כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

סיגל מורד, ד"ר

סיגל מורדטלפון: 09-7476264
דוא"ל: sigalm@beitberl.ac.il

תחומי הוראה, מחקר ועשייה

ד"ר סיגל מורד סיימה את התואר השלישי שלה בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל. עבודת הדוקטורט שלה התמקדה בתפיסות של חשיבה חדשנית ומאפייניה בקרב פרחי-הוראה בתחומי המדעים וההומניסטיקה. העבודה התבצעה בהנחיית פרופ'/ח מירי ברק וד"ר נוע רגוניס. לסיגל תואר שני (M.A) בפיתוח תכניות לימודים בתקשורת-מחשבים מאוניברסיטת תל-אביב אותו סיימה בהצטיינות; תואר ראשון (B.Ed.) בחינוך ותעודת הוראה בהתמחות מתמטיקה-מחשבים, מהמכללה האקדמית בית ברל; תעודת ניתוח מערכות מג'ון ברייס.

לסיגל מספר תפקידים במכללה: היא מרצה לחדשנות ויזמות בניהול ארגוני חברתי בפקולטה לחברה ותרבות, ולחדשנות פדגוגית-טכנולוגית בתהליכי הוראה-למידה-הערכה בפקולטה לחינוך; היא עוסקת ביעוץ פדגוגי לסגל האקדמי בתכנון, בבנייה ופיתוח של אתרי קורסים והוראה מרחוק ופיתוח פעילויות דיגיטליות; היא אחראית על אירועי פדגוגיה דיגיטלית; היא נציגת האקדמיה בוועדת היגוי לתחום אבטחת מידע.

תחומי המחקר שלה הם: הוראה-למידה מרחוק בהשכלה הגבוהה, שילוב כלים דיגיטליים בהוראה, חדשנות ויזמות.

סיגל קיבלה תעודת הערכה על פעילות יוצאת דופן בשנת הלימודים תש"ף ופרס עובד מצטיין בשנת 2021.

פרסומים אקדמיים נבחרים

מאמרים בכתבי עת שפיטים

 1. Morad, S., Ragonis, N., & Barak, M. (2021). The validity and reliability of a tool for measuring educational innovative thinking competencies. Journal of Teacher Education, 97, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103193
 2. Morad, S., Ragonis, N., & Barak, M. (2021). An Integrative Conceptual Model of Innovation and Innovative Thinking Based on a Synthesis of a Literature Review. Thinking Skills and Creativity, 100824.‏ https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100824
 3. Morad, S., Ragonis, N., & Barak, M. (submitted to review). Perceptions of innovative thinking among preservice teachers. Journal of Teacher Education.

פרק בספר

 1. רווה, א', שחם, מ', מורד, ס' וברגר א' (בפרסום). "מרצים בין המצרים" – היבטים רגשיים בהוראה מרחוק בתקופת הקורונה במכללה אקדמית להנדסה.

מאמרים בקבצים של כנסים וימי עיון

 1. Barak, M., & Morad, S. (2012). 21st Century Skills: Lecturers and Students Conceptualization of Innovative Pedagogy. In Yair, Y. & Shmueli, E. (Ed.) The 10TH Annual METAL National Conference, The Davidson Institute of Science Education on Tuesday, Weizmann Institute of Science, July 10, 2012.
 2. Barak, M., & Morad, S. (2012). The use of cloud applications for identifying 21st ‎century skills in higher education. EuroMed Conference in Business, pp.1809-1811, Glion-‎Montreux, Switzerland, October 2012.‎
 3. Morad, S., & Barak, M. (2013). Cloud Applications as Means for Identifying 21st Century Skills: Lecturers and Students Attitudes. In Y. Eshet-Alkalai, A. Caspi, S. Eden, N. Geri, Y. Kalman, & Y. Yair (Eds.), Learning in the Technological Era: Proceedings of the 8th Chais Conference for Innovation in Learning Technologies 2013, The Open University of Israel, Reanna, Israel, February 19-20, 2013.
 4. Morad, S., & Barak, M. (2013). The use of cloud applications for identifying 21st century skills in STEM education. National Association for Research in Science Teaching (NARST), Puerto Rico, Rio Grande, USA, April 6-9, 2013.
 5. Barak, M., Morad S. & Ragonis N. (2014). Students' innovative thinking and their perceptions about the ideal learning environment. In L. Uden & L. S. L. Wang & J. M. C. Rodríguez & H-C. Yang & I-H. Ting (Eds.) The 8th International Conference on Knowledge Management in Organizations: Social and Big Data Computing for Knowledge Management, (pp. 111-‎‎125). New York, NY: Springer Netherlands. doi: ‎10.1007/978-94-007-7287-8_10
 6. מורד, ס' וברק, מ' (2013). יישומי ענן כאמצעי לזיהוי מיומנויות המאה ה-21: עמדות מרצים וסטודנטים. בתוך י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' קלמן וי' יאיר (עורכים) ספר הכנס השמיני לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, 115- 121, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 20-19 בפברואר, 2013.  
 7. מורד, ס', רגוניס, נ' וברק, מ' (2014). חשיבה חדשנית ורמת מומחיות בתקשוב של סטודנטים לתואר ראשון בחינוך. בתוך י' עשת-אלקלעי, א' כספי, נ' גרי, י' קלמן, ו' סילבר-ורוד וי' יאיר (עורכים) ספר הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, 112- 120, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 12-11 בפברואר, 2014.
 8. דגן, א', הרדוף-יפה, ש' ומורד, ס' (2014). הטמעת למידה משמעותית ניידת לאוכלוסיית מדריכים פדגוגיים ומרצים – תיאור פרויקט פיילוט. בתוך י' יאיר וא' שמואלי (עורכים) ספר הכנס הארצי השנים עשר של מיט"ל: טכנולוגיות חדשות ודרכי הערכתן בהוראה ובלמידה המקוונת, 298-302, תל-אביב: מכללת לוינסקי, 2 ביולי, 2014.
 9. דגן, א', ומורד, ס' (2015). שילוב תקשוב בהדרכה פדגוגית. בתוך י' יאיר וא' שמואלי (עורכים) ספר הכנס הארצי השלושה עשר של מיט"ל: טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות, חיפה: הטכניון, 30 ביוני, 2015.
 10. דגן, א', ישראלי, נ', מורד, ס', ודהן א' (2016). הטמעת למידה ניידת – תיאור מקרה. בתוך י' יאיר וא' שמואלי (עורכים) הכנס הארצי השנתי הארבעה עשר של מיט"ל בנושא טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות, אוניברסיטת בר-אילן, 22 ביוני, 2016.
 11. מורד, ס', רגוניס, נ' וברק, מ' (2016). העדפה של דרך למידה בקורס מקוון: השוואה בין למידה מרחוק יחידנית ללמידה מרחוק בקבוצות קטנות. בתוך י' יאיר וא' שמואלי (עורכים) הכנס הארצי השנתי הארבעה עשר של מיט"ל בנושא טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות, אוניברסיטת בר-אילן, 22 ביוני, 2016.
 12. דגן, א', מורד, ס', ישראלי, נ', ובן-חיים, א' (2019). עולמות וירטואליים כסביבה ללמידה פעילה. הכנס הארצי השנתי השבעה-עשר של מיט"ל בנושא הוראה ולמידה משלבת טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות, תל אביב: מרכז רבין, 9 ביולי, 2019.

קישורים

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*