כניסה

חטיבות הלימוד ומהלך הלימודים

חטיבות הלימוד

הבנה והבעה ואוריינות – 5 ש"ש

לשון– 11 ש"ש

ספרות – 10 ש"ש

 

לימודי מכינה

לימוד המכינה הם בהיקף של 3 ש"ש בלא נקודות זיכוי:

הוראת הדקדוק הפונקציונאלי– 2 ש"ש

הדרכה ביבליוגרפית –1 ש"ש

 

 להלן טבלה המפרטת את חובות הסטודנט על-פי חטיבות הלימוד, הנושא (שמות הקורסים) ושנות הלימוד.

(המספרים מציינים את מספר השעות השנתיות (ש"ש) לכל קורס ובסה"כ לכל חטיבה.

 

חטיבות הלימוד והנושא

שנה א

שנה ב

שנה ג

שנה ד

סה"כ

א.הבנה והבעה ואוריינות

 

 

 

 

5

הבנת הנקרא והבעה בכתב

2

 

 

 

 

תחביר בהקשר טקסטואלי

2

 

 

 

 

סוגיות ברכישת שפה שנייה

1

 

 

 

 

ב.לשון

 

 

 

 

11

הבעה בעל פה

 

2

 

 

 

תורת ההגה והצורות

 

2

 

 

 

היבטים מעשיים בלשון כשפה שנייה

 

 

1

 

 

פיתוח טקסט***

 

1

 

 

 

תולדות הלשון (קורס משותף)

 

 

1

 

 

סמנטיקה

 

 

1

 

 

טקסטים מלשון המקרא

 

 

1

 

 

סמינריון* / קורס בחירה

 

 

 

2

 

ג. ספרות

 

 

 

 

10

המעשייה  העממית בספרות ילדים

1

 

 

 

 

פזמונים ושירת ילדים

1

 

 

 

 

הסיפור הקצר

 

2

 

 

 

סיפור קצר לילדים

 

1

 

 

 

שירה צעירה

 

1

 

 

 

שווים ושווים יותר: זהויות תרבותיות ושפתיות בספרות העברית

 

 

1

 

 

תנועת הכנענית – ספרות ואידיאולוגיה (קורס משותף)

 

 

1

 

 

סמינריון* / קורס בחירה

 

 

 

2

 

סה"כ

7

9

6

4

26

 

*** הקורס "פיתוח טקסט" מיועד גם למי שהחל ללמוד בתשע"ג  וטרם למד אותו.

* על הסטודנט לבחור סמינריון אחד בלשון או בספרות ממגוון הסמינריונים המוצעים (בלשון: "דקדוק משווה בין עברית לערבית"; בספרות: סיפורת עברית מודרנית).

 

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*