כניסה

נורית בנולול, ד"ר

מרצה במגמה לקרימינולוגיה ואכיפת החוק, הפקולטה לחברה ולתרבות.
nurit.benolol@beitberl.ac.il

פרסומים

עבודת דוקטור
תפקידם של ההון האישי והחברתי בהסתגלותם של צעירים בסיכון, במעבר לבגרות הצעירה". מנחה פרופ' שולמן שמואל.

מאמרים בכתבי עת שפיטים

תשס"ב, 2002 - מאמר בתחום הדרכה וטיפול "השפעת התערבות טיפולית באמצעות ספורט על גורמי אישיות בקרב צעירים מנותקים". פורסם בחוברת לעבודה חינוכית-סוציאלית כתב-עת גיליון 16.
תשע"ג, 2013 - מאמר בנושא תפקידם של "ההון האישי וההון החברתי בהתמודדותם של צעירים בסיכון במעבר לבגרות". פורסם בעיתון יסודות לחינוך, גיליון 21.
תשע"ה, 2014 - מאמר בנושא " השפעת משאבים אישיים על עמדות ביחס לעבודה ועל תחושת הניכור בקרב צעירים בסיכון". פורסם בכתב העת מניתוק לשילוב  חוברת מספר 18.
תשע"ו, 2016 - מאמר לכנס ציי'ס "האם אוכל להפוך לחכם יותר? תקשוב יצירתי (creaitive computing) ושינוי תיאוריות סמויות של האינטליגנציה בקרב בני נוער בסיכון ותלמידים נורמטיבים". מאמר משותף עם אינה בלאו האוניברסיטה הפתוחה.


Benolol, N. & Blau, I. (2016). Can Design of Digital SelfRepresentation through Creative Computing Trigger Changes in Implicit Theories of Intelligence and Promote the Creativityof At-Risk Youth and Normative Students? Interdisciplinary Journal of e-Skills and Lifelong Learning.                                

Benolol, N. & Blau, I. (2017)and enhance creativity among at-risk youth? Interdisciplinary Journal of e-Skills and Lifelong Learning – IJELL

Benolol, N.(2017). The relationship between backpacking and adaptation to the workforce during emerging adulthood World Leisure Journal. Volume 59 Issue 3: Leisure between Vision and Reality.

Blau, I., Goldberg, S. & Benolol, N.(2018) Purpose and life satisfaction during adolescence: the role of meaning in life, social support, and problematic digital use, Volume 22 Issue 7. 

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*