כניסה

د. عوني جبارة

ספרים

ערבית

עותמאן,ע. גבארה, ע. גאבר, ע (2003). המדריך להוראה למורי המתמטיקה בביה"ס היסודי, ידע

מתמטי ודידקטי, חלק א'

גבארה,ע. עותמאן,ע. גאבר,ע.  (2003). המדריך להוראה למורי המתמטיקה בביה"ס היסודי, ידע

מתמטי ודידקטי, חלק ב'.

 

ספריםעריכה

ערבית

גבארה,ע (2000). שיטות הוראה חלופיות בהכשרת מורים.

 

מאמרים בכתבי עת מדעיים

ערבית

גב   גבארה, ע. (1995),  בעיית האיכות והכמות בהוראת המדעים והמתמטיקה, אלרסאלה, קובץ פדגוגי, ספ   ספרותי, מדעי, המכון האקדמי להכשרת מורים ערביים מכללת בית ברל.

           

11  גבארה, ע. (1996), ספר הלימוד חשיבותו והערכתו, אלרסאלה, קובץ פדגוגי, ספרותי, מדעי, המכון האקדמי להכשרת מורים ערביים מכללת בית ברל.

גב  גבארה, ע. (1997), החינוך לתעשיה ויצור, אלרסאלה, קובץ פדגוגי, ספרותי, מדעי, המכון האקדמי לה  להכשרת מורים ערביים מכללת בית ברל.
גב  גבארה, ע. (1998), הוראת המדעים והמתמטיקה על ידי גילוי וחקר, אלרסאלה, קובץ פדגוגי, ספספרותי, מדעי, המכון האקדמי להכשרת מורים ערביים מכללת בית ברל.

גב גבארה, ע. (1999), שטות הוראה חלופיות בהכשרת מורים, אלרסאלה, קובץ פדגוגי, ספרותי, מדעי, המהמכון האקדמי להכשרת מורים ערביים מכללת בית ברל.

 

גבגגבארה, ע. (2000), פתוח מושגי יסוד במתמטיקה אצל תלמידים, אלרסאלה, קובץ פדגוגי, ספרותי, מדמדעי, המכון האקדמי להכשרת מורים ערביים מכללת בית ברל.

 

גבגגבארה, ע. (2001), פתוח תובנה מתמטית, נושא חדש בתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה, תכנית-200000. אלרסאלה, קובץ פדגוגי, ספרותי, מדעי, המכון האקדמי להכשרת מורים ערביים מכללת

בי בית ברל.

 

 

אנגלית

1- Gbarah, A., Mhashilkar, A. M., Boner, G., and Sharon, N. (1989). Involvement of protein kinase C in activation of human granulocytes and peritoneal macrophages by type 1 fimbriated (mannose specific) Escherichia coli. Biochem. Biophys. Res. Commun. 165, 1243.

 

2- Gilboa-Garber, N.,  Avichezer, D., Gbarah, A.,  Sudakevitz, D., Mor,. N., Leven, C. and Sela, R. (1990). Erythrina corallodendrone lectin : Biology effects and and application . In: lectins: Biology- Biochemistry, Clinical Biochemistry. Vol. 8 (T. C. Bog- Hansen, Ed.), Sigma chemical.

3- Gbarah, A., Gahamberg, C. G., Ofek, I., Jacobi, U., and Sharon, N. (1991). Identification of the leukocyte adhesion molecules CD11 and CD18 as receptor for type 1 fimbriated (mannose specific) Escherichia coli. Infect. Immun. 59, 4524.
4- Berharnd, W., Gbarah, A., and Sharon, N. (1992). Lectinophagocytosis of type 1 fimbriae ( mannose specific)  in the mouse peritoneum. J. Leuk. Biol.   52, 343.
5- Sharon, N., and Gbarah, A. (1992). Interaction of type 1 fimbriated (mannose specific) bacteria with phagocytic cells: Studies in vitro and in vivo. In Leukocyte Adhesion Basic and Clinical Aspects . Gahmberg, C. G., Mandrup-Poulsen, T., Bach, L. W. and Hokfelt, B., eds. B. Hokfelt in Elsevier; 287.
6- Gbarah, A., Mirelman, D., Sanaonetti, P. J., Verdon, R., Bernharnd, W.,and Sharon, N., (1992). Genetically engineered shigella flexneri type 1 fimbriae (mannose specific) gene bind to and stimulate an oxidative burst and cause degranulation of phagocytic cells. Infect. Immun. 61.

7-  Gbarah, A., Gahamberg, C. G.,  Boner,  and Sharon, N., (1992). The leukocyte surface antigens CD11/CD18 mediate the oxidative burst activation of the human peritoneal macrophages induced by type 1 fimbriated E. coli. Infect. Immun. 62.

