כניסה

הקדמה

قسم اللغة العبرية وادابها

 ראש החוג: ד"ר רמה מנור

رئيس القسم: د. رامه منور 

החוג ללשון ולספרות עברית כשפה שנייה (צירוף לימודים) מציע תכנית לימודים להכשרת מורים לחטיבה העליונה, שבה נלמדות שתי הדיסציפלינות: לשון עברית וספרות עברית. כידוע, בבתי-הספר הערביים המלמדים עברית כשפה שנייה, אין פיצול בין שתי הדיסציפלינות והמורה אמור ללמד הן את הלשון הן את הספרות., על-כן מצאנו לנכון להציע תכנית משולבת ההולמת את המציאות בשדה ועונה על הצרכים של הוראת העברית כצירוף לימודים. השילוב, לדעתנו, יסייע בידי המורים המתעתדים ללמד את העברית כשפה שנייה בשתי הדיסציפלינות במסגרת בית-הספר, ויכשיר אותם להוראה.

מגוון הקורסים המוצעים במסלול העל-יסודי בשתי הדיסציפלינות עוסקים בהקניית ידע יסודי, ומקיף על הלשון העברית ועל הספרות לתקופותיה בזיקה לידע על אודות הבלשנות הכללית המודרנית.

כלל הקורסים בחוג מחולקים לשלוש חטיבות: חטיבה בהבנת הנקרא ובהבעה, חטיבה בלשון וחטיבה בספרות.

כמו כן הקורסים בכל חטיבה מחולקים לתת חטיבות, כאשר כל צרור קורסים מהווה חטיבה בפני עצמה השזורה עם יתר החטיבות ואשר רוקמות ביחד את המתווה הכללי של התכנית.

הקורסים בחטיבה הראשונה (הבנת הנקרא והבעה) תורמים לשיפור כושר ההבעה של הסטודנט ולרכישת אוצר מלים מעולמות שיח שונים, להעשרת לשונו של הסטודנט ולהקניית כלים שבאמצעותם יוכל הלומד להתמודד בהוראת ההבעה והבנת הנקרא בבית-הספר.

הקורסים בחטיבה השנייה (לשון) מעמיקים את הידיעה הלשונית, משפרים את רכישתה ומיטיבים את השליטה בה. כמו-כן, מעניקים ללומד כלים לחקר הלשון והתפתחותה לאור התיאוריות הבלשניות המודרניות.

הקורסים בחטיבה השלישית (ספרות) מקנים לסטודנטים ידיעה בסיסית ביצירות נבחרות בספרות המקרא, בספרות ימי-הביניים ובספרות של העת החדשה. כמו-כן הם מכשירים את הסטודנטים להתמודד באופן עצמאי עם ז'אנרים שונים של יצירות ספרותיות במגוון צורות הספרות: סיפורת, נובלה, בלדה, אגדה, רומן, שירה.

 

תכנית הלימודים של החוג לשון וספרות עברית (צירוף לימודים) מתבססת על העקרונות הבאים:

א. הוראת העברית בבתי הספר הערביים נלמדת באופן משולב ובלא הפרדה בין שני חלקיה: לשון וספרות.

ב. רכישת השכלה כוללת במקצוע העברית: לשון וספרות והדרכת הסטודנטים במתודה מדעית.

ג. פיתוח מיומנויות ההבעה בכתב ובעל-פה וכן פיתוח יכולת הבנת הנקרא של הסטודנטים המייעדים את עצמם להיות מורים לעברית בבית ספר על יסודי במגזר הערבי.

 

מטרות הלימודים:

1. להקנות לסטודנט ידע עיוני ומתודי בתורת הלשון העברית על פי המחקר הבלשני המודרני.

2. להעניק לסטודנט כלי מחקר ושיטות מחקר לתיאור העברית לתקופותיה ולסגנונותיה בזיקה ללשונות הקרובות לה.

3. ללמד קריאת טקסטים ממקורות קדומים וממחקרים מודרניים בחקר הלשון העברית וניתוחם.

4. לשפר את דרכי התקשורת בכתב ובעל-פה אצל הסטודנט.

5. לחשוף את הסטודנט להיכרות מעמיקה עם יצירות הספרות העברית לסוגיה ולתקופותיה.

6. ללמד את הסטודנט ניתוח של יצירות ספרותיות באמצעות שיטות מחקר ותיאוריות מגוונות מתחום הספרות, מדעי החברה והפסיכולוגיה.

 

הלימודים כוללים:

· קורסים לשיפור ההבעה בכתב ובעל-פה

· קורסי יסוד בלשון העברית

· קורסים מתקדמים בלשון העברית

· קורסים ממדור האגדה והספרות העממית

· קורסים בשירה עברית מתקופת הזוהר ובשירה צעירה

· קורסים בספרות העברית העתיקה והחדשה

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*