כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

עמוס הופמן, פרופ'

פרופ' עמוס הופמן
מרצה בכיר בחוג להיסטוריה
דואר אלקטרוני: amos@beitberl.ac.il
טלפון פנימי: 09-7476220

אתרים אישיים 
Wikipedia

תחומי הוראה, מחקר ועשייה

​Professor Amos Hofman is currently Vice President of Academic Affairs at Beit Berl College. Member of the faculty of the College since 1988, he held several academic and administrative positions, e.g., Chairperson of the Department of History, Dean of the School of Education, and Member of the Board of Directors.

Professor Hofman is an historian, focusing on cultural and political history of early modern Europe, with an emphasis on the Enlightenment. He holds a B.A. degree in history and philosophy and an M.A. degree in history, both from the Hebrew University of Jerusalem. His Ph.D., in history, is from the University of Chicago.

He published several articles and books on the history of the Enlightenment (especially in France), as well as scholarly articles and position papers on teacher education policy in Israel. He also edited Hebrew translations of major works of the Enlightenment, e.g., Emile, or on Education, The Social Contract, and Letter to d'Alembert on the Theatre by Rousseau, Rameau's Nephew and D'Alembert's Dream by Diderot, and The First Treatise on Government by Locke.

 

פרסומים אקדמיים נבחרים

עמוס הופמן, "מקורות תאוריית הקשר של המהפכה הצרפתית". בתוך: המהפכה הצרפתית ורישומה. ערך ירחמיאל כהן. ירושלים: מרכז שז"ר, 1991.

עמוס הופמן, "הטרור כקונספירציה אוניברסלית", בתוך: הטרור במהפכה הצרפתית: תדמית ומציאות היסטורית, ערכו חנוך צ'יזיק ורחל קומלוש, ירושלים 1997.

 Amos Hofman, "The Origins of the Theory of the Philosophe Conspiracy". French History 2 (1988): 152-172.

 Amos Hofman, Opinion, "Illusion, and the Illusion of Opinion: Barruel's Theory of Conspiracy". Eighteenth Century Studies, 1993: 27-60.

"מבוא כללי על תקופת הנאורות" (עם מיכאל הד). בתוך: תרבות ההשכלה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1991, עמ' 31-5.

"מבוא היסטורי על צרפת בתקופת הנאורות". בתוך: תרבות ההשכלה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1991, עמ' 77-32.

"מבוא היסטורי על אנגליה בתקופת הנאורות" (עם הנרי וסרמן). בתוך: תרבות ההשכלה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1991 עמ' 125-79.

"מונטסקייה ו'מכתבים פרסיים'". תרבות ההשכלה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, יחידה 1, עמ' 8–13, 67-37, 93-80, 110-109.

עמוס הופמן, "טבע, אהבה ופוליטיקה במשנתו החינוכית של ז'אן-ז'אק רוסו". בתוך: ז'אן-ז'אק רוסו, אמיל, או: על החינוך. תרגמה ארזה טיר-אפלרויט. ירושלים: הוצאת מאגנס, 2009, עמ' 1–96 (מבוא).

עמוס הופמן, "בין אבסולוטיזם למהפכה: רוסו ו'האמנה החברתית' בהקשר היסטורי". בתוך: ז'אן-ז'אק רוסו, על האמנה החברתית. תרגם עידו בסוק. תל אביב: רסלינג, 2006, עמ' 9–41 (מבוא).

"דידרו ותרבות ההשכלה. בתוך: דני דידרו, דיאלוגים. תרגם עידו בסוק. ירושלים: מאגנס, 2004, עמ' 7–40 (מבוא).

עמוס הופמן, "בין תנ"ך ופוליטיקה: המסכת הראשונה על הממשל המדיני בהקשר היסטורי". בתוך: ג'ון לוק, המסכת הראשונה על הממשל המדיני. תרגמה שונמית ליפשיץ. תל אביב: רסלינג 2008, עמודים 7–55 (מבוא).

 Amos Hofman (coauthor: Doron Niederland), "Is Teacher Education Higher Education? The Politics of Teacher Education in Israel, 1970-2010". Higher Education Policy 25 (March 2012): 87-106.

עמוס הופמן (עם דורון נידרנלד), "דמות המורה בראי הכשרת מורים – מבט היסטורי". דפים 49 (ינואר 2010): 86-43.

 Amos Hofman, "Education and Social Change: The Case of Israel's State Curriculum" (coauthors: Bracha Alpert and Yizhak Schnell), Curriculum Inquiry 37 (December 2007): 303-328.

עמוס הופמן, "בין היסטוריה לאומית להיסטוריה כללית: ערכים ומטרות בתוכניות הלימודים בהיסטוריה, תשט"ו-תשנ"ה". בתוך: עמוס הופמן יצחק שנל (עורכים), ערכים ומטרות בתוכניות הלימודים. אבן יהודה: רכס, 2002, עמ' 162-131.

 Amos Hofman, "The Politics of National Education: Values and Aims of Israeli History Curricula". Journal of Curriculum Studies 39 (August 2007): 441-470

 

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.