כניסה

דיאלוג עם חפץ

על הסדנה


סדנה חווייתית בה מתבקש כל משתתף להביא עמו חפץ שאומר עליו משהו בהתאם לנושא או מוטיב הנבחרים מראש. בתחילתו של המפגש מקבלים המשתתפים הדרכה בעקרונות עיצוב בגישה מערכתית ומתח בין טקסט חזותי לטקסט מילולי ​. בהמשך יוצאים כולם לצילום אישי עם החפץ ומקיימים חשיבה אודות ניסוח של כותרת מתאימה.
המדריך הפדגוגי המלווה יכול לבחור אם להדפיס את התוצרים או לאחדם לכדי מצגת אחת לתצוגה בלבד.​


​​נוהל הזמנת סדנאות במרכז​

המרכז לתכנון לימודים מציע מגוון סדנאות העוסקות בהיבטים עיצוביים, טכנולוגיים ופדגוגיים, התומכות בהכנת חומרי הוראה-למידה. לכל סדנה מוזמנת יש למלא טופס הזמנת סדנה נפרד, ולהעבירו אלינו שבועיים מראש. 

איש​ור על הסדנה המוזמנת יישלח מאתנו באמצעות הדוא"ל, לאחר הטיפול בבקשה.

על כל שינוי/ ביטול של סדנה מוזמנת יש להודיע בכתב לדוא"ל של  מעיין בן שושן  maayanb@beitberl.ac.il לא יאוחר משבוע לפני המועד המתוכנן. טלפון לבירורים: 09-7476276.

ליעץ ותכנון הסדנה יש לפנות למרחבים השונים:
  • למרחב האינטראקטיבי בטלפון:  09-7476294
  • לסדנה לעיצוב בטלפון: 09-7476238
הסדנאות מועברות בשילוב עם מרצה הקורס ומותנים בנוכחותו בשיעורים.
הסדנאות מוגבלות לקבוצות של בין 6 ועד 25 סטודנטים. קבוצות גדולות יותר יש לפצל לשתי קבוצות.

לחצו כאן להזמנ​ת סדנה זו​​​​


 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*