כניסה

د.راما منور

פרסומים שפיטים

1.        מנור, ר' (תשס"ח). עמדת המוען בשיח ההיצג. מועדשנתון למדעי היהדות, כרך יח, המכללה האקדמית בית ברל, המרכז לתרבות ישראל, 162-144.

2.        מנור, ר' (תשס"ט). סוגלים סגנוניים בשיח ההיצג: דינמיות וסטטיות בעבודותיהן הסמינריוניות של סטודנטיות – מיון תחבירי, סמנטי ומורפולוגי. חלקת לשוןכתב עת לבלשנות עיונית ושימושית, גיליון 40, אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בר אילן, 29-11.

3.        מנור, ר' (תשע"א). אנליטיות וסינתטיות בשיח ההיצג: עיון מורפולוגי בכינויים פועליים דבוקים ופרודים, בלשנות עברית- כתב עת לבלשנות עברית תיאורית, חישובית ויישומית, 65, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, 123-105.

4.        מנור, ר' ושלזינגר, י' (2011). תכונת הדינמיות בטקסטים היצגיים של מוענים שונים. חלקת לשוןכתב עת לבלשנות עיונית ושימושית, גיליון 44-43, אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בר אילן, 410-392.        

5.        *גבורה, א' ומנור, ר' (תשע"ד). סמן השיח "בעצם" בראיונות טלוויזיה: פונקציות מבניות, קוגניטיביות ואינטראקטיביות. חלקת לשוןכתב עת לבלשנות עיונית ושימושית, גיליון 46, אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בר אילן, 85-58.

6.        מנור, ר' (2014). התמודדות עם מטלת כתיבה בשפה שנייה בקרב סטודנטים ערבים: דרגת המורכבות התחבירית במבנים משועבדים בשיח הטיעון. אל-חצאד, כרך 4, המכון האקדמי הערבי לחינוך, המכללה האקדמית בית-ברל, 154-129.

7.          Trommer, P, Gvura, A & Manor, R (2015). "Bo'na ba li lehavi la prahim                                             aerev" The  verbs of Motion "Ba" (come) and "Hevi" (bring) in dictionaries of Contemporary Hebrew. Journal of Literature and Art Studies, Vol. 5, No. 5, USA, 355-367.    

              

8.        טרומר, פ', גבורה, א' ומנור, ר' (תשע"ה). תזוזות סמנטיות ותזוזות קטגוריאליות בפועלי תנועה "בא" ו"הביא" בעברית בת ימינו. לשוננו, כרך 77, חוברת ב-ד, ירושלים: האקדמיה ללשון העברית, 296-279.

              

9.        טרומר, פ', גבורה, א' ומנור, ר' (תשע"ו). תזוזות סמנטיות נבחרות בפועלי התנועה "יצא" ו"הוציא" בעברית המדוברת בת זמננו. חלקת לשוןכתב עת לבלשנות עיונית ושימושית, גיליון 48, אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בר אילן, 84-66.

10.                  Manor, R (2016). The quality of Second-Language Writing (Hebrew) among Arab students in Israel. Multilingual Education, 6(1), 1-16. Springer Berlin  Heidelberg.

11.     מנור, ר' וגבורה, א' (2017). מבעים אירוניים של עיתונאים-מראיינים כפרקטיקה  עיתונאית בראיונות עם אישים פוליטיים ערב בחירות. הומור מקוון-כתב עת מדעי לחקר ההומור, גיליון 8, 21-6.

12.

Manor, R, Mar'i, A, Yair, T (2017). Theoretical knowledge and school experience: Teaching Hebrew as a second language – a test case. Hebrew Higher Education, vol 19, pp 18-32.


מאמרים בקבצים של כנסים וימי עיון

1. מנור, ר' (תשס"ט). עמדת המוען בשיח ההיצג. דברי המפגשים השנתיים ה-24-23, חוברת 

    17. מכללת בית-ברל.

2. מנור, ר' (תשע"ו). סטודנטים ערבים בישראל כותבים בשפה שנייה – בעברית. עברית בקוונה   

    תחילהקובץ אמרים מתוך הכינוס הבין-לאומי המקוון להוראת העברית כשפה נוספת

    לאוכלוסיות מגוונות בארץ ובעולם. בעריכת קלימן ש'. מכון מופ"ת. 96-80.

 

ביקורת ספרים

  1. מנור, ר' (2015). ערבית מעורבת עברית בשיח הפרטי והציבורי של הערבים אזרחי מדינת

              ישראל. על: עבד אלרחמן מרעי / ואללה בסדר – דיוקן לשוני של הערבים בישראל. בין

              עבר לערב, כרך ח, באקה אלגרביה: המרכז לחקר משווה של התרבות היהודית והערבית,

             אקדמיית אלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך, 174-163.

