כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

סוזי רוסק, ד"ר

ד"ר סוזי רוסקמרצה בחוג לאנגלית
דואר אלקטרוני: susan.russak@beitberl.ac.il

אתרים אישיים
https://www.researchgate.net/profile/Susie_Russak2

תחומי הוראה, מחקר ועשייה

​רכישת הקריאה והכתיבה בשפת אם ובשפות נוספות בקרב לומדים תקינים ומתקשים; תהליכים מטא-קוגניטיביים הקשורים לקריאה; פונולוגיה; ליקויי למידה והשפעתם על תהליכי רכישת שפות נוספות; תוכניות התערבות ברכישת שפות נוספות.

פרסומים אקדמיים נבחרים

כתבי עת שפיטים

Russak, S. & Saiegh-Haddad, E. (2017). Phonological awareness errors mirror underlying phonological representations: Evidence from Hebrew L1-English L2 adults. Second Language Research, 33(4), 459-482.

Russak, S. (2016). Do inclusion practices for pupils with special educational needs (SEN) in the English as a foreign language (EFL) class in Israel reflect inclusion laws and language policy requirements? International Journal of Inclusive  Education, 20 (11),  DOI: 10.1080/13603116.2016.1155666

Russak, S. & Daniel Hellwing, A. (2015). A follow-up study of graduates with learning disabilities from a college of education: impact of the disability on personal and professional life, Australian Journal of Learning Difficulties, November on-line DOI: 10.1080/19404158.2015.1112296

Russak, S. (2013). The contribution of phonological awareness to literacy acquisition in English as a foreign language: Cross-Linguistic Implications. Perspectives on Language and Literacy: The International Dyslexia Association, Winter, 17-22.

Russak, S. & Fragman, A. (2013). Spelling development in Arabic as a foreign language among native Hebrew speaking pupils. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 27 (2) p359-381. DOI 10.11145-013-9448-1

Russak, S. & Kahn-Horwitz. (2013). English Foreign Language Spelling Development: Comparisons between Good and Poor Spellers.  Journal of Research in Reading, 38 (3),  1-14. DOI: 10.1111/jrir.12009

Russak, S. & Saiegh-Haddad, E. (2011). Phonological awareness in Hebrew (L1) and English (L2) in normal and disabled readers. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 24, 427-442. DOI 10.1007/s11145-010-9235-1

 

רוסק, ס & דהן א. (2005)- מרכז תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה – שותפות קהילתית. סחייש: סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 20: 2, 85-92.

פרקים בספרים שפיטים
רויטמן, י., הלוינג, א., ורוסק, ס. (2016) בניית שותפויות בחונכות סטודנט לסטודנט במכללה אקדמית בית ברל. ב רוזנפלד, י., שמר, א., הלוינג, א., ודהן, א. (אורכים). מה כבר עשינו, ישראל: מכון מופת  316-331.

Russak, S. & Fragman, A. (2014). The development of grapho-phonemic representations among native Hebrew speakers learning Arabic as a foreign language. In E. Saiegh-Haddad & R. Malatesha Joshi (Eds.), Handbook of Arabic Literacy : Insights and perspectives (pp.381- 394).Dorrecht: Springer.

Fragman, A. & Russak, S. (2014). Phonological and orthographic aspects of Arabic acquisition among native Hebrew speaking students. In  Inbar-Lurie, O. & Donitsa-Schmit, S. (Eds)  Issues in Language  Teaching in Israel (pp.95- 110). Israel: Mofet Institute (in Hebrew)

דהן, א', אבן, ג', פארמן, י', מושקוביץ, ש' ורוסק, ס' (2012). מערך תמיכה וליווי של תלמידים במסגרת בתי ספר לפיתוח מקצועי בקריית חינוך ניסויית דרור ובבית הספר העל-יסודי "עמי אסף" בתוך: קליגר , א' והופמן, ע'. "הכול עניין של יוזמה: יוזמות מקדמות פיתוח מקצועי במערכי שותפות מכללה- שדה. המכללה האקדמית בית ברל ומכון מו"פת. תמה, תיאוריה ומעשה בהכשרת מורים. ע' .62-81

ספרים
רוסק, ס., הלוינג, א., דהן, א.(2017)  התשמע קולי: סיפורי הצלחה של בוגרים עם לקות למידה, מכון מופת, ישראל (בשלבים אחרונים לקראת פרסום).

פרסומים נוספים

Siegel, L, Russak, S. & Wong, R. (2017). Get Set Go Phonics! Hong Kong: Oxford University Press.

RAMA: Israel National Authority for Measurement and Evaluation in Education. (2013). Assessment of basic literacy in English (ABLE) teacher’s guide. http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ Rama/

Russak, S. (2000). Chance. Israel: University Publishing Press (UPP).

Russak, S. & Dobkins, J. (1998). Rescue 2. Israel: University Publishing Press (UPP).

Russak, S. & Dobkins, J. (1997). Rescue. Israel: University Publishing Press (UPP).

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*