כניסה

חטיבות הלימוד ומהלך הלימודים

 

חטיבות הלימוד:

הבנה והבעה –  5 ש"ש

לשון –  11 ש"ש

ספרות – 10 ש"ש

 

לימודי מכינה:

לימוד המכינה הם בהיקף של  3 ש"ש  בלא נקודות זיכוי:

יסודות הדקדוק – 2 ש"ש

הדרכה ביבליוגרפית – 1 ש"ש

 

להלן טבלה המפרטת את חובות הסטודנט על-פי חטיבות הלימוד, הנושא (שמות הקורסים) ושנות הלימוד.

(המספרים מציינים את מספר השעות השנתיות (ש"ש) לכל קורס ובסה"כ לכל חטיבה.

חטיבת לימוד ונושא

שנה א

שנה ב

שנה

ג

שנה ד

סה"כ

א. הבנה והבעה

 

 

 

 

5

הבנת הנקרא והבעה בכתב

2

 

 

 

 

ניתוח תחבירי

2

 

 

 

 

פיתוח טקסט

 

1

 

 

 

ב. לשון

 

 

 

 

11

הבעה בעל פה

 

2

 

 

 

תורת ההגה והצורות

 

2

 

 

 

תולדות הלשון

 

 

1

 

 

סמנטיקה

 

 

1

 

 

סוגיות ברכישת שפה שניה***

 1

 1

1

 

 

לשון חז"ל

 

 

1

 

 

טקסטים מלשון המקרא

 

 

1

 

 

סמינריון * \ קורס בחירה

 

 

 

2

 

ג. ספרות

 

 

 

 

10

השירה העברית בתקופת הזוהר

1

 

 

 

 

המשל והסיפור העממי

1

 

 

 

 

הסיפור הקצר

 

2

 

 

 

שירה צעירה

 

2

 

 

 

תנועת הכנענים - ספרות ואידיאולוגיה

 

 

1

 

 

הוראה ולמידה בסביבה מקוונת ב

 

 

1

 

 

סמינריון* / קורס בחירה

 

 

 

2

 

סה"כ

6

9

7

4

26

 

*** סטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ג או בתשע"ד ילמדו בשנה"ל תשע"ה את הקורס "סוגיות ברכישת שפה שנייה".

* על הסטודנט לבחור סמינריון אחד בלשון או סמינריון בספרות ממגוון הסמינריונים המוצעים (בלשון: "סוגיות במורפלוגיה", בספרות: "תמורות בסיפורת העברית בשנות החמישים,השישים והשבעים").

 

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*