כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

יצחק גרינברג, פרופ'

פרופ' יצחק גרינברגפרופ' מן המניין, יו"ר ועדת המינויים העליונה במכללה האקדמית בית ברל
דואר אלקטרוני: yitzhakg@beitberl.ac.il

תחומי הוראה, מחקר ועשייה

​פרופ' יצחק גרינברג הינו פרופ' מן המניין וראש הקתדרה לחקר תנועת העבודה ולימודה, יועץ מדעי של ארכיון מפלגת העבודה ע"ש משה שרת בבית-ברל, וחבר המועצה המדעית של המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד יצחק בן-צבי. פרופ' גרינברג סיים את לימודי הדוקטורט בחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. הוא בעל תואר שני בכלכלה חקלאית מהפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית ובעל תואר ראשון בחוג לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים. פרופ' גרינברג עוסק במחקר היסטורי של מפלגת העבודה, כתב ביוגרפיות של מנהיגי המדינה ועוסק בהיסטוריה צבאית עם דגש על כלכלה ובמודל צבא המילואים. פרופ' גריניברג הינו סגן אלוף בדימוס ובתפקידו הצבאי האחרון היה ראש ענף תקציבים ביחידת היועץ הכספי לרמטכ"ל.

פרסומים אקדמיים נבחרים

ספרים
1. מחברת עובדים למשק עובדים: התפתחות רעיון חברת העובדים בשנים 1929-1920. פפירוס, בית ההוצאה באוניברסיטת תל-אביב, 1987.
2. שכר שוויוני בהסתדרות: גלגולי דרגת המשכורת המשפחתית בשנים 1954-1924. מחברת מחקר כ"א, יד טבנקין, 1988.
3. בנק הפועלים: חמישים השנים הראשונות 1971-1921 (בשיתוף עם פרופ' נחום גרוס). עם עובד, 1994.
4. חשבון ועוצמה: תקציב הביטחון ממלחמה למלחמה 1967-1957. משרד הבטחון – ההוצאה לאור, 1997.
5. עם לוחם: הנחת היסודות למערך המילואים 1950-1949. המרכז למורשת בן-גוריון, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2001. הספר זכה בפרס צ'צ'יק לחקר בטחון ישראל לשנת תשס"ב מטעם מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת תל-אביב.
6. אנטומיה של משבר ידוע מראש: קריסת חברת העובדים בשנות השמונים. עם עובד והמכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן אוניברסיטת תל-אביב, 2004.
7. פנחס ספיר: ביוגרפיה כלכלית-פוליטית 1975-1949, רסלינג, 2011.
8. זלמן ארן: פוליטיקאי כאינטלקטואל, הקיבוץ המאוחד, 2018. 

ספרים – ליקוט, עריכה וכתיבת מבואות
1. רעיון חברת העובדים מדוד בן-גוריון עד פנחס לבון. עם עובד, 1989.
2. תנועת העבודה הישראלית: היסודות הרעיוניים, המגמות החברתיות והשיטה הכלכלית (בשיתוף עם פרופ' יוסף גורני). האוניברסיטה הפתוחה, 1997.
3. מחברת עבודה לארגון עובדים: לקט מאמרים על הסתדרות העובדים בימי היישוב והמדינה (בשיתוף עם יוסף גורני ואבי בראלי). המרכז למורשת בן-גוריון והמכון לחקר הציונות ע"ש חיים וייצמן, 2000.
4. כלכלה במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות (בשיתוף עם מרדכי בר-און ומאיר חזן). יד יצחק בן-צבי, המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן והעמותה לחקר כוח המגן על-שם ישראל גלילי, 2017.

