כניסה

מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים לגיל הרך מורכבת מהתחומים הבאים: הכשרה להוראה, החוג לגיל הרך, מקצועות ההוראה, ולימודי יסוד והעשרה.

הכשרה להוראה

תכנית ההכשרה כוללת לימודים עיוניים ופדגוגיים והתנסות מודרכת בהוראה. ההתנסות המודרכת מכוונת להכרות עם טווח הגילים הרחב מגיל לידה עד גיל שש ומתבצעת במגוון מסגרות חינוך לילדים:

שנה א מוקדשת להיכרות עם הילד הצעיר ומתמקדת בילד היחיד, בפעילותו, בסביבתו ובהקשרים החברתיים של העשייה החינוכית במסגרת הגנים הפרטיים.

בשנה ב מתנסים הסטודנטים בגני טרום-טרום חובה וטרום-חובה, שבהם מתחנכים ילדים בגילאי 3 - 4, 4 - 5. בשנה זו הסטודנטים פועלים במגוון מצבי הוראה פורמליים ובלתי פורמליים תוך יצירת קשר בינאישי חווייתי עם הלומדים.
בשנה ג
מתנסים הסטודנטים להוראת הגיל הרך בגני חובה, בהם מתחנכים ילדים בגילאי 5 - 6. בשנה זו הסטודנטים מתמקדים בתכנון תכנית הוראה ובהפעלתה, בהערכת לומדים ובהערכה עצמית. במהלך ההתנסות בשנה זו, עורכים הסטודנטים מחקר עצמי בו הם חוקרים את עשייתם לצורך שיפורה והשבחתה.


מרגע כניסתם של הסטודנטים למסגרת ההתנסות, הם מהווים חלק אינטגרלי מצוות הגן ומקיימים קשר ישיר ובלתי אמצעי עם הילד, הגננת, הצוות וההורים.

במהלך שנות ההכשרה הסטודנטים מלווים על ידי הדרכה מקצועית ומסורה של צוות המסלול, מיישמים את הנלמד בשיעורים העיוניים והפדגוגיים ומקיימים תהליכים רפלקטיביים על תפקודם ועל התפתחותם המקצועית.

החוג לגיל הרך

הלימודים בחוג לגיל הרך עוסקים במכלול המאפיינים ההתפתחותיים של הילד בתחומים שונים: פסיכולוגיה, חברה, יצירה, חשיבה, שפה, חינוך מיוחד, תרבות ואמנות. הקורסים המגוונים מאפשרים לסטודנט ללמוד ולהכיר מקרוב את צורכי הילדים ושלבי התפתחותם ולדעת לתת להם מענה חינוכי הולם. דוגמאות לקורסים הנלמדים: רצפים התפתחותיים ותיאטרון בגיל הרך, ארגון וניהול מוסדות חינוך, חשיבה יצירתית, היבטים התפתחותיים וחינוכיים בספרות ילדים, מוסיקה והתפתחות הילד.

הלימודים בחוג מתקיימים שלושה ימים בשבוע לאורך שלוש שנות הלימודים הראשונות.
בשנה ד מתקיימים הלימודים ביום אחד מרוכז, כדי לאפשר לסטודנטים להשתלב בתפקיד הגננת בשאר ימות השבוע. ביום זה כוללת התכנית סמינריון בנושא לפי בחירה אישית וקורסי הכנה לניהול הגן.

תקצירי הקורסים

מקצועות ההוראה

תכנית הלימודים כוללת מקצועות הוראה - תחומי דעת, ששייכים לחיי הגן ומהווים חלק הוליסטי מעולמם ההתפתחותי של הילדים. להלן פירוט מקצועות ההוראה הנלמדים: מקרא, תרבות ישראל, ספרות, טבע, מדעי הסביבה וחקלאות, מתמטיקה ואמנות.​

ללמוד אמנות מהאמנים
במסגרת מקצועות ההוראה לגן פותחה תכנית לימודים ייחודית בגיל הרך בתחום האמנות. התכנית מופעלת בשיתוף בית הספר לאמנות – המדרשה, והקורסים ניתנים על ידי מרצים ואמנים מקצועיים מסגל המדרשה. הקורסים משלבים לימודי אמנות עיוניים, סדנאות אמנות, וביקור מודרך בתערוכות תוך התמקדות בנקודות המפגש שבין אמנות לחינוך. דוגמאות לקורסים הנלמדים: הפעלה והעשרה באמצעות יצירות אמנות, טכניקות ותיאוריות באמנות.

לימודי יסוד והעשרה

לימודים אלה מיועדים להעשרה של הסטודנטים והרחבת הדעת בתחומים כמו לשון, אנגלית, תקשוב והחברה הישראלית.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.