כניסה

סקר הערכת ההוראה

סקר הערכת ההוראה מתקיים לכל קורס הנלמד במכללה. הקורסים של סמסטר א נסקרים בתום סמסטר א. קורסים של סמסטר ב וקורסים שנתיים נסקרים בתום סמסטר ב. הסטודנטים שלומדים בשפה הערבית מקבלים את נוסח שאלוני הסקר בערבית. הסקר כולל שאלות פרטניות על התנהלות הקורס והמרצה, שאלות במבט כולל על הקורס, ושאלה פתוחה.
מטרתו העיקרית של הסקר להערכת ההוראה היא התחשבות בהוראה בעת פיתוח סגל, קידום סגל, ובניית תכניות לימודים חדשות. סקרי הערכת ההוראה משמשים את ראשי היחידות ואת הוועדות לקידום סגל כאשר מבקשים לתת לחברי סגל תפקידים או לקדמם בדרגה.


תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*