 

פרסומים אחרים

  1. ותד, ע' ומנור, ר' (2010). הכשרת מורים ערבים להוראת השפה העברית במכון האקדמי              להכשרת מורים ערבים המכללה האקדמית בית-ברל – תמונת מצב. ביטאון מכון מופ"ת, גיליון 44, 39-36.
  2. מנור, ר' (2014). המגע בין הערבית והעברית במרחב הישראלי. מפגשי תרבות 3, המכללה                האקדמית בית-ברל, 77-64.
  3. טרומר, פ', גבורה, א' ומנור, ר' (2016). יצא המרצע מן השק: עיון בניבים עם פועלי תנועה                      המתמקד בעזיבת מקום המוצא. הד האולפן החדש, גיליון 105, 47-40.
  4. עברית לדרך ז, עברית לדוברי ערבית (2011).מט"ח – ייעוץ דידקטי וייעוץ מדעי.
  5. מנור, ר' (2011). טקסט מדעי – מאפייני מבנה ולשון וטקסט טיעון, מט"ח. כתיבה והצגה של 3 הרצאות מצולמות. 

http://video.cet.ac.il/VideoPlayer.aspx?xmlConfigPath=Language/2011/RamaManor_TextMadai_102011_mdi.xml

http://video.cet.ac.il/VideoPlayer.aspx?xmlConfigPath=Language/2011/RamaManor_MeafianeyLashonShelTextMadai_mdi.xml

http://video.cet.ac.il/VideoPlayer.aspx?xmlConfigPath=Language/2011/RamaManor_EkronotBeHoraatHaSafa_102011_mdi.xml


מנור, ר' (2019). סטודנטים ערבים מתמחים בהוראת עברית – עמדות כלפי השפה העברית ושיקולי בחירה במקצוע עברית. עיונים בחינוך, גיליון 19-18-17, אוניברסיטת חיפה, 733-713.  

 Manor, R, Yair, T, & Mar’i, A, (2019). Theory  and Pre-Service Training:     Perceptions of Professional Development in    Preliminary Stages of Training among Arab Students Specializing in Hebrew as a Second Language in Israel. 
Hebrew Higher Education, vol 21, pp 155-178.

טרומר, פ', גבורה, א' ומנור, ר' (בפרסום). החוורת המשמעות של פועלי תנועה הפותחים תבנית פריפרסטית. בלשנות עברית.  
 Manor, R & Gvura, A.(2020). Metaphorical change of Hebrew words and phrases in light of social norms: A linguistic analysis. Studies in Communication Sciences 20.1, pp. 25–39. 

מנור, ר', יאיר, ת' ומרעי ע' (2020). שינויים בתפיסת התפתחותם המקצועית של סטודנטים ערבים המתמחים בהוראת עברית במהלך ההתנסות המעשית. אלחצאד 10, 143-117.

גבורה, א' ומנור, ר' (בפרסום). "יצא מהארון" ו"יצא לי מכל החורים" – כוחם של שינויים חברתיים-תרבותיים בעיצוב השיח התקשורתי. עיונים בשפה וחברה. 

מנור, ר' (תשפ"א). שינוי ושונות בלשון. על: רות ברמן (עורכת). ירושלים:  הוצאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים- תשע"ט. חלקת לשון, 53, 221-208.

מאמרים

 

*Manor, R & Gvura, A.(2020). Metaphorical change of Hebrew words and phrases in light of social norms: A linguistic analysis. Studies in Communication Sciences 20.1, pp. 25–39.

 מנור, ר', יאיר, ת' ומרעי ע' (2020). שינויים בתפיסת התפתחותם המקצועית של סטודנטים ערבים המתמחים בהוראת עברית במהלך ההתנסות המעשית. אלחצאד 10, 143-117.


Trommer, P, Gvura, A & Manor, R (2021).Grammaticalization of Motion Verb to Auxiliary Verb in Hebrew. Hebrew Higher Education, vol 23, pp 1-15.

 מנור, ר', גבורה א' וטרומר, פ' (תשפ"ב). הפועל  'לך' במקרא: מפועל תנועה לציין  זירוז. שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום. גיליון כז, עמ' 124-103.

 

 

ספרים מדעיים

טרומר, פ', גבורה, א' ומנור, ר' (2022). אני הולך לקרוע את העיר: פועלי תנועה בעברית המדוברת

                       בת ימינו. מכון מופ"ת.  

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*