מאמרים בכתבי עת
1. איחוד השיכון ההסתדרותי כאבן-בוחן לחברת העובדים: הויכוח בשאלת איחוד "שיכון" ו"נוה עובד". רבעון לכלכלה 124, מרס 1985.
2. ההנהלה הציונית וחברת העובדים: הניסיון לעצב דפוסי משק וארגון במפעלי העובדים בשנות העשרים. הציונות י"א, תשמ"ו.
3. סוציאליזם הגילדות באנגליה כדגם למוסדות הסתדרותיים. שורשים ה', 1986.
4. תהליך הדה-קואופרטיביזציה בקואופרציה האשראית העובדת: מיזוג בנק הפועלים וקופות מלוה וחיסכון של העובדים. רבעון לכלכלה 130, אוקטובר 1986.
5. "סולל בונה" – אנאטומיה של שני משברים כלכליים. מאסף י"ז, 1987.
6.  מימון מלחמת העצמאות. הציונות י"ג, תשמ"ח.
7.  פנחס לבון וחברת העובדים – עיצוב דפוסים חדשים ויישומם בעידן של מעבר. רבעון לכלכלה 138, נובמבר 1988.
8. FINANCING THE WAR OF INDEPENDENCE. STUDIES IN ZIONIMS, VOLUME 9,  NUMBER 1, SPRING 1989.
9. השפעת תהליכי משק ברוסיה הסובייטית בשנים 1923-1918 על מחשבת חברת העובדים אצל בן-גוריון, שבות 13, תשמ"ט.
10.  הון פרטי למשק פועלים. רבעון לכלכלה 145, אוגוסט 1990.
11.  הסוציאליזם הדמוקרטי של פנחס לבון – רציפות והמשך. הציונות ט"ו, תשנ"א.
12.  מהחברה להתיישבות עובדים ל"ניר" (גלגולי החברה להתיישבות עובדים בשנות העשרים). שורשים ו', 1991.
13.  ביטחון לאומי ועוצמה צבאית – בין מדינאי למצביא. עיונים בתקומת ישראל, כרך 1, 1991.
14.  THE DEFENSE BUDGET IN BEN-GURION’S POLICY ON NATIONAL SECURITY 1949-1952, STUDIES IN ZIONISM, VOLUME 12, NUMBER 1, SPRING 1991.
15.  חברת העובדים וקליטת העלייה הגדולה בשנות החמישים. עיונים בתקומת ישראל,  כרך 2, 1992.
16.  דוד בן-גוריון ופנחס לבון – שתי גישות במחשבת חברת העובדים. עיונים בתקומת ישראל, כרך 3, 1993.
17.  משרד הבטחון והמטה הכללי: הפולמוס בשאלת ניהול תקציב הבטחון 1967-1948. מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים 38, אביב-קיץ 1993.
18.  BEYOND THE KIBBUTZ AND THE MOSHAV: THE ATTEMPT TO CREATE A COOPERATIVE TOWN IN THE ISRAELI NEGEV. JOURNAL OF RURAL COOPERATION, VOLUME XXI, NUMBER 2, 1993.
19.  אוטופיה בנגב: העיר הקואופרטיבית רמון. עיונים בתקומת ישראל, כרך 4, 1994.
20.  ההחלטה על קיצור שירות החובה בצה"ל בשנת 1963: שיקולים ביטחוניים והיבטים חברתיים וכלכליים. מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים 40, קיץ 1995.
21.  חטיבת עבודה צבאית: הניסיון למיליטריזציה של כוח העבודה במלחמת העצמאות. עיונים בתקומת ישראל, כרך 8, 1998.
22.  צה"ל אחרי מלחמת סיני: מצבא עתיר כח אדם לצבא עתיר הון. יהדות זמננו, כרך 13, תשנ"ט.
23.  הנחת היסודות למו"פ ולייצור הבטחוני: היבטים של מדיניות ותקציב. עיונים בתקומת ישראל, כרך 9, 1999.
24. הרבעון לכלכלה – מפובליציסטיקה כלכלית לכתב עת אקדמי.  קשר 29, מאי 2001.
25.  היבטים כלכליים ובטחוניים בהחלטות לייצר מטוס וטנק בישראל. עיונים בתקומת ישראל, כרך 12, 2002.
26. תכנון סדר הכוחות של צה"ל בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים. עיונים בתקומת ישראל, כרך 14, 2004.
27.  פנחס ספיר ושאלת השטחים המוחזקים: בין פיכחון לרפיון. עיונים בתקומת ישראל, כרך 15, 2005.
28. THE SWISS ARMED FORCES AS A MODEL FOR THE IDF RESERVE SYSTEM – INDEED? ISRAEL STUDIES, Volume 18, Number 3, Fall 2013.
29. זלמן ארן והרפורמה במבנה החינוך:  פריצת הדרך  באמצע שנות הששים.  עיונים בתקומת  ישראל, כרך 25, 2015.

