כניסה

הקדמה

 

قسم اللغة العبرية وادابها

ראש החוג:  ד"ר רמה מנור

رئيس القسم: د. رامه منور                                                                                                                      

                                                                                                                                          

החוג לשון וספרות עברית מציע תכנית לימודים לסטודנטים המייעדים את עצמם להיות מורים במסלול ביה"ס היסודי. התכנית כוללת מגוון של קורסים להוראת העברית ולרכישתה כשפה שנייה וקורסים להעמקת הידע הלשוני והחינוך הלשוני של הדיסציפלינה לאור תיאוריות בלשניות מודרניות.

הלימודים מתבססים לפי תפיסה עדכנית של לימוד שפה שנייה, המעמידה במרכז את ההיבט התקשורתי של השפה.

כלל הקורסים בחוג מחולקים לשלוש חטיבות: חטיבה בהבנת הנקרא ובהבעה, חטיבה בלשון וחטיבה בספרות.

כמו כן הקורסים בכל חטיבה מחולקים לתת חטיבות, כאשר כל צרור קורסים מהווה חטיבה בפני עצמה השזורה עם יתר החטיבות ואשר רוקמות ביחד את המתווה הכללי של התכנית.

הקורסים בחטיבה הראשונה (הבנת הנקרא והבעה ואוריינות) יפגישו את הסטודנט עם גילוייה והיבטיה השונים של העברית. בחטיבה זו הסטודנט ייחשף לעולמות השיח המרכזיים שבתוכם משתקפים חיינו: התקשורת הבין-אישית; התקשורת האישית; תקשורת ההמונים; השיח העיוני והספרות. כמו כן הקורסים תורמים לשיפור כושר ההבעה של הסטודנט ולרכישת אוצר מלים מעולמות שיח שונים, להעשרת לשונו של הסטודנט ולהקניית כלים שבאמצעותם יוכל הלומד להתמודד בהוראת ההבעה והבנת הנקרא בבית-הספר.

הקורסים בחטיבה השנייה (לשון) מעמיקים את הידיעה הלשונית, משפרים את רכישתה ומיטיבים את השליטה בה. כמו-כן, מעניקים ללומד כלים לחקר הלשון והתפתחותה לאור התיאוריות הבלשניות המודרניות. בלימוד הדקדוק שימת הדגש היא על הפונקציונאליות של המקצוע. שהרי המטרה היא לקדם את רכישת השפה ולהיטיב את השליטה בה. לפיכך במישור התחביר ובמישור המורפולוגי הדגש הוא על הפונקציונאליות של מבנים לשוניים ועל תפקודם בטקסטים כתובים ודבורים וכן על השימוש הנורמטיבי בהם. כמו-כן קורסים אחדים בחינוך הלשוני מבססים את יסודות האוריינות העברית, ואחרים מתמודדים עם הוראת העברית בהיבט המעשי.

מכלול הקורסים, הן של החינוך הלשוני והן של הוראת העברית כלשון שנייה, נוסף לקורסים להעמקת הדיסציפלינה, יוצרים את המארג הכולל של הוראת העברית כשפה שנייה ותורמים להכשיר מורים שעתידים ללמד את העברית כשפה שנייה.

הקורסים בחטיבה השלישית (ספרות) מקנים לסטודנטים ידיעה בסיסית ביצירות נבחרות בספרות המקרא, בספרות ימי-הביניים ובספרות של העת החדשה. כמו-כן הם מכשירים את הסטודנטים להתמודד באופן עצמאי עם ז'אנרים שונים של יצירות ספרותיות במגוון צורות הספרות: סיפורת, נובלה, בלדה, אגדה, רומן, שירה.

הקורסים בספרות מותאמים לשכבת הגיל (בית ספר יסודי) נוסף למטרתם הראשונית והיא העמקה והעשרה של הדיסציפלינה. קיימת פריסה של קורסים המותאמים לילדים וקרובים לעולמם הרגשי והקוגניטיבי.

כלל הקורסים המוצעים בתכנית מגוונים ועוסקים בהקניית ידע מקיף ויסודי בלשון העברית ובספרותה לתקופותיה בזיקה להישגי הבלשנות הכללית המודרנית עד כה.

 

תכנית הלימודים של החוג ללשון וספרות עברית  מתבססת על העקרונות הבאים:

א. העברית היא שפה שנייה ללומד הערבי והוא נחשף אליה בהקשרים יום-יומיים, על כן רכישתה תהיה בנויה לפי תיאוריות מדעיות ברכישת שפה שנייה.

ב. להקנות לסטודנט השכלה כוללת בשני חלקי מקצוע העברית: לשון וספרות ולהדריכם במתודה מדעית.

ג. פיתוח מיומנויות ההבעה בכתב ובעל-פה וכן פיתוח יכולת הבנת הנקרא של הסטודנטים המייעדים את עצמם להיות מורים לעברית בבית ספר על יסודי במגזר הערבי.

 

 

מטרות הלימודים:

  1. להקנות לסטודנט שיטות  לרכישת מתודה להוראת העברית כשפה שנייה ולהוראתה.
  2. להקנות לסטודנט ידע עיוני ומתודי בתורת הלשון העברית לפי המחקר הבלשני המודרני.
  3. להעניק לסטודנט כלי מחקר ושיטות מחקר לתיאור העברית לתקופותיה ולסגנונותיה בזיקה ללשונות הקרובות לה.
  4. ללמד קריאת טקסטים ממקורות קדומים וממחקרים מודרניים בחקר הלשון העברית וניתוחם..
  5. לחשוף את הסטודנט להיכרות מעמיקה עם יצירות הספרות העברית לסוגיה ולתקופותיה בכלל וספרות הילדים בפרט.
  6. להקנות ללומד כלים לניתוח שירה בכלל ושירת ילדים בפרט.
  7. ללמד את הסטודנט ניתוח של יצירות ספרותיות באמצעות שיטות מחקר ותיאוריות מגוונות מתחום הספרות, מדעי החברה והפסיכולוגיה.

8. לשפר את דרכי התקשורת בעל-פה ובכתב אצל הסטודנט.

 

הלימודים כוללים:

·       קורסים לשיפור ההבעה בכתב ובעל-פה

·       קורסי יסוד בלשון העברית

·       קורסים מתקדמים בלשון העברית

·       קורסים ברכישת שפה שנייה ובהוראתה

·       קורסים ממדור האגדה והספרות העממית

·       קורסים מהשירה העברית הצעירה

·       קורסים משירת הילדים ומסיפורי הילדים

·       קורסים מהספרות העברית החדשה

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*