כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

ד"ר יצחק שטרנברג

ד"ר יצחק שטרנברגמרצה במכללה האקדמית בית ברל
דואר אלקטרוני: yitzhak.sternberg@beitberl.ac.il

תחומי הוראה, מחקר ועניין

​מרצה במכללה האקדמית בית ברל. סוציולוג בעל תואר דוקטור (PhD) ותואר שני מאוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון מאוניברסיטת חיפה. תחומי הוראה, עניין ומחקר עיקריים: תיאוריות במדעי החברה; החברה הישראלית; כלכלה פוליטית; גלובליזציה; ילידות בחברות מהגרים ובארץ ישראל; הגירה וטרנס לאומיות; קולוניאליזם וקולוניזציה.

פרסומים אקדמיים נבחרים

ספר

Eliezer Ben-Rafael, Olaf Glöckner and Yitzhak Sternberg. (2011). Jews and Jewish Education in Germany Today. Leiden: Brill.


ספרים ערוכים

Eliezer Ben-Rafael, Julius H. Schoeps, Yitzhak Sternberg and Olaf Glöckner (eds.). (2016). Handbook of Israel: Major Debates (2 Vols.). Berlin: De Gruyter.

Eliezer Ben-Rafael and Yitzhak Sternberg (eds.). (2010). World Religions and Multiculturalism: A Dialectic Relation. Leiden: Brill.

Eliezer Ben-Rafael and Yitzhak Sternberg (eds.). (2009). Transnationalism: Diasporas and the advent of a new (dis)order. Leiden: Brill.

אליעזר בן-רפאל ויצחק שטרנברג (עורכים). (2007). אליטות חדשות בישראל. ירושלים: מוסד ביאליק.

Eliezer Ben-Rafael and Yitzhak Sternberg (eds.). (2005). Comparing Modernities (In Homage to S.N. Eisenstadt). Leiden: Brill.

Eliezer Ben-Rafael with Yitzhak Sternberg (eds.). (2001). Identity, Culture and Globalization. Leiden: Brill. [Paperback edition: 2002]

 
מאמרים בכתבי עת שפיטים

Eliezer Ben-Rafael and Yitzhak Sternberg. (2003). “Divergent Commitments and Identity Crisis”, Comparative Sociology 2(3): 541-556 (Special issue on “Sociology and Ideology”). This special issue was also published as a book: E. Ben-Rafael (ed.). (2003). Sociology and Ideology. Leiden: Brill.


פרקים שפיטים בספרים אקדמיים שפיטים

Yitzhak Sternberg (2016). "The Colonialism/Colonization Perspective on Zionism/Israel", pp. 823-847 in Eliezer Ben-Rafael, Julius H. Schoeps, Yitzhak Sternberg and Olaf Glöckner (eds.), Handbook of Israel: Major Debates (2 Vols.). Berlin: De Gruyter.

Eliezer Ben-Rafael and Yitzhak Sternberg. (2016). "With and Beyond Shmuel N. Eisenstadt: Transglobality", pp. 33-47 in G. Preyer and M. Sussman (eds.), Varieties of Multiple Modernities. Leiden: Brill.

Yitzhak Sternberg. (2010). "Religion, Territory and Multiculturalism", in Eliezer Ben-Rafael and Yitzhak Sternberg (eds.), World Religions and Multiculturalism: A Relational Dialectic. Leiden: Brill.

Yitzhak Sternberg. (2009). "Contemporary Immigration in Comparative Perspective", in E. Ben-Rafael and Y. Sternberg (eds.), Transnationalism: Diasporas and the advent of a new (dis)order. Leiden: Brill.

Eliezer Ben-Rafael and Yitzhak Sternberg. (2005). “Introduction: Civilization, Pluralism and Uniformity”, pp. 1-27 in Eliezer Ben-Rafael and Yitzhak Sternberg (eds.), Comparing Modernities (In Homage to S.N. Eisenstadt). Leiden: Brill.

Eliezer Ben-Rafael and Yitzhak Sternberg. (2001). “Analyzing Our Time: A Sociological Problématique”, pp. 3-17 in E. Ben-Rafael with Y. Sternberg (eds.), Identity, Culture and Globalization. Leiden: Brill.

Yitzhak Sternberg. (2001). “Modernity, Civilization and Globalization”, pp. 75-92 in E. Ben-Rafael with Y. Sternberg (eds.), Identity, Culture and Globalization. Leiden: Brill.


ערכים באנציקלופדיות

Eliezer Ben-Rafael and Yitzhak Sternberg. (2015). "Ethnicity, Sociology of", an entry in J. Wright (ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (second edition). Amsterdam: Elsevier.

Eliezer Ben-Rafael and Yitzhak Sternberg. (2007). “Social Change: The Contributions of S.N. Eisenstadt”, an entry in George Ritzer (ed.), Blackwell Encyclopedia of Sociology. Malden, MA: Blackwell.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*