כניסה
המכללה האקדמית בית ברל > תכניות לימודים > פקולטות > חינוך > לימודים מתקדמים > תואר שני M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
<div></div>
טלפון
דואר אלקטרוני

תואר שני M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך

​​
ראש התכנית: ד"ר אריאל שריד
ariels@beitberl.ac.il

התכנית ללימודי ניהול וארגון מערכות חינוך מיועדת לאנשי חינוך המבקשים לקדם את מקצועיותם כבעלי תפקידים מובילים ולהתקדם לתפקידי ניהול במערכת החינוך ואף מחוצה לה. התכנית שמה דגש על פיתוח אנשי חינוך כמנהיגים חינוכיים, הרואים ומממשים אפשרויות חדשות, וכן על הקניית ידע, הבנות ומיומנויות החיוניים לתפקידי מפתח במערכות חינוך.

בתחום פיתוח המנהיגות, התכנית מסייעת ללומדים לעצב זהות חינוכית ולנסח את מטרות החינוך שלהם; בתחום הקניית המיומנויות, התוכנית מסייעת ללומדים לפתח ראייה מערכתית רחבה ולרכוש כלים יעילים למימוש מטרותיהם החינוכיות, ולתפעול שוטף ופיתוח מוסדות חינוך.

הקורסים, הסדנאות וההתנסות המעשית (פרקטיקום) ישתפו את הלומדים בתהליך ההוראה והלמידה ויתקיימו באקלים דיאלוגי תוך פתיחות להתנסויות חדשות.
 

הלימודים מקנים תואר שני (M.Ed) בניהול וארגון מערכות חינוך.

מטרת התכנית

מטרתם של לימודי תואר שני בניהול מערכות חינוך היא לסייע לאנשי חינוך המבקשים לשמש בתפקידי ניהול במוסדות חינוך לפתח יכולת לשיקול דעת פדגוגי-אסטרטגי – להגדיר מטרות חינוכיות ולהתאים להן אמצעים. מנהלי בתי ספר או בעלי תפקיד ניהולי אחר במערכות חינוך, על פי תפישת התכנית, אינם רק אלו שיודעים לנהל ביעילות את מוסדותיהם, אלא גם להנהיג אותם, דהיינו, להגדיר מטרות על בסיס השקפת עולם חינוכית מעמיקה ולהמציא את האמצעים הדרושים להשגתן. התכנית תסייע ללומדים לגבש השקפת עולם חינוכית וזהות מקצועית ותקנה להם כלים חיוניים הנדרשים בתפקידי ניהול.

תכנית הלימודים

הקורסים בתכנית הלימודים מחולקים לארבע קטגוריות: מטרות, מצב, אמצעים ומיומנויות.

  • הקורסים שעניינם מטרות חינוך יסייעו ללומדים לפתח השקפת עולם חינוכית שממנה יוכלו לגזור מטרות;
  • הקורסים שעניינם מצב יעסקו בתיאור ובניתוח המצב בארץ ובעולם שבו החינוך מתנהל;
  • הקורסים שעניינם אמצעים יעסקו בממדים העיקריים של הסביבה החינוכית (למידה, הוראה, הערכה, תכניות לימודים וכדומה);
  • הקורסים שעניינם מיומנויות יקנו ללומדים כלי ניהול חיוניים. חלק מהקורסים יוצעו כבחירה. לצד הקורסים יתקיימו סדנאות והתנסות מעשית (פרקטיקום).

היקף הלימודים לתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך

תכנית הלימודים כוללת 21 שעות במשך שנתיים.

בשנה א הלימודים יתקיימו ביום ראשון (יום לימודים מלא).

יתרונות התכנית

  • התכנית ללימודי תואר שני בניהול מערכות חינוך חותרת לפיתוח "ראש גדול" – מנהל בית הספר כמנהיג חינוכי הרואה ומממש אפשרויות חדשות.
  • קורסים, סדנאות והתנסות מעשית (מתכונת פרקטיקום הייחודית לתכנית במכללה האקדמית בית ברל) המשתפים את הלומדים בתהליך ההוראה והלמידה ומתקיימים באקלים דיאלוגי.​
  • בוגרי התכנית מקבלים תואר שני המהווה תנאי הכרחי לתפקיד ניהול.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.