מצלמה דיגיטלית + כבל חיבור למחשב.

למלא דף צפייה ב"היפה והחנון" ולהביאו. 

 
קישורים  לעבודות אמנות שהוצגו בשיעור 1:

http://www.youtube.com/watch?v=leUv-GZbE54

http://www.youtube.com/watch?v=zsnvSZFFP8A

http://www.youtube.com/watch?v=d2Y5mUJiaZI

http://www.youtube.com/watch?v=7bICqvmKL5s

http://www.youtube.com/watch?v=CrVE-WQBcYQ

http://www.youtube.com/watch?v=wGVuJ3q8fuQ

http://www.youtube.com/watch?v=gGLv2GIR9sQ

http://www.youtube.com/watch?v=pJV0n4A_6-M

http://www.youtube.com/watch?v=26R9KFdt5aY

http://www.youtube.com/watch?v=S1ta0NaacfY

http://www.youtube.com/watch?v=ZDcTNcRlF4E

http://www.youtube.com/watch?v=3XGGe4YXWZU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=TBnJLL2jgDU

http://www.youtube.com/watch?v=VdlLBWymnUA

http://www.youtube.com/watch?v=15jVnBlt6e0

שיעור 2

חלק

זמן

ארגון במרחב

עזרים

פתיחה

15 דק'

מקרן, מחשב, רמקולים, וידיאו שיעור קודם, דו"חות צפייה.

צפייה בקטע וידיאו קצרצר מהתיעוד של השיעור שעבר, תזכורת של המקום בו עצרנו.

 

בחרתי להשתמש  בחומר ששמעתי אותם מתעסקים בו ביניהם בשיחות החולין, לטובת הצפה של שאלות סביב השימוש במובן מאליו. מה עשוייה לייצר בחירה באקט שאינו המוכר המובן מאליו, אצל צופה?

ניתוח קצר של דו"ח הצפייה בפרק האחרון של הסדרה הפופולארית "היפה והחנון", בהדגשת אופן השימוש בסכמות מוכרות, מובנות מאליהן, ידועות מראש אשר מייצרות מנעד צר של משמעויות:

אופן צילום (קלוז אפ על הידיים המתלטפות של נלה ואור, גורמים לנו להשתתף כמציצנים ברגע אינטימי, התרגשות.)        פסקול (מחליטים עלינו: זהו רגע שיא. זהו רגע של מתח.) תפאורה (פנים_סלון: שטיח אדום, וילונות לבנים ארוכים, חדרי שינה: מיטות יחיד מלאות אביזרים סטיגמטיים. חוץ: בריכת לגונה, כיסאות נוח, מדשאות..). תסריט (בחירת משימות ספציפיות, בחירת מילים : "עכשיו אתה יותר נורמלי", "אני האמיתי", "אין. אני מזה התרגשתי", "הרבה יותר חופשי"...)

מובן לנו לגמרי "למה התכוון המשורר", מה הוא רוצה שנרגיש (על בסיס הנוסחאות האמריקאיות של הדרך להשיג רייטינג גבוה), לא דורש מאיתנו, כצופים, הרבה. לא צריכים להתאמץ. לא נדרשים לחשוב, לפענח קשרים, לנסח משפטים מורכבים, הכל מוגש לנו בבהירות.

בניגוד לבהירות ההיא, כאשר צפינו בדימוי מכונת הצואה של וים דלוואה נדרשנו לאקטיביות: מלאכת פענוח שלמה, הצפה של שאלות: למה הוא מתכוון? למה הוא עשה את זה? למה הוא מראה לי את זה? הוא מצפה שנחשוב שזה יפה? שזה מגעיל?מהו בעצם יופי? מה בעצם עושה אמן?.....   האם אהבנו את האקטיביות הזו? או שהשקיעה ב"כורסא נוחה" עדיפה?

זוהי הזמנה להתאמץ כצופים וכיוצרים.

