כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
<div></div>
טלפון
דואר אלקטרוני

תואר שני M.Ed בהוראה ולמידה: שפות


ראש התכנית: פרופ' ג'אלב ענאבסה
jaleb.anavsa@beitberl.ac.il

בשנים האחרונות עולה ביתר שאת הצורך בידע לשוני מגוון ובאופני שיח שונים, שיאפשרו תקשורת בין-אישית בין דוברי שפות שונות. בעידן הגלובליזציה לומד כל אדם להכיר ולהוקיר את שפתו ואת תרבותו, אך בה בעת הוא נדרש ללמוד ולהכיר שפות נוספות במרחב הציבורי ולהתנהל לעתים בשפות שאינן שפת אמו גם במרחב הדיגיטלי. על כן, לצד לימוד מעמיק של שפת האם, יש לעודד תלמידים רבים ככל האפשר לרכוש שפות שונות נוסף על שפת האם שלהם.

רכישת שפה היא תהליך מורכב וממושך, שבמהלכו התלמיד רוכש את הכשירות הלשונית ומפנים אותה. התכנית המוצעת מספקת השכלה רחבה בתחום הידע השפתי: למידתו, הוראתו ויישומו, בין היתר על ידי שיעורים המועברים בשלוש השפות השונות בהן מתמקדת התכנית: ערבית, עברית ואנגלית. בכך, מציידת התכנית את המורים לשפות בכלים ובמיומנויות חשובים שיסייעו להם לחזק את הידע השפתי בקרב כלל התלמידים. 

מטרת התכנית

מטרת התכנית הינה לטפח מומחים בתחום הוראת השפה לתלמידים בגילאים שונים, באמצעות הרחבת בסיס הידע בתהליכי למידה ואסטרטגיות הוראה. התכנית מאפשרת העמקה בתחום הוראת השפה למורים, לגננות ולמורים בחינוך המיוחד המלמדים אוכלוסיות שונות, בטווחי גיל שונים ובהקשרים תרבותיים שונים.

ייחודיות התכנית

  • התכנית פותחה על פי מודל ייחודי המבוסס על יתרונות הרב-לשוניות של הסטודנטים.
  • התכנית מתמקדת באסטרטגיות ההוראה והלמידה של השפות.
  • התכנית מתמודדת עם השפות השונות (בהקשר זה: הערבית, העברית והאנגלית) במובן הכולל, כלומר קיימים יחסי גומלין והעשרה בין השפות, ואין הן נפרדות זו מזו. דבר זה בפני עצמו מסייע ליצירת אקלים לשוני עשיר בבית הספר, ותורם במתן פתרונות מוצלחים בתחום השפה במובנה הכולל.

למי מיועדת התכנית?

התכנית מופנית בראש ובראשונה לסטודנטים ערבים רב-לשוניים, שהערבית היא שפתם הראשונה והם בעלי שליטה טובה גם בשפות עברית ואנגלית.
בנוסף, התכנית פתוחה גם למועמדים אשר השפה הערבית אינה שפתם הראשונה, אך שליטתם בערבית היא ברמה אקדמית גבוהה.
על כל המועמדים לעמוד בתנאי הקבלה של התכנית.

תכנית הלימודים (21 ש"ש)

לימודי תשתית (4 ש"ש):
שפה וחשיבה, הוראת שפה בסביבה מתוקשבת ושיטות מחקר: כמותי ואיכותי.
מקבץ שפתי (12 ש"ש):
שפה בהקשרים חברתיים ותרבותיים: נוף לשוני, התפתחות הכשירות האוריינית, שונות לשונית ושונות תרבותית ומה שביניהן, שפה בעידן הגלובליזציה, הרפרטואר הלשוני הערבי בקרב דוברי הערבית בישראל, פרגמטיקה, סוגיות בבלשנות השוואתית, התפתחות הלשון.
למידה והוראה:
חובה - אסטרטגיות בהוראה ובלמידה: שפת אם ושפות נוספות, תכניות לימודים בשפה והערכתן, הוראת שפות לתלמידים ליקויי למידה, סמינריון.
בחירה - סוגיות בהערכת ידע לשוני ותרבותי, המורה כחוקר וכמבקר לשוני, מודלים של חינוך דו-לשוני, הוראת שפות ללומדים צעירים.
מקבץ שפתי ייחודי (4 ש"ש התמחות): ערבית, עברית ואנגלית.
סדנת הנחיה לכתיבת עבודת גמר יישומית (1 ש"ש): עבודת גמר יישומית.

היקף הלימודים

הלימודים מתקיימים בימי ב בהיקף כולל של 21 ש"ש במשך שנתיים.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.