כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
<div></div>
טלפון
דואר אלקטרוני

إصدارات خاصة بمحاضري المسار

 ب. محمد أمارة- ]إصدارات في السنوات الخمس الأخيرة[:

كتب

·       Amara, M. & Mar’i, A. 2008.  Languages in Conflict: A Study of Linguistic Terms in the Arab-Israeli Conflict. KufurKare’ and Amman: Dar Al-Huda and Dar Al-Fiker (In Arabic). Ms 329 pp.

 

·       Amara, M.H. (2010). Arabic Language in Israel: Contexts and Challenges. Nazareth and Amman: Dar Al-Huda, Dirast and Dar Al-Fiker.  (In Arabic). Ms 304 pp.

 

 

 مقالات في مجلات علمية: 

 

·        Amara, M., Aziaza, F., Hertz-lazarowitz, &  Mor-Soomerfeld, A. (2009a). A New Bilingual Education Model in the Conflict-Ridden Israeli Reality: Language Practices. Language and Education 23 (1): 15-35.

 

·        Amara, M (2009b). The Higher Follow-up Committee for the Arab Population in Israelel. J. JAD JADAL 1: 42-48. [In Arabic]

 

·        Amara, M. (2010). The Arabic Language in the Future Vision Documents. ALMAJALLA, Journal of the Arabic Language Academy Haifa 1: 17-32. [In Arabic]

 

·        Faisal Azaizaa, Rachel Hertz-Lazarowitz, MeyravShoham, Muhammad Amara,AuraMor-Sommerfeld and Nohad ‘Ale (2011a). Attitudes towards bilingual Arab–Hebrew education in Israel: a comparative study of Jewish and Arab adults. Language, Culture and Curriculum Vol. 24, No. 2, July 2011, 179–193

 

·        Amara, M. and Mar’I, A, (2011b). Arab-Palestinian Identity Labels and their framing in Israeli Reality. Al-Hasad 1: 83-100.  [In Arabic]

 

·        Muhammad Amara and Ayman Aghbaria. (2011c).The role of language in the Future Vision Documents in transforming the socio-political context in Israel: Lessons from bilingual education. Israel Studies in Language and Society, volume 4 (1):  98-116.

 

 

 

 

فصول في كتب:

Muhammad Amara (2009a). The Hand in Hand Bilingual Education Model: Vision and Challenges. In The Multicultural Challenge in Israel,  edited by AviSagi and OhadNachtomy. Boston: Academic Studies Press. Pp.72-91.

 

 

·  Muhammad Amara (2009b). Language Education Policies in Israel: A Jewish-Arab Comparative Perspective. In  Active Faults  across Language: The Coordinate Axis as ‘nation’ Awareness,  edited by Y. Takashina.  Osaka University: Research Institute for World languages. Pp. 37-46.

 

·  Amara, M. (2010). Language and Identity: Impacts and Consequences on Arab Education in Israel. In Dirasat Book 3, edited by Yousif Jabareen. Nazareth: Dirasat. Pp. 23-33.

 

 

·  Amara, M. 2012. Towards Development of Research Agenda-Integration of Arab Women into the Labor Force: Applied Research as the Basis for Innovative Solutions. . In Dirasat Book 5, edited by Yousif Jabareen. Nazareth: Dirasat. Pp.  22-31.

 

אמארה, מ. (2013). תוכניות הלימודים של השפה הערבית במכללות הערביות בישראל: תמונת מצב. בתוך,  הכשרת מורים בחסרה הפלסטינית בישראל : פרקטיקות מוסדיות ןמדיניות חינוכת. אימן אג'באריה (עורך),. ת"א: ריסלינג. עמ' 77- 90.

 

 

·  Amara, M. and  Mustafa, M. (2013). The Impact of the Occupation of the West Bank and Gaza Strip on the Political Discourse of the Palestinians in Israel. In  The Impact of the Occupation on Israeli Society, edited by Dan-Bartal&IzhakSchnel.  Oxford University press. Pp. 273-295.

 

·  Amara, M. (Forthcoming). Policy and Teaching English to Palestinian Students in Israel: An Ecological Perspective to Language Education Polices.  Minority languages and multilingual education, edited byZentoz Victoria, JasoneZenos and Durk Gorter.

 

 مراجعات كتب:

 

·        Amara, M.H (2010). ReemBassiouney: Arabic Sociolinguistics. Edinburgh University Press, Edinburgh, 2009, xvii + 311. Language Policy 9(4): 379-81.

 

·        Amara, M. H. (2012).  Review of Yasir Suleiman, Arabic, Self and Identity. Oxford: Oxford University Press, 2011, x+ 271. Al-Hasad 2:291-295

 

   

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.