כניסה

מבוא

 

תכנית לימודים אקדמית לקראת תואר ראשון "בוגר בהוראה" B.Ed.

לשון וספרות עברית במסלול רב-גילאי במתכונת חד-חוגית (ג-י)

 תנאי קבלה

נוסף לתנאי הקבלה הרגילים של משרד החינוך והמכללה האקדמית בית-ברל על המועמדים לתכנית לעמוד בתנאים נוספים: 

1.      ציון 75 במקצוע העברית בהיקף של ארבע יחידות בגרות לפחות

2.      ראיון קבלה

3.      בחינת כניסה בעברית (הבעה בכתב ובעל פה)

 מבנה תכנית הלימודים

 התכנית לקראת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) ללימודי לשון וספרות עברית היא ארבע שנתית ותתקיים במתכונת חד-חוגית במסלול רב-גילאי. התכנית מיועדת להכשיר את פרח ההוראה לתפקידו העתידי כמורה לשפה העברית במגזר הערבי הן בבית ספר יסודי הן בעל יסודי כאחד.

 תכנית הלימודים הדיסציפלינרית מורכבת מקורסים בארבעה תחומים:

1.       מיומנות שפה

2.       ספרות

3.       לשון ובלשנות

4.       תרבות ישראל

 מטרות התכנית

         הקניית ידע תיאורטי בתחום רכישת שפה שנייה (ממהות התכנית החדשה) 

         חשיפת הלומדים לשיטות הוראה ברכישת העברית שפה שנייה

         תגבור הלימודים הדיסציפלינריים והעמקה בהם כדי להפוך את ההכשרה (ובעקבותיה את ההוראה) למיטבית ולמשמעותית עבור הלומד

         הקניית כשירות תקשורתית, הכוללת כשירות דקדוקית, כשירות חברתית-תרבותית, כשירות שיח וכשירות אסטרטגית בהוראת השפה

         הקנייה של שליטה מיטבית בארבע אפנויות השיח: קריאה, כתיבה, דיבור והאזנה

         חשיפת הסטודנט באופן אינטנסיבי במשך שנות לימודיו בחוג לכל השלבים ברצף ההתפתחותי של תלמיד בית הספר, וכן הכרת הרצף בהוראת העברית בבתי הספר הערביים החל מכיתה ג ועד כיתה י.

         (הכשרה ארוכת טווח ממוקדת ועל פני הרצף הלימודי של בית הספר תקנה לבוגר התכנית ידע רחב, משמעותי, ומבוסס בתחום הדעת עברית ומוכשר יותר להוראה בהשוואה למתכונת הקיימת כיום).

         רכישת אסטרטגיות להוראת העברית באמצעות כלים מתוקשבים.

         להכשיר עתודה של מורים מקצועיים להוראת העברית באופן מיטבי על ידי הקניה של ידע תיאורטי רחב היקף המבוסס על מחקרים עדכניים בארץ ובעולם, וכן מתן כלים מעשיים להתמודדות עם סוגיות לשוניות, תרבותיות, חברתיות וספרותיות הקשורות לשפה העברית על כל רבדיה.

         שיפור מהות ההכשרה בכפוף לידע הקיים ולקורסים החדשים המוצעים. סך כל הידע הנצבר יוגש לתלמידים ולמורים בבית הספר ויאפשר התמודדות עם השינויים המתרחשים מעת לעת.

 

מבנה כללי של תכנית הלימודים

רכיבי הלימודים

היקף שעות

לימודים דיסציפלינריים: לשון וספרות עברית

48 ש"ש

הכשרה להוראה: לימודי חינוך, פדגוגיה ודידקטיקה

36 ש"ש

לימודי יסוד והעשרה

8 ש"ש

סה"כ

92 ש"ש

 

 לימודים דיסציפלינריים של החוג ללשון ולספרות עברית (48 ש"ש)

  • מיומנות השפה: 11 ש"ש מיומנויות בהבנת הנקרא ובהבעה בכתב ובעל פה
  • לשון ובלשנות: 20 ש"ש בלשנות תיאורטית ובלשנות יישומית
  • ספרות:14 ש"ש סוגות שונות בספרות העברית ובתקופות שונות
  • תרבות ישראל: 3 ש"ש  חגים ומועדים בישראל וטקסטים מן המקורות היהודיים

 לימודי חינוך והכשרה להוראת העברית (36 ש"ש)

  • לימודי חינוך – 10 ש"ש
  • לימודי אוריינות מחקר בחינוך – 2 ש"ש
  • פדגוגיה ומתודיקה בהוראה 8 ש"ש
  • דידקטיקה של הוראת העברית 2 ש"ש
  • התנסות מעשית – 14 ש"ש

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*