כניסה

חומרי הדרכה בתקשוב

  
Annoto
eurekaworld
moodle
OrCam Read
Originality
owa
Padlet
smartclass
TEXT ALOUD
TOMAGRADE
TOMAX
Unicko
Unicko שיעור סינכרוני
Zoom
מידע אישי
עלמה רידר
פורטל המכללה
תיוג
חומרי הדרכה
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleמערכת moodleמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleהגדרותמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleיבוא מערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleדואר פנימימערכות המכללה, moodle
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleהוספת משאבים ופעילויות לקורסמערכות המכללה, moodle
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleעורך התוכן ATTOמערכות המכללה, moodle, תמונות וידאו וקול
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleהוספת קובץמערכות המכללה, moodle, אחסון וניהול קבצים
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleקישור והטמעהמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleהצהרה על טוהר הגשת עבודותמערכות המכללה, moodle
מטלהmoodleמטלהמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleפורוםמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleבלוגמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
moodlemoodleאגרון מונחיםמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleלוח פיתקיותמערכות המכללה, moodle, למידה סינכרונית, למידה א-סינכרונית
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleתלקיטמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית, יצירה ושיתוף
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleבוחן ומאגר השאלותמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleמשחקיםמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleבסיס נתוניםמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית, יצירה ושיתוף
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleהערכת עמיתיםמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית, יצירה ושיתוף
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleשאלת בחירהמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleשאלוןמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleויקימערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית, יצירה ושיתוף
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleשיעורמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleספרמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleרב שיחמערכות המכללה, moodle, למידה סינכרונית, למידה א-סינכרונית
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleאלבום תמונותמערכות המכללה, moodle, תמונות וידאו וקול
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleאוסף מדיהמערכות המכללה, moodle, יצירה ושיתוף, תמונות וידאו וקול
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleפסקה מעוצבתמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleדף תוכן מעוצבמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleדפי תוכן בחוצציםמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleתיקיית קבציםמערכות המכללה, moodle, אחסון וניהול קבצים
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleעבודה בקבוצותמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleהתניות בקורסמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleציוניםמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleהישגיםמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleדוחותמערכות המכללה, moodle
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleנוכחותמערכות המכללה, moodle
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/moodle.pngmoodleH5Pמערכות המכללה, moodle
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישיפרטים אישייםמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישיסילבוסמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישיציוניםמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישיערעורמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישידוחותמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישירישום לקורס ותצוגת קורסיםמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישימערכת שעותמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישימבחניםמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישיהודעותמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישיבדיקת נוכחות באפליקציהמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישישכר לימודמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישיסקר הערכת הוראהמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישירישום למבחן אמיר"םמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישיהעלאת מסמכים לדיון בהתאמות ואבחוניםמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/meidaishi.pngמידע אישינוהל בקשה להוספת עוזר הוראה/מתרגל בקורסמערכות המכללה, מידע אישי
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/owa.pngOWAשימוש בדוא"למערכות המכללה, דוא"ל
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/owa.pngOWAניתוב דוא"למערכות המכללה, דוא"ל
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/textaloud.pngText Aloudתוכנת הקראהמערכות המכללה, Text Aloud
https://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/smartclass.pngSmartclassמערכת שליטה על מחשבים בכיתהמערכות המכללה, Smart Class
http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/http://www.beitberl.ac.il/about/tikshuv/training_material/publishingimages/annotto.pngAnnotoצפייה פעילה בסרטוןמערכות המכללה, moodle, למידה א-סינכרונית, Annoto
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMרישוי זום מכללתימערכות המכללה, Zoom

      רישוי זום מכללתי [למרצה]: 

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMהוספת רכיב זום ב-moodleמערכות המכללה, Zoom
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMהנחיות כניסה והתחברות לסטודנטיםמערכות המכללה, Zoom

      בתוך מפגש מוטמע ב-moodle [לסטודנט]:

      בתוך מפגש שאינו מוטמע ב-moodle [לסטודנט]:

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMהפעלת ZOOMמערכות המכללה, Zoom
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMשיתוף מסך במפגשמערכות המכללה, Zoom

​      שיתוף מסך בזום [למרצה]:

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMהקלטותמערכות המכללה, Zoom
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMחדרי קבוצותמערכות המכללה, Zoom
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMסקריםמערכות המכללה, Zoom

      בתוך מפגש מוטמע ב-moodle [למרצה]:

      בתוך מפגש שאינו מוטמע ב-moodle [למרצה]:


https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMדוחותמערכות המכללה, Zoom

      בתוך מפגש מוטמע ב-moodle [למרצה]:

      בתוך מפגש שאינו מוטמע ב-moodle [למרצה]:

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMנראות בזוםמערכות המכללה, Zoom

נראות בזום [למרצה] [לסטודנט]: 


https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMהנגשהמערכות המכללה, Zoom
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMטיפיםמערכות המכללה, Zoom
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMאבטחהמערכות המכללה, Zoom
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMתקלות שכיחותמערכות המכללה, Zoom
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMחשבונות ZOOM משותפיםמערכות המכללה, Zoom
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/zoom1.pngZOOMחידושים בזוםמערכות המכללה, Zoom
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/originality.pngOriginalityבדיקת מקוריות מטלה במודלמערכות המכללה, moodle, Originality
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/portal.pngפורטל המכללהפורטל המכללהמערכות המכללה, פורטל המכללה
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/Padlet.pngPadletלוח קיר שיתופימערכות המכללה, Padlet
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/alma-reader-s.pngעלמה רידרתוכנת הקראהמערכות המכללה, עלמה רידר
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/orcam.pngOrCam Readמכשר מסייע לקריאת מסמכיםמערכות המכללה, OrCam Read
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/publishingimages/eurekaworld.pngEurekaWorldעולמות וירטואלייםמערכות המכללה, eurekaworld
לחץ כאן כדי לרענן את תצוגת הנתונים.
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*