כניסה

הגדרת מושג בהיסטוריה

תיאור סביבת הלמידה

​בלוח מפורטים ראשי הפרקים לצורך הסבר והגדרה של מושג בהיסטוריה. כל ראש פרק מופיע בשתי מילים, מהן יוצאת שורת חיצים לתתי סעיפים, המפרקים את המושג פירוק נוסף. לדוגמה בתמונה מס' 1: ראש הפרק "זמן-מתי?" מתפרק ל"באיזו תקופה? לפני או אחרי? כתוצאה מ..., מהו התהליך? איזו התפתחות?".

תמונה מס' 1

ניתוח ופרשנות לסביבת הלמידה

מזווית תחום הדעת היסטוריה מיפוי המושג מפורט, מעמיק וקפדני. בהיותו תלוי על הלוח, לנגד עיני התלמידים הוא מהוה פיגום ללמידה. הפירוט על הלוח מונה את הרכיבים שבונים משמעות של מושג וניתן להיעזר בו בכל עת, הן כשהתלמידים נדרשים לפרק מושג על-פי הרכיבים או לבנות את השלם: להסביר מושג.

אין כל קושי להבין את ההיררכיה של הלוח - יש הלימה מלאה בין התכנים לבין כותרת ראשית גדולה, כותרות משנה קטנות יותר ותתי סעיפים קטנים עוד יותר. הבעיה היא שדווקא תת הסעיפים, שהם הרכיב שאמור לעזור יותר מכול לתלמידים ולתת להם פיגומים לבניית התובנות שלהם, רכיב זה כתוב באותיות מאוד קטנות, שאינן נקראות מכל מקום בכיתה. נכון יותר היה להקטין את הכותרת הגדולה, ולעומת זאת להגדיל באורח משמעותי את תת הסעיפים. לטענת המורות התלמידים יושבים קרוב ללוח בקבוצות למידה קטנות ולכן אין כל קושי לקרוא את הכתוב.

בעיצוב בכלל, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בלומדים עם צרכים מיוחדים, יש להקפיד על הלימה בין הצורה לבין התכנים. עיצוב הכותרת "הגדרת מושג בהיסטוריה" אינו תומך במסר שלה: הכותרת מורכבת משלוש מילים, כל אחת מהן על גיליון נייר נפרד. זה מקשה לקרוא אותה כיחידה אחת נושאת משמעות: העין מפסיקה את שטף הקריאה בין מילה למילה. יצירת רצף בין המלים הייתה הופכת את שלושתן ליחידה אחת הנקראת כמשפט (אגב, אותה גישה לעיצוב הכותרת מופיעה בלוח "מפות היסטוריות").

גם הצבעוניות של הלוח אינה תורמת לבהירותו. כל קבוצה של תת סעיפים צבועה בגוון כלשהו של ירוק, אך הגוונים קרובים זה לזה מכדי לשמש כיוצרי בידול משמעותי.

לסיכום

לוח הקיר המתואר כולל מיפוי גנרי מפורט ומפורק של מושג בהיסטוריה. כפיגום ללמידה הלוח מיועד לסייע בהתמודדות עם תהליך של פירוק או בנייה של מושג מופשט. עיצוב הלוח מעלה שאלות הנוגעות ליצירת ביטוי להיררכיה באמצעות גודל, רצף ומיקום הרכיבים החזותיים.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*