פרקים בספרים
1. עמדותיה של מפ"ם בשאלות ההסתדרות. בתוך: פרופ' א' מרגלית (עורך), השמאל המאוחד: דרכה החברתית של מפ"ם בראשית המדינה 1954-1948, קובץ מחקרים א', הוצאת יד יערי, המרכז לתיעוד וחקר של השומר הצעיר, 1991.
2. גולדה בהסתדרות – שליחה ושליחות [מונוגרפיה]. בתוך: פרופ'  מ' אביזוהר (עורך מדעי), גולדה – צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה אוניברסיטת תל-אביב, 1994.
3. THE CONTRIBUTION OF THE LABOR ECONOMY TO IMMIGRANT ABSORPTION AND POPULATION DISPERSAL DURING ISRAEL'S FIRST DECADE.
בתוך: S. ILAN TROEN, NOAH LUCAS (EDITORS), ISRAEL: THE FIRST DECADE OF    INDEPENDENCE, STATE UNIVERSITY OF NEW YORK PRESS, ALBANY, 1995. 
4.  הרפורמות  בחברת  העובדים  בעקבות  העלייה  הגדולה.  בתוך  ד'  עופר (עורכת),  בין  עולים לוותיקים  –  ישראל בעלייה  הגדולה,  1953-1948, יד יצחק  בן-צבי, 1996.
5. מגמות  בהתפתחות  התעשייה הביטחונית  הממשלתית.  בתוך: ב' מיכלסון,  א' זהר וא' מלצר (עורכים),  המאבק לביטחון ישראל, העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת תל-אביב, 1999.
6. התפתחות  תקציב הביטחון  והרכש  בשנים  1973-1967.  בתוך:  ח'  גולן  וש'  שי  (עורכים), "מלחמה  היום":   חקרי  מלחמת  יום  הכיפורים, הוצאת  "מערכות" ומשרד  הביטחון – ההוצאה לאור, 2003.
7. השפעת האילוץ הכלכלי על מבצעי  ההכרעה במלחמת  העצמאות  –  מבט  נוסף.  בתוך: א' קדיש  (עורך),  מלחמת  העצמאות  תש"ח-תש"ט:  דיון מחודש,  משרד הביטחון  –  ההוצאה לאור והעמותה לחקר כוח המגן על-שם ישראל גלילי, 2004.
8. הכלכלה המרחיבה של משק העובדים 1988-1948.  בתוך:  א' בראלי,  ד' גוטוויין  וט' פרילינג (עורכים),  חברה וכלכלה בישראל:  מבט היסטורי ועכשווי,  מכון בן-גוריון לחקר ישראל  ויד יצחק בן-צבי, 2005.
9. גיוס צבאי  של  כוח  עבודה  למפעלים  ולשירותים  כלכליים  חיוניים  במלחמת  העצמאות. בתוך:  מ' בר-און  ומ' חזן (עורכים),  עם במלחמה:  קובץ  מחקרים  על  החברה  האזרחית במלחמת העצמאות,  יד  יצחק  בן-צבי  והמכון  לחקר  הציונות  וישראל  ע"ש חיים וייצמן, אוניברסיטת תל-אביב, 2006.
10. פנחס  ספיר  ותיעוש  עיירות  הפיתוח.  בתוך:  צ' צמרת,  א' חלמיש, א' מאיר-גליצנשטיין, (עורכים), עיירות הפיתוח, סידרת עידן 24, יד יצחק בן-צבי, 2009.
11. דמדומי חברת העובדים: מכלכלה מרחיבה למשק מופרט. בתוך:  א' בן-רפאל,  א' בראלי, מ' חזן,  ע' שיף  (עורכים),  היהודים בהווה:  כינוס ופיזור,  בהוקרה ליוסף גורני,  יד יצחק בן-צבי (ועוד), 2009.
12. JOURNEY  TO  OZAROW:  EXPLORING  FAMILY  ROOTS  IN  POLAND.  בתוך: MARIUSZ MISZTAL, PIOTR TROJANSKI (EDITORS), POLES & JEWS: HISTORY CULTURE – EDUCATION, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU  –  PEDAGOGICZNEGO KRAKOW [PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW],  2011.
13. מלחמת העצמאות: בין אילוצים כלכליים להכרעות ביטחוניות. בתוך: מ' בר-אור, י' גרינברג ומ' חזן (עורכים), כלכלה במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות, יד יצחק בן-צבי, המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן, העמותה לחקר כוח המגן על- שם ישראל גלילי, 2017.

מאמרי ביקורת
1. דרגת המשכורת המשפחתית – אידאולוגיה, אילוזיה וראליזם. קתדרה 79, מרס 1996.
2. התמוטטות ארגוני הקניות של המושבים כמשל: מבט על גורמי המשבר בחברת-העובדים בשנות ה-80. עיונים בתקומת ישראל, כרך 7, 1997.
3. חברת העובדים – הדרך השנייה: השקפתו של יצחק בראלי על המדיניות הכלכלית והשיטה הארגונית במשק העובדים. רבעון לכלכלה 4/01, דצמבר 2001.
4.  בין אוטופיה לראליזם: פעילות צה"ל בתחומים אזרחיים בשנים הראשונות למדינה. עיונים בתקומת ישראל, כרך 11, 2001.
5. טמן ראשו בחול. ישראל, כרך 10, סתיו תשס"ז 2006.

חומרי למידה
1. ההסתדרות: בין שיקולים כלכליים לשיקולים לאומיים-חברתיים. יחידת לימוד במסגרת הקורס: ישראל בעשור הראשון [יחידה 6], האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, מהדורת תשס"ב – 2002.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.