הצגת המשימה:

לצאת לצלם לפחות 5 תצלומים של "דברים" שיש להם איזה יחס כלפיהם בתוך גבולות ביה"ס. לנסות לגרום לנו כצופים, לחשוב על  היחס הזה, באופן ספציפי אך שאינו צר.

לרשותם 15 דקות. אפשר בזוגות.

לחפש, למצוא, להחליט על זווית הצילום, גבולות הפריים, אפשר לחולל שינוי כלשהו ב"הדבר" ולצלם.

ביצוע המשימה+ העברת התצלומים למחשב.

20  דק'

ớớớớớớ

מצלמות דיגיטליות + קורא כרטיסים

שיחה על העבודות שלהם תוך שימוש בתצלומים של אורוזקו

10 דק'

מבחר עבודות צילום של אורוזקו

הקראת ציטוט של אורוזקו המעיד על תפיסתו את האקט האמנותי :

“I don’t  want  to be a master. I want  to be a kid. To keep making art, you have to put yourself in the position of a beginner. You have to be excited by a stone on the sidewalk or, like a child, the flight of a bird.”

בשבילו המצלמה היא תירוץ להתבונן בדברים. הוא דואג לפגוש במציאות ללא הרף, מסתובב פתוח, סקרן, בוטח ומפתח יחסים אינטימיים עם העולם. משחק עם הבנאליות.

איזה קסם מתרחש בעבודות הצילום שלו? כדורגל מעוך מלא במים, יש כאלו בלי סוף ברחוב, איך הצילום הזה מוליד משמעויות חדשות? זו תגובה לקיים (סוג של רדי מייד?), זו התערבות? זו קריאה להעניק תשומת לב לזה שאינו דורש אותה?

ההחלטה לתחום פריים ספציפי , באופן ספציפי,  לומר זה מעניין בעיניי, לגרום לצופה להבין שזה מה שמעניין את הצלם בדבר. להזמין צופים להתבונן במוכר באופן  אחר, להשתהות  על המובן מאליו, אולי לגלות בו דבר חדש, להרהר עליו, להרהר בעזרתו על דבר אחר.

נתחבר גם לשאלות שהעלינו בשיעור הקודם: הקלות הבלתי נסבלת של הביצוע, מחויבות לייצוג המציאות או התרחקות ממנה בעזרת שימוש באמצעים אשר יוצרים הזרות...

הקדמה להצגת התרגיל

30 דק'

קטע מפרק של ART21, על ג'נין אנתוני , עבודות של אורס פישר                      

צפייה בקטע מפרק של ART21, על ג'נין אנתוני.

היכרות עם עבודות של אורס פישר.

שיחה על חומרים וטרנספורמציות:

מתוך העבודות של ג'נין אנתוני: לקחה חומרים "חיים" שונים וחיברה אותם לכדי אחד. חומר יכול "לזכור"? הסיפורים מוחזקים בחומר? איזה מטען הוא נושא? תלוי צופה? תלוי תרבות? ג'נין אנתוני מנכיחה את ההיסטוריה של החומרים דרך החיבורים שהיא יוצרת (סבון עשוי שומן אדם, לרחוץ את עצמה עם עצמה).

מתוך העבודות של אורס פישר: שינויים של חומר בעקבות הזמן החולף, החום, הקור, כמות האנשים הצופים בו.... חומר אורגני מתכלה, שעווה נמסה.....

הצגת התרגיל: חומר משתנה

5 דק'

 

 

לקיחה של חומר/ אובייקט הקיים בעולם ומשמש לפונקציה ספציפית, לעשות בו שימוש אחר , הסטה, הזרה.

לבצע פעולה אשר מחוללת שינוי בתפקוד של החומר/האובייקט ושואלת שאלה עליו/ על המציאות/ על חומרים אחרים.....

לחשוב טוב טוב על חומרים שהם מכירים בעולם שיש להם שימוש מסוים (שיער, ספרים, חלב.....)

