כניסה

פדגוגיה והתנסות מעשית

 

תכנית לימודים אקדמית לקראת תואר ראשון "בוגר בהוראה" B.Ed.

לשון וספרות עברית במסלול רב-גילאי במתכונת חד-חוגית (ג-י)

  

פדגוגיה עפ"י מקצוע התמחות

 

סדנה דידקטית [שנה א]

הקורס יתמקד בנושאים הבאים: הכרת מסגרות בתי הספר לפי שכבות הגיל, מונחים עיקריים בהוראת העברית, תכנית הלימודים של השפה העברית, סטנדרטים מקצועיים הנדרשים ממורים לערבית, עקרונות צפייה, הכנת מערכי שיעור ועוד.

 

עיבוד ההתנסות המודרכת: ידע ותוכן פדגוגי בדיסציפלינה– סמ"ד  יסודי [שנה ב]

הסמ"ד מיועד  לפרחי ההוראה על מנת שיכירו את הפדגוגיה העכשווית להוראת העברית כשפה שלישית לתלמידים הצעירים. הסטודנטים ייחשפו למגוון טכניקות, מיומנויות ואסטרטגיות כדי לעזור להם לפתח פילוסופיה משלהם אודות ההוראה והכרה להוראת הלומדים הצעירים. הסטודנטים יקבלו מגוון רחב של חומרים, טכניקות, פעילויות, ומשחקים. כל סטודנט יחבר עבודה סמינריונית בנושא שייבחר בתיאום עם המרצה.

 

עיבוד ההתנסות המודרכת: ידע ותוכן פדגוגי בדיסציפלינה – סמ"ד על יסודי [שנה ג]

בסמינריון הדידקטי תעשה סקירה רחבה שלתיאוריות להוראת העברית כשפת שלישית. כמו כן, הסטודנטים ייחשפו למחקרים שונים על למידת הערבית ודרכי הוראת הערבית לגילאים שונים במדינות שונות. בנוסף, ייחשפו המשתתפים לשיטות ופעילויות ללימוד העברית בצורה יעילה והתאמתן לגילאים שונים. כחלק מדרישות הסמינריון הדידקטי, המשתתפים יידרשו לכתוב עבודה סמינריונית בשיתוף פעולה עם המרצה לכתיבה מדעית, אשר תדריך אותם לאסוף חומר ואינפורמציה ממקורות שונים, וכתיבת עבודה שתכלול הקדמה, רציונאל, שאלות מחקר, ממצאים והמלצות. נושא העבודה הסמינריונית ייבחר על ידי הסטודנטים בהכוונת המרצה.

 

 

תיאור ההתנסות המעשית

 

שנה א הכרת מסגרות

[בסמסטר ראשון הסטודנטים יהיו בבתי-ספר יסודיים, ובסמסטר שני - יהיו בבתי-ספר על יסודיים]

הכרת המבנה הפיסי, הארגוני של בתי הספר, מערכת השעות, דרכי ניהול הכיתה, צפייה בשיעורים תוך התמקדות בהתמחות שבה בחר הסטודנט.  תכנון ויישום פעילויות בכיתות.

שנה ב התנסות בכיתות בית הספר היסודי

 המתכשרים נמצאים בבית הספר יום שלם. בסמסטר ראשון יתנסו בכיתות ג' – ד' ואילו בסמסטר ב' יתנסו בכיתות ה' – ו'. המתכשרים ישתתפו באירועים מרכזיים בבית הספר, ויתנסו במתן שיעורים בתחום התמחותם, בהדרכת המדריך הפדגוגי והמורה המאמן, כמו כן המדריך הפדגוגי והמורה המאמן ישמשו כחונכים לתלמיד או לקבוצה קטנה של תלמידים במשך השנה. ביום ההתנסות המעשית תתקיים ישיבת צוות לכל המתמחים בה ישתתפו המתכשרים להוראה, המורים המאמנים והמדריך הפדגוגי. 

 

שנה ג התנסות בכיתות בית הספר העל-יסודי

המתכשרים נמצאים בבתי-הספר יום שלם. בסמסטר ראשון יתנסו בכיתות ז-ח, ואילו  בסמסטר' השני יתנסו בכיתות ט-י הם מכינים יחידת לימוד שלמה, ומתנסים בהוראת שיעורים. כל סטודנט ישמש כחונך לתלמיד או לקבוצה קטנה של תלמידים במשך השנה. תכנון השיעורים נעשה בהתאם לעקרונות של אסטרטגיות ושיטות הוראה שנלמדים בקורס הפדגוגי המקביל  להתנסות המעשית. כל סטודנט יהיה שותף פעיל בחיי בית הספר וייטול חלק בעשייה החינוכית והלימודית. ביום ההתנסות המעשית מתקיימת ישיבת צוות לכל ההתמחות בה משתתפים המתכשרים להוראה, המורים והחונכים בהתמחות והמדריך הפדגוגי.

 

 תיאור קורסי הדידקטיקה המיוחדת למסלול

הוראת העברית שפה שנייה לבעלי צרכים מיוחדים [שנה ג] 

בקורס ירכשו הסטודנטים אסטרטגיות להתמודדות עם הוראת העברית לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. יושם דגש על הוראה דיפרנציאלית של העברית כשפה שנייה, ויבואו לידי ביטוי ערכים של אכפתיות, סבלנות וכדומה בהוראת שפה באמצעות טקסטים מסוגות שונות.

 

סדנה בהוראה מאתגרת חשיבה בשפה העברית [שנה ב]

פיתוח החשיבה הפך לנושא חשוב ואף חיוני במערכת החינוך. כולנו חושבים, אולם בני אדם לא מנצלים את הפוטנציאל החשיבתי שלהם. קורס זה יחשוף בפני התלמיד מגוון של תיאוריות ומודלים חשיבתיים אשר יסיעו בפיתוח חשיבה כחלק בלתי נפרד מכלל התהליכים הכיתתיים. מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, אסטרטגיות חשיבה, מטא-קוגניציה, חשיבה רפלקטיבית וטכניקות לשיפור חשיבה, הם חלק מהנושאים אשר יידונו בקרוס זה בזיקה להוראת השפה העברית באמצעות טקסטים ממגוון סוגות. הוראת מיומנויות שונות בשפה העברית, כגון מיומנות ההשוואה, מיומנות הסיכום יוצגו לאור הקניית אסטרטגיות מאתגרות חשיבה

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*