כניסה

חומרי הדרכה למערכות המכללה

​​​​​moodleAnnotoPadlet
הוראה מרחוקפורטל המכללהמידע אישיOutlook Web App
OriginalityTExtAloudעלמה רידרorcam-read
eurekaworldSmartClassהדרכות לשימוש באופיס  
  
  
תיוג
  
חומרי הדרכה
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleמערכת moodleמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleהגדרותמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleיבוא מערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleדואר פנימימערכות המכללה, moodle
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleהוספת משאבים ופעילויות לקורסמערכות המכללה, moodle
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleעורך התוכן ATTOמערכות המכללה, moodle, תמונות וידאו וקול
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleהוספת קובץמערכות המכללה, moodle, אחסון וניהול קבצים
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleקישור והטמעהמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleנוכחותמערכות המכללה, moodle
מטלהmoodleמטלהמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleפורוםמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleבלוגמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
moodlemoodleאגרון מונחיםמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleלוח פיתקיותמערכות המכללה, moodle, למידה סינכרונית, למידה א-סינכרונית
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleבוחן ומאגר השאלותמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleמשחקיםמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleבסיס נתוניםמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleהערכת עמיתיםמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית, יצירה ושיתוף
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleשאלת בחירהמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleשאלוןמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleתלקיטמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleשיעורמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleספרמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleאלבום תמונותמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleפסקה מעוצבתמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleדף תוכן מעוצבמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleדפי תוכן בחוצציםמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleתיקיית קבציםמערכות המכללה, moodle, אחסון וניהול קבצים
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleעבודה בקבוצותמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleהתניות בקורסמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleציוניםמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleהישגיםמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleדוחותמערכות המכללה, moodle
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleH5Pמערכות המכללה, moodle
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישיפרטים אישייםמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישיסילבוסמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישיציוניםמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישיערעורמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישידוחותמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישירישום לקורס ותצוגת קורסיםמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישימערכת שעותמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישימבחניםמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישיהודעותמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישיבדיקת נוכחות באפליקציהמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישישכר לימודמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישיסקר הערכת הוראהמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישירישום למבחן אמיר"םמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישיהעלאת מסמכים לדיון בהתאמות ואבחוניםמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישינוהל בקשה להוספת עוזר הוראה/מתרגל בקורסמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/owa.pngOWAשימוש בדוא"למערכות המכללה, דוא"ל
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/owa.pngOWAניתוב דוא"למערכות המכללה, דוא"ל
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/textaloud.pngText Aloudתוכנת הקראהמערכות המכללה, Text Aloud
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/smartclass.pngSmartclassמערכת שליטה על מחשבים בכיתהמערכות המכללה, Smart Class
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/annotto.pngAnnotoהיכרות עם Annoto [למרצה]מערכות המכללה, למידה סינכרונית, למידה א-סינכרונית, Annoto
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/annotto.pngAnnotoשימוש ב-Annoto [למרצה]מערכות המכללה, למידה סינכרונית, למידה א-סינכרונית, Annoto
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/annotto.pngAnnotoהעלאת סרטונים לאתר הקורס ב-moodle לשימוש עם Annoto [למרצה]מערכות המכללה, למידה סינכרונית, למידה א-סינכרונית, Annoto
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/annotto.pngAnnotoהוספת אינטראקציות על גבי סרטון [למרצה]מערכות המכללה, למידה סינכרונית, למידה א-סינכרונית, Annoto
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/annotto.pngAnnotoDashBoard [למרצה]מערכות המכללה, למידה סינכרונית, למידה א-סינכרונית, Annoto
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/annotto.pngAnnotoהעדפות Annoto [למרצה]מערכות המכללה, למידה סינכרונית, למידה א-סינכרונית, Annoto
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/annotto.pngAnnotoהצעות לפעילות בשילוב Annoto [למרצה]מערכות המכללה, למידה סינכרונית, למידה א-סינכרונית, Annoto
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/annotto.pngAnnotoשימוש ב-Annoto באמצעות פורום ב-moodle [למרצה]מערכות המכללה, למידה סינכרונית, למידה א-סינכרונית, Annoto
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/annotto.pngAnnotoעדכונים ביישוםמערכות המכללה, למידה סינכרונית, למידה א-סינכרונית, Annoto
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/annotto.pngAnnotoשימוש ב-Annoto מדריכים [לסטודנט]מערכות המכללה, למידה סינכרונית, למידה א-סינכרונית, Annoto
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMרישוי זום מכללתימערכות המכללה, Zoom

      רישוי זום מכללתי [למרצה]: 

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMהוספת רכיב זום ב-moodleמערכות המכללה, Zoom
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMהנחיות כניסה והתחברות לסטודנטיםמערכות המכללה, Zoom

      בתוך מפגש מוטמע ב-moodle [לסטודנט]:

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMהפעלת ZOOMמערכות המכללה, Zoom
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMשיתוף מסך במפגשמערכות המכללה, Zoom

​      שיתוף מסך בזום [למרצה]:

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMהקלטותמערכות המכללה, Zoom
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMחדרי קבוצותמערכות המכללה, Zoom
1 - 70הבא
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*