 

8- Hevroni, D., Rattner, A., Bundman, M.  Lederfein, D., Gbarah, A., Mangelus, M., Silverman, M. A., Kedar, H. Cathy, N. Korunc, M. Hanoch, T. Seger, R.  Theill, L., Nedivi, E. Richter-Liven, E. and  Citri, Y. (1998). Hippocampal plasticity involves extensive gene induction and multiple cellular mechanisms. J. of. Molecular. Neuroscience. 10. 75.

 

9-  Gbarah, A.,  Gilboa-Garber, N.,  Avichezer, D., (1988),  Treatment of lewis lung carcinoma cells by the galactophilic lectin of Erythrina corallodendron cells reduce their viability and tumorigenicity but preserve their immunogenicity. Isr. J. Med. Sci. 25, 172.

 

עבודות שהוצגו בכנסים מדעיים

עברית

גבארה, ע. (2002). פורום וירטואלי בסוגיות פדגוגיות בהקשר רב תרבותי

 

ספרי לימוד

(עורך ראשי ועורך מדעי לספרי לימוד שתורגמו לערבית)

ערבית

1. מאגר ממוחשב של חומרי לימוד לאוכלוסיה הערבית על שם אבן חלדון בחסות

    מכללת בית ברל ומשרד החינוך.

2. שטות הוראה חלופיות בהכשרת מורים.

3. סדרת הספרים אחת שתיים ושלש בערבית מספר 3- 18 לכתות א'-ו'.

4. פרקים בחשמל וכימיה לחט"ב.

5. תרכובות הפחמן לתיכון.

7. עולם של אנרגיה חלקים א+ב לחט"ב מהדורת ניסוי.

8. וקטורים לתיכון.

9. עולם של חומר לחט"ב מהדורת ניסוי.

10. מאגר משימות במתמטיקה לכתות ד'.

11. מאגר משימות במתמטיקה לכתות ה'-ו'.

12. חינוך לספורט באסלם (ת"ל).

13. סדרת ספרים בטכנולוגיה לביה"ס היסודי.

14. חצר הגן.

15. תכנית הלימודים החדשה במתמטיקה לביה"ס היסודי –תכנית 2000. 

16. תכנית לימודים אינטרנטית במתמטיקה- תכנית 2000.

17.. חומרים מוצקים לחינוך המיוחד.

18. תכנית לימודים בפסיכולוגיה.

19. תכנית לימודים במדע וטכנולוגיה לביה"ס היסודי.

20. תכנית לימודים במדע וטכנולוגיה לחט"ב.

21. קטלוג מוער לחומרי למידה בערבית במדע, טכנולוגיה מתמטיקה ומחשבים (הוצאה ראשונה).

22. קטלוג מוער לחומרי למידה בערבית במדע, טכנולוגיה מתמטיקה ומחשבים (הוצאה שנייה).

23. מאגר ממוחשב לחומרי למידה בערבית במדע, טכנולוגיה, מתמטיקה ומחשבים.

24. מילון מונחים בהנדסה.

25. לומדת מסע בעולם החלקיקים.

26. חיים וסביבה.

27. משלימם לעשרוניים, מתמטיקה לחינוך המיוחד.

28. טיפוח חשיבה חשבונית בגן.

29. מאריתמטיקה לאלגברה לכתות ו'-ז'.

30. מיקרואורגניזמים לתיכון.

31. טריגונמיטריה.

32. מחשיבטיקה.

33. אתגרים ומשימות.

34. תכנית לימודים במדע וטכנולוגיה לחינוך המיוחד.

35. תכנית לימודים במתמטיקה לחינוך המיוחד.

36. עולם של אנרגיה לחט"ב מהדורה חדשה.

37. עולם של חומר לחט"ב מהדורה חדשה.

38. חוברת התנסות בעבודה המעשית בהוצאת צוות המסלול היסודי המכון האקדמי להכשרת מורים ערביים.

39. אני וגופי – יחידה אינטגרטיבית לפתוח תהליכי חשיבה בגיל הרך.

40. קטלוג מוער ומתוקשב בכל חומרי הלמידה בערבית, במתמטיקה מדעיים וטכנולוגיה שיצאו לאור על ידי האוניברסיטאות בשיתוף פעולה עם משרד החינוך והמרכז הישראלי להוראת המדעיים.

42. משלימים לעשרוניים במתמטיקה לחינוך המיוחד.

43. מילון מונחים בגיאומטריה לביה"ס היסודי.

44. לומדה בפיסיקה " מה מסתתר בקנקן?"

45. לומדה בכימיה פיסקלית "מסע בעולם החלקיקים.

46. שיח בין תלמיד לסביבתו על למידה משמעותית בכתה ומחוצה לה.

47. חשיבה כמותית חלק א', בנושאים של קרוב מספרים יחס, פרופורציה וקני מידה.

48. חשיבה כמותית חלק ב' בנושאים של שברים פשוטים ומדידות של שטח ונפח.

