כניסה

הנחיה אישית כמרחב משמעות

קורס למדריכים ובעלי תפקידים במערכת החינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי

השינויים התכופים שאנו חווים בעת הזו לאור שילוב של טכנולוגיות חדשניות, תהליכי גלובליזציה ורב־תרבותיות, משפיעים באופן משמעותי על עולם הפיתוח הארגוני בכלל והפיתוח המקצועי של אנשי חינוך והוראה בפרט. השפעה זו מדגישה את הצורך בשכלול יכולות קוגניטיביות ורגשיות-חברתיות, תוך ניהול טרנספורמציה תכופה שיש בה כדי לשנות תפיסות ומנגנוני עבודה של מערכות כארגונים לומדים, מתפתחים וצומחים.
מנהיגות אישית מונעת חזון ובעלת מטרה בהירה ומשותפת זוהתה כגורם משמעותי ביותר. כיום, אנשי חינוך והוראה נדרשים לפתח חזון אישי ופדגוגי, לחזק את פרקטיקת המנהיגות שלהם, לכוון ולהצמיח את תלמידיהם ועמיתיהם בסביבות הלמידה השונות.

רציונאל

הנחת היסוד המרכזית של הפיתוח מקצועי המוצע בתכנית למידה זו היא, שתהליכי העצמה וצמיחה של אנשי חינוך והוראה מתפתחים באמצעות אינטראקציה בין-אישית במרחב דיאלוגי אימוני מבוסס אמון, המכוון לשיפור של תהליכים וביצועים. המפתח לכך מורכב משלושה חלקים:
 1. פיתוח השקפת עולם חינוכית;
 2. התבוננות בפרקטיקה ובחינה של עקרונות וביצועים נוספים הנובעים ממנה;
 3. ניסוח של תכליות, אתגרים, תובנות ויעדים הנגזרים מהן באופן מושכל ומחזורי.

מבנה הקורס

הקורס בנוי מתרגול של מיומנויות הנחיה ואימון עמיתים (Facilitated Peer Coaching), תוך חיבורן להמשגות תיאורטיות משלושה עולמות תוכן: אימון קוגניטיבי-התנהגותי; חקר מוקיר של הפרקטיקה המקצועית; חינוך לחיי משמעות.
מודל ההנחיה האישית "אפשור–תכלית–תובנה" מהווה מסגרת להבניית דיאלוג שיטתי המושתת על עולמות אלו, באמצעות
כלים ייחודיים שפותחו לשם כך. כל לומד יקבל חוברת כלים (140 עמודים) לתרגול מתמשך במהלך הקורס.

מטרות מרכזיות בתכנית הלמידה

 • היכרות עם תפיסות עדכניות של הדרכה, אימון ומנטורינג.
 • שכלול מיומנויות רגשיות, קוגניטיביות ומטה-קוגניטיביות הבונות דיאלוג אימוני מתמשך.
 • חקירה מוקירה של ייצוגים מהשדה המקצועי, תוך חיבור לתכליות אותנטיות של המונחה.
 • פיתוח סגנון הנחיה אישי בהתבסס על תהליכי ביצוע והתבוננות רפלקסיבית מתמשכת.

יניב גת - מפתח ומנחה הקורס
מאמן מוסמך ccil לשכת המאמנים ומנחה פדגוגי. בעברו, מורה ומחנך בבית ספר יסודי בתל אביב. זוכה בקטגוריית "מורה מצטיין ארצי" מטעם מינהל מדע וטכנולוגיה (תשע"ד). ריכז את מהלך "השקפה" לפיתוח מנהיגות פדגוגית של מורים בבתי ספר במחוז תל אביב. כיום מאמן, מלווה ומייעץ למורים, מנהלים ומפקחים במשרד החינוך מטעם מרכז "קשת". דוקטורנט לחינוך בתחום פיתוח מקצועי של מורים באמצעות סימולציות. כותב באתר "תלקיט פדגוגי".

תנאי קבלה

תואר ראשון - חובה (עדיפות לבעלי תואר שני).

דרישות הקורס

נוכחות חובה בכל השיעורים (פנים אל פנים ומרחוק), קריאת מאמרים, ביצוע מטלות וכתיבה רפלקסיבית לאורך תהליך הלמידה, הכנת פרזנטציה מסכמת. סך הכל: 60 שעות.
מועד הקורס - יום רביעי, שעות 16:00 - 19:15.

תנאים לקבלת תעודת הסיום
1 . הגשת מטלת אמצע אישית – מפת מטרות ותוצאות.
2 . הגשת דו"ח הנחיית עמיתים + תיעוד רפל קסיבי לאחר המפגש.
3 . הכנת ביצוע מסכם (פרזנטציה) בהתייחס לרכיבים הבאים:
א. הצגת אתגר בתהליך הנחיה אישית עם מונחה.
ב. תיאור תהליך ההתמודדות ותוצאותיה (אתיקה, התפיסה החינוכית, שימוש בכלי הנחיה).
ג. תובנות רפלקסיביות ותכנוניות שעלו במהלך ההנחיה.

עמידה בהצלחה בכל תנאי התכנית מקנה תעודת "מנחה אישי" מטעם המכללה האקדמית בית ברל.

מבנה התכנית - 15 מפגשים

 1. לומדים להכיר, בונים את מרחב האפשור
 2. יצירת זרימה בשיחת ההנחיה - משלבים רגש וקוגניציה
 3. הנחיית "יהלום" והנחיית "עץ" - שתי פנים לתפקיד המנחה האישי
 4. מתבוננים ויוצרים זהות מקצועית של הנחיה בגישה אימונית
 5. מזהות מקצועית להכוונה עצמית אישית – מצפן אישי וחשיבה תוצאתית
 6. הקשבה מחוללת הבנה, סיכום ביניים של תהליך הלמידה והכנה לקראת תהליכי הביצוע
 7. "להבין את עצמי ואת העולם" – המפתח לפעולה מיטבית במציאות כאוטית
 8. "המנהיג שבי" - פיתוח סגנון הובלה אישי
 9. עוצרים, חושבים ומתבוננים לקראת יישום הלמידה בשדה
 10. "Call to action" - מתובנה להשתמעויות לפעולה
 11. "בין תכנון לביצוע" - התמודדות עם פערים
 12. "זה הכל בראש שלנו" - התגברות על כשלי חשיבה
 13. הנחיה המעודדת פרואקטיביות באקו-סיסטם הארגוני
 14. ניתוח אירועים וניהול דיונים קונפליקטואליים, הכנה לקראת פרזנטציות
 15. צפייה בפרזנטציות, מתן משוב מסכם על תהליך הלמידה, קבלת תעודת גמר בהנחיה אישית כמרחב משמעות מטעם מרכז קשת והמכללה האקדמית בית ברל.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.