כניסה

תיאור כללי

מספר תלמידים: 666
מספר כיתות: 21 כיתות כולל חטיבה צעירה, היחידה ביישובי המועצה האזורית דרום השרון.
מספר אנשי צוות פדגוגי: 45
מספר אנשי מנהלה: 4
טלפונים: 9023871 – 03, 9021115 – 03
אתר בית הספר: http://www.dsharon.org.il/Departments/Education/School/Matan/

בית הספר נוסד בשנת תשנ"ז, בישוב קהילתי צעיר – החוגג עשור לקיומו, בשטחה של המועצה האזורית דרום השרון. הישוב נמצא בתהליכי צמיחה וקולט מידי שנה משפחות חדשות .

הנחות היסוד של המדיניות החינוכית של בית הספר הן:

א. אווירה חיובית ויחסי גומלין טובים בין חברי קהילת היישוב "מתן", יוצרים תשתית לאיכות חיים טובה ומשמשים תנאי בסיס להתפתחות אינטלקטואלית, רגשית וערכית של הלומדים.

ב. חינוך לערכי אהבת האדם, העם והארץ יביא לגיבוש זהותו היהודית-ישראלית של בוגר "מתן" ולמעורבותו בחברה ובקהילה.

ג. בית הספר, מעבר להיותו מקור להקניית תכנים ומיומנויות, מהווה אפיק השפעה מכריע בעיצוב זהותם של הלומדים, ומכין לחיים גם מבחינה רוחנית וערכית.

במסגרת מדיניות חינוכית זו נוסחה מטרת על: "יצירת תרבות – שיח בקהילה" כתשתית לחיים משותפים.

צוות בית הספר שם דגש על פיתוח בוגר שאוהב את ארצו ואת עמו, התורם לחברה ומחויב לה, מתוך הזדהות עם ערכים הומניסטיים, דמוקרטיים ולאומיים.

כדי לשמור על איזון נכון בין אתגר אישי לאתגר חברתי, בבית הספר מדגישים עשייה ערכית התורמת לקהילה.​

רציונאל סביבות הלמידה בבית הספר

  הרציונאל העומד מאחורי בניית הסביבה בבית הספר, לפי דברי המנהלת, מרץ 2006:

הסביבה הלימודית היא בזיקה לתלב"ס (=תכנון הלימודים הבית ספרי) דהיינו, נושא מקורי שבית הספר פיתח באופן פנימי לפי השקפת עולמו ולפי צרכיו.

תכנית הלימודים הייחודית "עם יושב על אדמתו" עוסקת בקשרי הגומלין בין העם למולדתו וההתיישבות על האדמה הזאת. כותרת התכנית היא היסוד המארגן הרעיוני המרכזי של התכנית וראשי הפרקים שלה פותחו בהלימה אליה. רציונאל התכנית "עם יושב על אדמתו" מדגיש את הצורך להעצים את חוסנם החברתי והרגשי של הילדים ביישוב לאור תהליכים שקורים בזמן הקמת יישובים עבריים לאור החזון הציוני של יישוב המדינה.

הסביבה הלימודית, שעוצבה בתפיסה מוזיאלית, שואפת להיות סביבה תומכת תלב"ס. כלומר, בסביבה קיימים אלמנטים התומכים ומחזקים את הרעיונות, התכנים, והפעילויות של התלמידים בתכנית הלימודים. עקרונות חשובים אחרים הם שחזון בית הספר יבוא לידי ביטוי בסביבה, שהיא תהיה רלוונטית, שמישה, אסתטית ומתוחזקת. התכנית הבית ספרית נשענת על תכנית הלימודים ב"מולדת חברה ואזרחות" משרד החינוך.

בבניית סביבות למידה הנשענות על הנחות יסוד אלה והמטרות החינוכיות הנגזרות מהן, יש כדי לקדם את החינוך לאהבת המולדת וגיבוש הזהות היהודית של תלמידי בית הספר.

הסביבה הלימודית בבית הספר ב"מתן" עוסקת בנושאים הייחודיים הבית-ספריים "עם יושב על אדמתו" ו"תרבות השיח". היבט זה בא לידי ביטוי בבולטות של ההיגדים המילוליים המופיעים בחלל בנושאים אלה, בבחירת ההיצגים החזותיים, וכן בפעילויות הלימודיות בזיקה לתתי הנושאים של הנושא.

את התכנית בנה הצוות הבית ספרי בסיוע מדריכות חיצוניות, האחת מומחית בתכנון לימודים והשנייה בבניית סביבה מוזיאלית. התצוגה מרוכזת בחללים המרכזיים של שכבות הגיל ד' – ו' בקומת הקרקע, והיא נבנתה על פי עקרונות הסביבה המוזיאלית. רוב ההיצגים עשויים מחומרים עמידים כמו עץ, קאפה, נייר מנוילן וכדומה

תהליך בניית סביבות הלמידה

צוות פנימי ומנחים מבחוץ חברו יחד כדי לבנות את תכנית הלימודים ואת הסביבה הלימודית בהלימה לנושא התכנית. את הצוות הפנימי הרכיבו מנהלת בית הספר, מורות מקצועיות, מחנכות והמורה לאומנות. מנחים מבחוץ – מדריכה לתכנון לימודים, שתי מדריכות באמנות והמומחית לסביבה מוזיאלית. בביצוע ובהקמה שותפו תלמידי מפת"ן והורים בבית הספר.

לפי תיאור המנהלת: תהליך התכנון של הסביבה התחיל בהגדרת הצורך ובבירור ההתאמה לתפיסות העולם של משרד החינוך ושל בית הספר, ולאוכלוסיית המורים והתלמידים.

אחר כך גיוס 'משוגעים לדבר' – הון אנושי ומשאבים חומריים, חשיבה על הפעילויות והספרים הדרושים, ולבסוף שלב הביצוע והיישום.

סביבות הלמידה בבית הספר - היבט כללי

הסביבה הלימודית נמצאת במרחבים ציבוריים של מבואת הכניסה ומרחבים הסמוכים אליה. היא כוללת, באמצעות אילוסטרציות בעיקר, תכנים ורעיונות המבוססים על התלב"ס.

מעצבי סביבה זו בחרו בגישה מוזיאלית, שנבנתה בשיתוף הקהילה. מניתוח הסביבה עולות שאלות הנוגעות לדרכים בהן עיצוב נותן ביטוי להעדפות ערכיות, וכן שאלות הנוגעות לחיוניות ולדינמיות של סביבות מן הסוג הזה.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*