כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

שלומית לנגבוים, ד"ר

ד"ר שלומית לנגבויםמרצה בחוג ללימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה ובמסלול העל-יסודי.
ראשת החוג ללימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה.
דואר אלקטרוני:  shlomit.langboym@beitberl.ac.il
טלפון פנימי: 09-74746267

תחומי הוראה, מחקר ועשייה

​ד"ר שלומית לנגבוים היא גיאוגרפית היסטורית המתמחה בחקר הישוב היהודי בארץ ישראל בשלהי המאה ה-19. שלומית מרצה בחוג ללימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה ובמסלול להוראה לבית הספר העל-יסודי. מוסמכת החוג לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית ובית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן (ביעוץ חינוכי) שניהם בהצטיינות. עבודת הדוקטורט שלה עסקה בתגובת הישוב היהודי בארץ ישראל לפעילות המיסיון בשלהי המאה ה-19. תחומי העניין שלה הם גאוגרפיה היסטורית של העת החדשה, היציאה מהחומות, מושבות העליה הראשונה, פעילות המיסיון בא"י, תפיסת מכלול הנופאדם בארץ ישראל ועוד. תחום מרכזי נוסף בעבודתה ובמחקר הוא מתודיקה של הוראה והדרכה בשדה, והיא מדריכה פדגוגית של ההתנסות המעשית להוראת לימודי א"י ושל"ח וידיה"א במסלול העל-יסודי. שלומית היתה שותפה בכירה בצוות הפיתוח של התכנית החינוכית של של"ח וידיעת הארץ, והיא מלווה ומנחה שנים רבות מורים לשל"ח וידיה"א בשנותיהם הראשונה בעבודתם. שלומית מנחה סדנאות סטז' ביחידת "פורשים כנף" במכללה, מרכזת קורסי חונכים למורי של"ח, וכותבת תכניות לימודים באגף תכנים ותכניות הכשרה והשתלמויות של מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

פרסומים אקדמיים נבחרים

כתבי עת שפיטים

1. לנגבוים, ש' (2009). השינויים בתקנות מאה שערים כביטוי להתפתחות השכונה בשנים 1995-1874, מחקרי יהודה ושומרון, י"ח, עמ' 269-251.
2. לנגבוים, ש' (2013).  ועדי המושבות ותרומתם להתפתחות מושבות העלייה הראשונה 1882–1918 , קתדרה 147, עמ' 80-41.
3. לנגבוים, ש' (2015). הכשרת סטודנטים להוראה: מזעור קשיים בהדרכה בשדה. אופקים בגאוגרפיה, 87, עמ' 77-55.

פרקים בספרים שפיטים

​1. Kark, R & Langboim,  S. (2010). Mission and identity formation among the people of Palestine: the case of the Jewish population, Friedrich Norbert, Kaminsky Uwe & Loffler Roland (edt.), The Social Dimension of Christian Missions in the Middle East, Missionsgeschichtliches  Archiv,16, Stuttgart, pp.101-119.

2. לנגבוים, ש' (2021). חונכות בשל"ח וידיעת הארץ - מאפיינים, הצלחות ואתגרים. שץ-אופנהיימר, א' (עורכת). חונכות - תיאוריה מחקר ומעשה. תל אביב: רסלינג, עמ' 141 - 173. 

פרסומים דידקטיים ואחרים

​1. לנגבוים, ש' (2001). ברכבת וברגל, סיורים לימודיים במישור החוף הצפוני  ובכרמל, משרד החינוך, מינהל חברה ונוער, ירושלים.
2. לנגבוים, ש' (2004). מאה שערים וסביבתה. אריאל, 163.
3. לנגבוים, ש' (2007). ברכבת וברגל, סיורים ברכבת במרכז הארץ ובדרומה, משרד החינוך, מינהל חברה ונוער, ירושלים.
4. לנגבוים, ש' (2007). מקראה לחידון מקומי וארצי במלאת מאה שנים להולדתו של אברהם שטרן - ’יאיר’, תל-אביב: משרד הבטחון ההוצאה לאור.
5. לנגבוים, ש' (2007).  עצמאות :  ההיבט המדיני - הכרזת העצמאות, רמת אפעל : העמותה לחקר כח המגן ע"ש ישראל גלילי רמת אפעל.
6. לנגבוים ש' רוזנברג, א' וגרינברג, צ' (2012), י"א באדר גיבורי המחרשה והשלח, על סדר היום, 114, משרד החינוך מינהל חברה ונוער.
7. לנגבוים, ש' (2013). יום השדה המשימתי, הצלחות ואתגרים, היש"מ ככלי חינוכי ערכי בעיני מורים חדשים לשל"ח וידיעת הארץ, הטיול ככלי חינוכי 2. עמ' 72-61.
8. לנגבוים, ש' (2014). עזריה אלון 2014-1918, וחסון הוא כאלונים, על סדר היום, 123 ה'. משרד החינוך מינהל חברה ונוער.
9. לנגבוים, ש' גוטמן ס' (2016). מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות, על סדר היום, 140, משרד החינוך מינהל חברה ונוער.
10. לנגבוים, ש' (2018).למידה שיתופית בסיורי של"ח בעיני המורים החדשים. הטיול ככלי חינוכי ערכי 7. של"ח וידיעת הארץ ואוניברסיטת תל אביב. עמ' 103 – 116.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*