כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

שירלי נתן-יולזרי, ד"ר

ד"ר שירלי נתן-יולזרימרצה בחוג למקרא ולתרבות ישראל

דואר אלקטרוני: shirly.natanyulzary@beitberl.ac.il 


​ד"ר שירלי נתן-יולזרי מתמחה בחקר הסיפור המקראי ובספרות שקדמה לספרות המקרא - ספרות אוגרית. כיום עוסקת בחקר הזיקה הספרותית שבין הקורפוס המקראי לקורפוס האוגריתי. כן עוסקת בפרשנות המקרא לאור טקסטים מאוגרית, ובתחום עיצוב הסיפור שבאפוסים האוגריתיים. ד"ר נתן-יולזרי היא מדריכה פדגוגית למקרא במסלול היסודי, ומרצה בחוג למקרא. עוסקת גם בשילוב התקשוב בהוראת המקרא.
בוגרת החוג לתרבות ישראל ומגמת מקרא באוניברסיטת תל-אביב. בעבודת הדוקטור שלה היא התמקדה ביצירה "עלילת אקהת", ובניתוחה לפי ארבע גישות: אתנופואטיקה, עיצוב הסיפור המקראי, פורמליזם וסטרוקטורליזם, חקר הספרות האפית. עבודה זו כוללת תרגום עברי חדש ליצירה הקדומה, אשר התפרסם לאחר מכן בספר בהוצאת רסלינג, בליווי מבוא והערות.

פרסומים אקדמיים נבחרים

מאמרים בכתבי עת שפיטים
Natan-Yulzary, S., "Asherah, Lady of the Sea – A New Look at KTU 1.4 II", Aula Orientalis 38/1 )2020), 131-146.
Natan-Yulzary, S., “Suspense in the Epic of Aqhat: A Reexamination of Two Passages of CAT 1.19”, Bibliotheca Orientalis LXXV 5/6 (2018), 481-494. 
Natan-Yulzary, S., “The Use of Resumptive Repetition for the Construction of Time and Space in the Ugaritic Epic of Aqhat”, Ugarit Forschungen 48 (2017), 373-390 
(גרסה עברית: נתן-יולזרי, ש', "עיצוב הזמן והמרחב באמצעות החזרה המקשרת באפוס האוגריתי עלילת אקהת", מפגשי תרבות 5 [תשע"ז, 2016], עמ' 61 – 72).
נתן-יולזרי, ש', ח' שחם, וג' כדורי, "צעדים ראשונים בשילוב רשתות חברתיות בהוראת התנ"ך – בחינת התנסות לאור הגישה הקונקטיביסטית",  זמן חינוך 3 (2017), עמ' 89 – 115.
Natan-Yulzary, S., “Contrast and Meaning in the Aqhat Story”, Vetus Testamentum 62 (2012), pp. 433-449.
נתן-יולזרי, ש', "השבת כיום-שביתה או לא?", מפגשי תרבויות 1 (תשרי תשכ"ג [2012]), עמ' 13 - 20 (גרסה מתוקנת התפרסמה שוב במפגשי תרבות, גליון מס' 2, ובאתר מקראנט).
Natan-Yulzary, S., “Divine Justice or Poetic Justice? The Transgression and Punishment of the Goddess Anath in ‘the Aqhat Story’– A Literary Perspective”, Ugarit-Forschungen 41 (Internationales Jahrbuch für die Altertumskunde Syrien-Palästinas ; 2009), 581-599. 
(גרסה עברית: נתן-יולזרי, ש', "צדק אלהי או צדק ספרותי? עונשה של ענת באפוס 'עלילת אקהת' על פי בחינה ספרותית" מועד, כ' [2010], 1 - 20).
נתן-יולזרי ש', "עיצוב הדמויות ומרקם הטקסט בספרות השמית-המערבית הקדומה מאוגרית", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, כרך י"ז (2007), עמ' 161 - 197. 

חיבורים שעומדים להתפרסם בכתבי עת שפיטים ובאוספים שפיטים
Natan-Yulzary, S., “Kirta’s Expedition to Udum in KTU 1.14”, JANES (forthcoming).
Natan-Yulzary S., “Book Review: Aaron Tugendhaft, Baal and the Politics of Poetry, Routledge, 2018”, Journal of the American Oriental Society  140 (2019). (forthcoming).
Natan-Yulzary, S., “The Role of Thitmanit as a Mourner in the Kirta-Epic” (accepted for publication), Ve-‘Ed Ya’aleh (Gen 2:6): Essays in Biblical and Ancient Near Eastern Studies Presented to Edward L. Greenstein, to be published by SBL Press in the Writings from the Ancient World Supplement series.
Natan-Yulzary, S., “Reading Ugaritic Narrative Poetry: The Use of Sound-effects, Leitwort and Semantic Structures in the West-Semitic Tradition” " בתוך: השמיר, הכתב, והכתב והלוחות": מחקרים במקרא ובמזרח הקדום, בספרות הבתר מקראית, בלשונות עתיקות ובתרבויות קדומות לכבוד פרופסור שמיר יונה (קרית טבעון, הוצאת אוסטרקון).

מאמרים ופרקים בקבצים שפיטים
נתן-יולזרי, ש' וא' אבקסיס, "אבות לבנים ודרך ייצוגם בספר שמואל לאור טקסטים חכמתיים" בתוך: יאיר קורן-מימון וניצה בן-דב (עורכים), ייצוגים: מציאות, חיקוי ודמיון – עיונים ביקורתיים, תל-אביב: מכון מופ"ת, עמ' 70–96.
נתן-יולזרי, ש' וג' כדורי, "בראשית היה פייסבוק", בתוך: ב' שוורץ ואחרים (עורכים), חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות, תל-אביב: מכון מופ"ת, 2017, עמ' 148 - 158.

ביקורת ספרים בכתבי עת שפיטים
נתן-יולזרי, שירלי, "ביקורת ספר: נגה איילי-דרשן, ודורך על במתי ים: מלחמת אל הסער בים בספרות המזרח הקדום (ספריית האנציקלופדיה המקראית, לג), מוסד ביאליק, ירושלים תשע"ו". בית מקרא ס"ד, חוברת ב (תשע"ט), עמ' 341–357.

ספרים שפיטים, בהוצאות אקדמיות
נתן-יולזרי, ש' (מתרגמת ומעירה), עלילת אקהת: שירת עלילה קדומה מאוגרית. תרגום עברי חדש מאת שירלי נתן-יולזרי. הוצאת רסלינג. תל-אביב, 2015. (185 עמודים).

ספרים בהכנה, המיועדים להתפרסם בהוצאות אקדמיות
The Pre-Biblical Literary Traditions of Ugarit: Narration and Characterization in the Epic of Aqhat. Ugaritic Studies Series (in preparation) Piscataway, NJ, Gorgias Press. (ca. 300 pages). 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*