כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

ספייה חסונה ערפאת, ד"ר

ספייה חסונה ערפאתרכזת סטאז' במכון האקדמי הערבי לחינוך
spiiharp@beitberl.ac.il

תחומי מחקר

 • ​אוריינות וניצני אוריינות בגיל הרך
 • רכישת קריאה וכתיבה בגיל הרך
 • תיווך אימהות וגננות בגיל הרך

קורסים

 • אוריינות וניצני אוריינות
 • רכישת קריאה וכתיבה בגיל הרך
 • הבנת הנקרא והנשמע בגיל הרך
 • הבעה בכתב ובעל פה בגיל הרך
 • אבחונים ומיפויים בגיל הרך
 • ספרות ילדים- היבטים רגשיים, חברתיים, תרבותיים וספרותיים בגיל הרך
 • סמינריון תואר שני: התפתחות אוריינית, קריאה וכתיבה בשפה הערבית
 • סמינריון תואר שני: התפתחות אוריינות ולשונית בשפה הערבית

פרסומים

 • חאג' יחיא מ', סרסור, מ', חסונה ערפאת ס' (2022). שיח שפה ומתמטיקה בהקשר של תהליך ההוראה. מרכז המחקר לחקר השפה, החברה והתרבות הערבית, המכלל האקדמית בית ברל.
 • חסונה ערפאת, ס' (2017). אימהות קוראות ומתווכחות לילדיהן ספר: עדויות מהמשפחה הערבית על תרומת התיווך לאוריינות הילד. בסדרה "מונוגרפיות בחינוך", מכון מופ"ת.
 • סרסור, מ., חסונה עראפת. ס (2022). הקשר בין אוריינות שפה ואוריינות מתמטית בהקשר השיח האורייני בגיל הרך. בתוך א. חאג' יחיא ומ. סרסור וס. חסונה ערפאת (עורכים). שיח שפה ומתמטיקה בהקשר של תהליך ההוראה (עמ' 15-41 ). מרכז המחקר לחקר השפה, החברה והתרבות הערבית, המכללה האקדמית בית ברל.
 • חסונה ערפאת, ס., סרסור, מ. (2022). זהות הילדים בחברה הערבית בגיל הרך. בתוך פרופ' קוסאי חאג' יחיא (עורך), מחקרים בתרבות וזהות בחברה הערבית הפלסטינית בישראל (עמ' 283-301). מרכז המחקר לחקר השפה, החברה והתרבות הערבית, המכללה האקדמית בית ברל.
 • חסונה ערפאת, ס., סרסור, מ., ארם, ד. וקורת, ע. (2021). ניצני אוריינות אצל ילדים בחברה הערבית – תמונת מצב. בתוך: פ. נאסר אבו אלהיג'א ומ. ישראלאשוילי (עורכים), חינוך בחברה הערבית בישראל (עמ' 23-50). תל אביב: מכון מופת.
 • חסונה ערפאת, ס., קורת, ע., וארם, ד. (2014). פעילות אם-ילד במשפחה הערבית בעת קריאת ספר ותרומתה לאוריינות הילד בגן ובכיתה א'. בתוך: ג. רוסו-צימט, מ. זיו, וא. מסארוה-סרור (עורכות). ילדּות בחברה הערבית בישראל: סוגיות חינוכיות ומחקריות (עמ' 199-234). תל אביב: מכון מופת.

1. Korat, O., Aram, D., Hassunha Arafat, S., & Hag-Yehiya, H. (2013). Mother-child literacy activities and early literacy in the Israeli Arab family. In E. Saiegh-Haddad & M. Joshi (Eds.), Handbook of Arabic literacy (pp. 323-350). Springer.
2. Hassunah Arafat, S., Aram, D., & Korat, O. (2021). Early literacy in Arabic: the role of SES, home literacy environment, mothers’ early literacy beliefs and estimation of their children’s literacy skills. Reading and Writing, 1-23.‏ Q1, IF= 1.152. https://doi.org/10.1007/s11145-021-10158-1
3. Hassunah Arafat, S., Sarsor, M. (2021). The level of interpersonal communication among Arab students in teaching and the contribution of the PDS model to the development of interpersonal communication skills from the perspective of students and pedagogical instructors. Al Hasad Arabic Journal, 11, 13-49.
4. Korat, O., Nariman, M., Hassunah Arafat, S., Carmit A. (2021). What contributes to word learning and story retelling of Arabic-speaking children? Investigation of an e-book reading intervention. Literacy Research and Instruction, 1-19. Q1, IF=0.59. https://doi.org/10.1080/19388071.2021.1921891
5. Hod-Shemer, O., Zimerman, H., Hassunah Arafat A., & Wertheim, C. (2018). Preschool children’s perceptions of fairness. Early Childhood Education Journal, 46 (2), 179-186. Q2, IF=0.61.  doi.org/10.1007/s10643-017-0855-9.  
 Hassunah Arafat, S., Korat, O., Aram, D., & Saiegh-Haddad, E. (2017). Continuity in literacy achievements from kindergarten to first grade: a longitudinal study of Arabic-speaking children. Reading & Writing, 30 (5).  Q1, IF=1.152. https://doi.org/10.1007/s11145-016-9709-x 
6. Hassunah Arafat, S., Mansur, N. (2017). Scientific TV programs and their importance in enriching the scientific linguistic wealth among kindergarten children. Al Hasad Arabic Journal, 7, 91-111. 
7. Aram, D., Korat, O., Saiegh-Haddad, E., Hassunah Arafat, S., Khoury, R., & Elhija, J. A. (2013). Early literacy among Arabic-speaking kindergartners: The role of socioeconomic status, home literacy environment and maternal mediation of writing. Cognitive Development, 28(3), 193-208. Q1, IF=1.539.
https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2012.10.003
 Aram, D., Korat, O., & Hassunah Arafat, S. (2013). The contribution of early home literacy activities to first grade reading and writing achievements in Arabic. Reading and Writing, 26(9), 1517-1536.‏ Q1, IF=1.152.
 https://doi.org/10.1007/s11145-013-9430-y 
8. Korat, O., Hassunah Arafat, S., Aram, D., & Klein, P. (2013). Book reading mediation, SES, home literacy environment, and children’s literacy: Evidence from Arabic-speaking families. First Language, 33(2), 132-154.‏ Q1, IF=0.569. https://doi.org/10.1177/0142723712455283
9. Hassunha Arafat, S. (2012). Mothers and its effect on the achievements of children in kindergarten and first grade. Al Hasad Arabic Journal, 2, 217-251.

תחומי עניין אקדמיים נוספים

 • התפתחות אוריינות
 • רכישת שפה
 • רכישת קריאה
 • מורים חדשים בתחילת דרכם
 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*