כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

אמנון קרטין, ד"ר

ד"ר אמנון קרטין​מרצה בחוג לגיאוגרפיה.
דואר אלקטרוני: amnon.kertin@beitberl.ac.il

תחומי התמחות, הוראה, מחקר ועשייה

​תחום ההתמחות העיקרי של ד"ר אמנון קרטין הוא גיאוגרפיה פוליטית. עבודת המוסמך שלו עסקה בתרומתם של הפליטים הפלשתינאים להתפתחות המרחב היישובי בירדן, ואילו עבודת הדוקטורט עסקה בהשפעת יחסי שכנות עוינים על דמותן של רצועות ספר, בעולם בכלל ובישראל בפרט. עבודת הדוקטורט זיכתה אותו ב-1996 בפרס צ'צ'יק לביטחון ישראל מטעם המכון ללימודים אסטרטגיים באוניברסיטת תל אביב.
תחומי ההוראה בגיאוגרפיה כוללים בעיקר את ענף הגיאוגרפיה המדינית והאנושית. עיסוקו המחקרי מתמקד בנושא ניהול משאבי מים לאומיים, מדיניות מקרקעין לאומית ומדיניות הגירה.
במשך תקופה ארוכה היה שותף לעריכת אטלסים עולמיים ונושאיים ששימשו במערכת החינוך בישראל. בין השנים 1999- 2006 עמד בראש החוג לגיאוגרפיה, במכללת בית ברל. משנת 1997 מרצה בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב. משנת 2006 מרצה בתכנית למנהלים בניהול מצבי חירום ואסון M.Sc, בבית הספר לבריאות הציבור,  פקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.

פרסומים אקדמיים נבחרים

​קרטין, א. 1992 תכנית שיקום פליטים בע'ור המזרחי, ממלכת ירדן, מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, חוברת י"ג.
קרטין, א. 1998 יחסי  צבא-חברה בראי התיישבות הספר בגליל,  אופקים בגיאוגרפיה, תשנ"ח, 49-48.
קרטין, א., ביגר ג. 2004, מדיניות קרקעית לאומית - מחקר השוואתי, המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע בישראל, קרן קיימת לישראל, ירושלים.
קרטין, א. 2011  מדיניות מקרקעין וביטחון לאומי – מחקר השוואתי
קרטין, א. 2012  תמורות במדיניות קרקעית לאומית במבט השוואתי,  מקרקעין, כרך י"א מס' 2.
קרטין, א. 2013 דילמת ניהול מדיניות הגירה במדינות שבהן מתנהל סכסוך אתני-לאומי-דתי מתמשך
פוליטיקה, כתב עת ישראלי למדע המדינה וליחסים בינלאומיים, 22
קרטין, א. 2014 מרחב התמרון להקלת מצוקת הקרקע בקרב אוכלוסיית ערביי ישראל, בתוך: יצחק שנל, גדעון ביגר ואנדה רוזנברג (עורכים) קרקע, דמוקרטיה ויחסי רוב-מיעוט, מכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי, אוניברסיטת תל אביב.
קרטין, א. 2018 'שלום של עדיפות שניה'- וויסות מערכת יחסים בין קהילות אתנו-לאומיות במצבי סכסוך בלתי פתיר: המקרה של ישראל בתחומי הקו הירוק (לקראת פרסום)
קרטין, א. 2018 תמורות במדיניות המים של ישראל (לקראת פרסום)

Kartin, A. (2000) ‘Factors Inhibiting structural changes in Israel’s water policy’. Political Geography Vol. 19 (1), 97-115.
Kartin, A. (2001) Perspectives on the water scarcity problems in Israel. In Izhak Schnell (ed.) Changes in the territorial organization of Israeli geographical space. GeoJournal Vol. 53 (3).
Kartin A. and Izhak Schnell (January 2007) ‘Demography and Politics in the Palestinian Authority’ Israel Affairs (UK).
Kartin A. (2009) The demographic discourse in the boundary- making of Israel, Espace Populations Societies, Geopolitics and Population, 411-422.
Kartin A. (2018) Changes in Israel's Water Policy from a neo Institutional Perspective (forthcoming)
Kartin, A. (2018) The Dilemma of Conducting Immigration Policy in states in the Throes of Protracted Ethnic-National Conflict (forthcoming)

אטלסים - חיבור ועריכה

​ברור, מ. קרטין, א. 1988,  אטלס המזרח התיכון, כרטא, ירושלים (מחבר ראשי ועורך משנה)
ברור, מ. קרטין, א. 2000,  אטלס מדיני עולמי, יבנה, תל אביב (מחבר ועורך משנה)
קרטין,א. 2001 אטלס ידיעות החדש, הוצאת ידיעות אחרונות ( עורך ראשי)
קרטין א. ד. סימון, ג. ביגר 2005 אטלס למדינות העולם, מסע אחר (עורך כרטוגרפי)
ברור, מ. קרטין, א. 2007,  אטלס אוניברסיטאי חדש, יבנה, תל אביב (מחבר שותף)

ספרי לימוד - עריכה וייעוץ

קרטין א. גלס י. 2003 (עורכים) המזרח התיכון בפתח המאה ה - 21, מבחר מאמרים בגיאוגרפיה לחטיבה עליונה, המרכז לטכנולוגיה חינוכית

פרסים, מלגות, מענקים

​1991: מענק מחקר קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר לעבודה בנושא: מגמות ותהליכי הגירה ברצועות הספר של ישראל
2003: מענק מחקר של הקרן הקיימת לישראל לעבודה בנושא: מדיניות קרקעית לאומית השוואתית
2008: מענק מחקר של הקרן הקיימת לישראל לעבודה בנושא: מדיניות מקרקעין וביטחון לאומי

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*