האם מתכלה, האם משתנה בעקבות הזמן שחולף/ מזג האויר ? צופים שנושמים בחלל? דורכים ברגליהם?

יש לו ריח? יש לו סאונד? הוא מזמין קירבה אליו? איך? הוא שומר על התכונות שלו או אולי גם הן עוברות טרנספורמציה? היסטוריה של חומרים? המשמעות הקולקטיבית שלהם בתוך התרבות? כשמשהו מתחיל להיראות כמשהו אחר .להוציא את השימושי משימושיותו. המוכר הופך זר, הזר הופך מוכר.

עבודות תלמידים

 

 

 

 
   

שיעור 3

חלק

זמן

ארגון במרחב

עזרים

פתיחה

10 דק'

(בסדנת הפיסול)

ישובים סביב שולחן מלבני רחב ידיים

 

מיני עשבים לתה, עוגיות, כוסות, קומקום עם מים רותחים.

הספר:

Vitamin 3D

New Perspectives in Sculpture and Installations

הכנת משקאות חמים וטבילת עוגיות. אוירה חמימה ונחמדת בתגובה למזג האוויר הסגרירי שבחוץ.

 

חזרה על התרגיל (כפי שנמסר להם בתום השיעור הקודם ובמסר באתר):

בדפדוף המזמין קירבה וקשב, נכיר מתוך הספר    Vitamin 3D, עבודה של Tara Donovan,

בשם Untitled (plastic cups) , משנת 2006. המהלך שלה, על ממשותו הפשוטה, יקל עלינו לחזור על מהלך התרגיל שלהם. האמנית יצרה סוג של נוף הררי מרהיב בעזרת אלפי כוסות פלסטיק שקופות, אשר הושמו בערימות צפופות, בגבהים משתנים.

ניתוח המהלך של עבודתה תוך שימוש בטרמינולוגיה של המסר שהעליתי לאתר ביחס לתרגיל:

לבחור בו: לקחה כוס פלסטיק חד פעמית, אובייקט כמעט חסר קסם וערך. כל תכליתו להכיל את המשקאות שלנו במרחב שאינו ביתי. נמחץ ונזרק עם תום השימוש.

לעשות לו: השיגה אלפי כוסות וערמה אותן בערימות בגבהים משתנה.

לעשות בו: הצמידה את הערימות בגבהים המשתנים, באופן מדורג כך שייצרו את הדימוי של נוף הררי, גבעות ועמקים.

 

עבודה                                      

70 דק'

"

כלי עזר מהיצע הסדנה

במסגרת פרטנית:

הצגת החומרים שהביאו ושיחה תמציתית על תוכנית הפעולה, תוך הצעת אפשרויות העמקה.

במסגרת קבוצתית:

במפגש עם בעיה שעשויה להיות רלוונטית לכולם, לנסח בקול את השאלה ולשמוע הצעות מן השאר.

התארגנות לסיום+ הזמנה כללית לחשוב על אופן ההצבה

10 דק'

"

 

 

 

שיעור 4

 

חלק

זמן

ארגון במרחב

עזרים

סיום הצבה

10 דק'

ברחבי ביה"ס

 

ריכוז והנחיה לקראת השיחה על העבודות

5 דק'

בסדנת הפיסול, ישובים סביב שולחן מלבני רחב ידיים

 

ציון הדגשים שאני רוצה שנתייחס אליהם באשר לעבודות:

חזרה על נוסח התרגיל שניתן.

הדגשת מהלך היציאה לפעולה מתוך הבחירה בחומר. ההשתנות שלו מתוך הפעולות שביצענו לו. בחירות הקשורות בהצבה.

 

התבוננות ושיחה על העבודות                          

60 דק'

ברחבי ביה"ס

 

מילוי דפי משוב+ מילות פרידה

15 דק'

בסדנת הפיסול, ישובים סביב שולחן מלבני רחב ידיים

דפי משוב

עבודות תלמידים

 

  

 

 

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*