כניסה

מבואת מנהלה

תיאור הסביבה

​חקר המקרה בבית ספר זה מאפשר בחינה של זיקות בין תפיסה רעיונית, לתכנית לימודים בית ספרית לבין תכנון סביבות למידה ועיצובן. מגוון הסביבות של חקר המקרה הנ"ל מציגים ביטויים לכך במרחבים ציבוריים ובחדרי נושא. ניתן להתרשם מהמאמצים לתת ביטוי חזותי בעל משמעות באמצעים מגוונים, מהעצמה הסינרגטית של מכלול הסביבות, אך גם משאלות הנוגעות לשימוש מושכל בשפה החזותית.

 

תמונה מס' 1

המיצג הוא לוח עץ שמידותיו כמידות הקיר, והטקסטים והדימויים המוצמדים אליו מחופים בפרספקס שקוף. כותרת הלוח מציגה את הרעיון המהותי של הניסוי: "מהגמשה להגשמה", ומתחת לכותרת ולכותרת המשנה מצוטט היגד חינוכי מפיו של יאנוש קורצ'אק: "בכל אחד גנוז אור אנושי הנחשף ומתגלה בתנאים חינוכיים נוחים". מתחתיו מפורטים רעיונות הניסוי, המאורגנים כשני תרשימי זרימה זה לצד זה.

במקומות נוספים רבים בבית הספר, הן בחללים ציבוריים והן בכיתות, מופיעות כרזות בהן תכנים דומים בדגשים שונים (תמונה 2, 3, 4)

 

תמונה מס' 2

 

תמונה מס' 3

 

תמונה מס' 4

​אין אחידות בגודל, בחומרים ובמחברים (קומפוזיציות) של לוחות אלה - הלוחות הנוספים קטנים בהרבה ועשויים מחומרים פחות יקרים ופחות עמידים. ייתכן שמטרת העמדת כרזות אלה במקומות שונים בבית הספר היא שיתוף התלמידים באידיאולוגיה.

על הקיר הסמוך למיצג המרכזי ממוסגרים תוצרי התלמידים. חלק מהתוצרים טקסטואליים וחלק חזותיים, התוצרים מצהירים על היעדים שהתלמידים בחרו לעצמם (תמונות 5, 6).


תמונה מס' 5

 

תמונה מס' 6

ניתוח ופרשנות לסביבת הלמידה

מטבע הדברים, אזור ההנהלה וחדר המורים הם מקום מרכזי שאליו מגיעים מרבית המבקרים בבית הספר. לכן העיצוב באזור זה משקף את סדרי העדיפויות של צוות בית הספר. האמירה בבית הספר "אביחיל" היא חד משמעית: בית הספר מבליט את רמת המאקרו של הניסוי באמצעות הלוח הגדול, ואת רמת המיקרו באמצעות הציורים והכתיבה של התלמידים. במילים אחרות, ציורי התלמידים באים לתת לניסוי המחשה ותוקף. בכך מצהיר בית הספר על כוונותיו החינוכיות בפני הורים, ילדים ומבקרים אחרים, ומציג את הדרכים בהן הוא מתכוון לממש כוונות אלה.

הציטוט בכרזת הכניסה מעיד על מקומו המרכזי של קורצ'אק בגיבוש התפיסות הרעיוניות של צוות בית הספר. החלטתו של הצוות להציג עמדה זו מייד בשלב ההיכרות עם בית הספר היא בבחינת "כך אנחנו". גם בהמשך נראה כי נוכחותו של קורצ'אק בולטת בבית הספר. תמונתו ואמירותיו מלווים את המסייר במרחבים ציבוריים נוספים ובכיתות.

המחבר (קומפוזיציה) של המיצג בקיר המרכזי מבהיר היטב את ההיררכיה בין רכיביו. הכותרת הראשית מופיעה באמצע למעלה, היא גדולה באופן משמעותי משאר רכיבי הטקסט. שני תרשימי הזרימה בחלק התחתון של הקיר מוצגים זה ליד זה, מה שיוצר את הרושם שהם שווי ערך בעיני יוצרי הקיר. חלקו העליון של המיצג טקסטואלי כולו, בעוד שבחלק התחתון, שגובהו כגובה עיני הילדים, מופיעים דימויים חזותיים. מצב זה מעלה שאלות לגבי נמעני המיצג: האם הוא מיועד לילדים? האם הם יכולים להבין אותו? ניכר כי החזותיות של הניסוי חשובה מאוד לצוות בית הספר, וניתן לשאול - מה תרומת מיצג זה ודומיו להפצת הרעיונות החינוכיים של בית הספר?

התרשים מתאר את השינויים בתשתיות שיש לחולל בבית הספר כדי לממש את הטמעת הרעיון החינוכי מהגמשה להגשמה. כדי לממש אותו בעולם בית הספר ולפתח תשתית שתסייע לתלמיד כפרט לממש את הרעיון הזה, עשו בבית הספר שינויים במבנה הארגוני של בית הספר. השינויים התחוללו במסגרות הפעולה הבאות:

ארגון ההוראה-למידה – ארגון הלומדים בהתאם לצרכים ולסגנונות השונים ובהרכבי למידה שונים- חד גילי, דו גילי ורב גילי. מפגשים בית ספריים, מפגשים כיתתיים, מפגשים של מחנכת עם תלמיד והורים.

ארגון זמן – מערכת שעות גמישה הכוללת מערכת כיתתית ומערכת שעות אישית על פי היעדים.

ארגון פיזי – כיתות אם לכל קבוצת גיל, כיתות על פי נושא: שפה, מתמטיקה, שורשים, מעבדת מחשבים, מעבדה ללימודי מדעים, ספרייה מרכז אומנות, חדר אנגלית, חדר הרצאות, חדר צילום.

ארגון תכנים – תכניות של משרד החינוך, לצד תכניות לימודים אישיות על פי היעדים, ותכניות אישיות על פי בחירה.

המטרה - להתמקד בפרט. התלמיד בוחר את יעדיו האישיים ובהתאם לכך בונה את תכנית העבודה שלו בבית הספר.

בעקבות ההיערכות התגלו צרכים לבעלי תפקידים חדשים, וצורך ליצור מערכת תקשורתית ביניהם כדי שייווצרו תהליכים שיקדמו נושאים בבית הספר ו'יזרמו'.

לסיכום

​חקר מקרה זה מתייחס אל מרחבים ציבוריים בבית הספר (אזור ההנהלה וחדר המורים). ניתן לבחון את הבחירות העיצוביות בזיקה לתפיסה הרעיונית עליה מצהיר בגלוי צוות בית הספר: "מהגמשה להגשמה". בניתוח סביבה זו ניתן ללמוד על המאמצים אשר מופנים לקהלי יעד שונים להפצת הרעיונות שהם בבסיס הניסוי החינוכי.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*