כניסה

הרשמה ותנאי קבלה

תהליך ההרשמה - רישום מקוון

  • יש לבצע את ההרשמה באמצעות הרישום המקוון. 
  • עובדי הוראה ישלחו בדואר רגיל אל מזכירות מרכז "קשת" גם צילום של תעודת הסמכה להוראה, תוך ציון שם מלא, כתובת מלאה כולל מיקוד, טלפון ו/או דואר אלקטרוני.

טיפול ברישום

מרכז רישום קשת, טלפון: 9121* | Keshet@beitberl.ac.il

סדרי הלימודים

  • שנת הלימודים תשפ"ד תיפתח ב-15/10/2023.
  • הלימודים והחופשות במכללה שונים מהנהוג בבתי הספר, ויש להיערך לכך מראש.
  • הלומד מחויב להשתתף באופן פעיל לפחות ב-80% מהשיעורים של הקורס ולבצע את המטלות על פי דרישות המרצה.

שינויים

  • מרכז "קשת" שומר לעצמו את הזכות לעריכת שינויים בתכניות הלימודים, בסגל ההוראה ובמועדי הקורסים. במקרה של שינוי תישלח לנרשמים הודעה מתאימה.
  • פתיחת כל קורס מותנית במספר הנרשמים. הודעה על קורס שלא ייפתח תימסר לנרשם לכל המאוחר שבוע לפני מועד הפתיחה המתוכנן.
  • במקרה של ביטול לימודים על ידי מרכז "קשת", יוחזרו דמי הרישום ושכר הלימוד במלואם.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*