49. חשיבה כמותית חלק ג' בנושאים של שברים עשרוניים ותובנה מתמטית.

50. חשיבה כמותית חלק ד' , בנושאים ייצוג נתונים, הסתברות וגיאומטריה.

51. חשיבה כמותית מאגר מבחנים ברמה בינלאומית.

52. אתר במדעים ובטכנולוגיה למורי חטיבות הביניים מוטנ"ט.

53. אתר במדעים ובטכנולוגיה למורי ביה"ס היסודי מט"ר. 

54. פעילויות ומשימות חקר במתמטיקה לכתות ה' .

55. ניצני מתמטיקה לגן ולכתות א'. 

56. חיים וסביבה.

57. סרט המתעד את הדרכת המורים במתמטיקה בבתיה"ס.

58. ביולוגיה של גוף האדם.

59. מילון מונחים בגיאומטריה לביה"ס היסודי.

60. נתיבים, פעילויות במתמטיקה לפתוח יכולת ההכללה לכתות הגבוהות של ביה"ס

      היסודי   ולחטיבת הביניים.

61. קפיצה לגובה במתמטיקה לחטיבת הביניים, חלק א.

62. קפיצה לגובה במתמטיקה לחטיבת הביניים, חלק ב.

63. טל"מ , טכניון לפתוח מצוינות במתמטיקה חוברות 1-12.

64. פתוח אוריינות מדעית וטכנולוגית בהלימה למבחני הפיזה 15 חוברות לתלמיד ולמורה.

65.   פתוח אוריינות מתמטית בהלימה למבחני הפיזה 10 חוברות לתלמיד ולמורה.

66. כוחות ואינטראקציה א' לחטיבת הביניים.

67. שאלון צבירה א' במתמטיקה לחטיבה העליונה.

68 שאלון צבירה ב' במתמטיקה לחטיבה העליונה.

69. מאלפי הגנים, נושאים מחקריים בביולוגיה לחטיבה העליונה.

70. סוד ההתפתחות העוברית, נושאים מחקריים בביולוגיה לחטיבה העליונה.

71. כימיה ללא הפסקה לחטיבה העליונה.

72. התא יחידת החיים, לחטיבה העליונה.

73. המים חומר לחיים, לחטיבת הביניים.

74. תוכנית לימודים במתמטיקה לביה"ס היסודי.

75. טבע בעולם משתנה, נושאים מחקריים בביולוגיה לחטיבה העליונה.

76. פרקים במיקרוביולוגיה ובמערכות הגנה לחטיבה העליונה.

77. מילון מונחים בביולוגיה (בהדפסה).

78. קרינה וחומר חלק א', אופטיקה גיאומטרית, פיסיקה לחטיבה העליונה.

79. קרינה וחומר חלק ב', מודלים של האור, פיסיקה לחטיבה העליונה.

80. תוכנית לימודים בביולוגיה לחטיבה העליונה.

81. מערכות אקולוגיות לחטיבת הביניים.

82. כימיה במנהרת הזמן לחטיבה העליונה.

83. אשור 9 ספרי לימוד, כשרים והקשרים במתמטיקה לביה"ס היסודי.

84.  אשור 9 מדרכים למורה, כשרים והקשרים במתמטיקה לביה"ס היסודי.

85. אשור 6 ספרי לימוד, מספרים טבעיים במתמטיקה לביה"ס היסודי.

86. אשור 6 מדרכים למורה, מספרים טבעיים במתמטיקה לביה"ס היסודי.

87. תל במתמטיקה לגיל הרך.

88. ת"ל במדע וטכנולוגיה לגיל הרך.

89. עורך מדעי ומפקח על תרגום משימות אורייניות מתוקשבות במתמטיקה למבחן הבינלאומי פיזה

      לשנת 2017.

90. עורך מדעי ומפקח על תרגום משימות אורייניות מתוקשבות בכימיה למבחן הבינלאומי פיזה לשנת

      2017.

91. עורך מדעי ומפקח על תרגום משימות אורייניות מתוקשבות בפיזיקה למבחן הבינלאומי פיזה לשנת

      2017.

92. עורך מדעי ומפקח על תרגום משימות אורייניות מתוקשבות בביולוגיה למבחן הבינלאומי פיזה לשנת

      2017.

93. עורך מדעי ומפקח על תרגום משימות אורייניות מתוקשבות במדע וטכנולוגיה למבחן הבינלאומי

      פיזה לשנת 2017.

94. עורך מדעי ומפקח על תרגום משימות אורייניות מתוקשבות במוט"ל למבחן הבינלאומי פיזה לשנת

      2017.

95. עורך מדעי ומפקח על תרגום משימות ופעילויות לתלמידים ולמורים בפיזיקה במרכז בארצי למורי

       פיזיקה במכון ויצמן משנת 1994 ועד היום.

ועוד ועוד .....

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*