כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

ספייה חסונה ערפאת, ד"ר

ספייה חסונה ערפאתרכזת הסטאז' במכון האקדמי הערבי לחינוך
spiiharp@beitberl.ac.il

תחומי מחקר

 • ​אוריינות וניצני אוריינות בגיל הרך
 • רכישת קריאה וכתיבה בגיל הרך

קורסים

 • ​אוריינות וניצני אוריינות
 • הוראת קריאה וכתיבה
 • קשיים ברכישת שפה
 • סמינריון בתואר שני: התפתחות לשונית ואוריינית בשפה הערבית
 • סדנת סטאז'

פרסומים

ספרים: חסונה ערפאת, ס, (2017). "אימהות קוראות ומתווכות לילדיהן ספר: עדויות מהמשפחה הערבית על תרומת התיווך לאוריינות הילד". תל אביב, מכון מופת.

מאמרים בכתבי עת שפיטים

 • Korat, O., Hassunh Arafat, S., Aram, D., & Klein, P. (2012).  Book reading mediation, SES, home literacy environment and children's literacy: Evidence from Arabic-speaking families. First language 33(2), 132–154. (I.F.0.72, Q1).

 • حسونة عرفات، ص. (2012). قراءة الأم القصة وتأثيرها على تحصيل الطفل في صفّي البستان والأول. مجلة الحصاد، 2، 217-251.
 • חסונה ערפאת חסונה, ס. (2012). קריאת אם ספר לילד ותרומתו להישגי הילד בגן ובכיתה א'. אלחסאד, 2, 201-251.
 • Aram, D., Korat, O., Saiegh-Haddad, E., Hassunha Arafat, S., Khoury, R., Hija, J. (2013) Early literacy among Arabic speaking kindergartners: The role of socioeconomic status, home literacy environment and maternal mediation of writing. Cognitive Development, 28, 193– 208. (I. F. 1.11, Q1).
 • Aram, D., Korat, O., & Hassunha Arafat, S. (2013) The contribution of early home literacy activities to reading and writing in Arabic in first grade. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 26, 9, 1517–1536. (I.F.1.37, Q 1).
 • حسونة عرفات، ص. ومنصور، ن. (2017). البرامج التلفزيونيّة العلميّة وأهميتها في إثراء الثروة اللغويّة العلميّة عند أطفال البستان. مجلة الحصاد 7، 91-111. 
 • חסונה ערפאת חסונה, ס., מנסור, נ. (2017). תכניות הטלוויזיה המדעיות וחשיבותם להעשרת אוצר המילים המדעי בקרב ילדי גן.א לחסאד, 7, 91-111.
 • Hassunah Arafat, S.,  Korat, O.,   Aram, D.,  Saiegh-Haddad, E. (2017). Continuity in Literacy Development from Kindergarten to First Grade: A Longitudinal Study of Arabic Speaking Children. Reading and Writing, An interdisciplinary Journal, 30, 1-19. (I.F.1.37, Q 1).
 • Hod-Shemer, O., Zimerman, H., Hassunah – Arafat, S., Wertheim, C. (2017). Perception of Fairness from the Perspective of Kindergarten Children. Early Childhood Education Journal (ECEJ), 10, 1-8. (I.F. 055, Q2).

התקבלו לפרסום

 • ​Korat, O., Nariman, M., Hassunha-Arafat, S. (in press). "Will Word Vocalization and Dynamic Representation Support its Learning? An Experiment Using an Electronic Book in Arabic". Journal of Child Language. (I.F.1.04, Q1).

מאמרים או פרקים בספרים מדעיים

 • Korat, O., Aram, D., Hassunha, S., & Hag-Yehiya, H.  (2013). Mother-child literacy activities and early literacy in the Israeli Arab family.  Handbook of Arabic Literacy. In  E. Saiegh-Haddad and M. Joshi (Eds.). Springer, The Netherlands 323-347.
 • חסונה ערפאת, ס., קורת, ע., ארם, ד. (2015). פעילות אם-ילד במשפחה הערבית בעת קריאת ספר ותרומתה לאוריינות הילד בגן ובכיתה א'. בתוך רוסו-צימט ג' ומ' זיו וא' מסארוה אפנאן (עורכות), ילדות בחברה הערבית סוגיות חינוכיות ומחקריות, 199-234. הוצאת מכון מופ"ת.
 • חסונה ערפאת, ס., סרסור, מ. (2019). ניצני אוריינות אצל ילדים בחברה הערבית – תמונת מצב. בתוך "חינוך בחברה הערבית בישראל", נאסר אבואלהיג'א, פ  ישראלאשוילי, מ.

תחומי עניין אקדמיים נוספים

 • תכנון לימודים
 • סטאז'
 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*