כניסה

לימור קסלר לדלסקי, ד"ר

מרצה וחוקרת במגמה לניהול ארגוני חברתי, הפקולטה לחברה וקהילה
דואר אלקטרוני: Limor.kessler@beitberl.ac.il   ​

תחומי הוראה, מחקר ועשייה

תחומי הוראה נבחרים
ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול משאבי אנוש וניהול התגמולים, משא ומתן ויישוב סכסוכים, ניהול האסטרטגיה, תרבות הארגון, וקורסי יעוץ ופיתוח אירגוני,  הנחיה.
שיטות מחקר: מבוא;  Spss; Amos וניתוח סטטיסטי, כתיבת מאמר מדעי, סמינר מחקר.

מלמדת במחלקה: יחסי עבודה והתנהגות ארגונית.

תחומי מחקר

​Voluntary turnover; Turnover intention of IT Employees in the High Tech sector ; Commitment of IT employees in the High Tech sector; OMB- Sexual harassment; Work centrality, SCR, Labor participation, Organizational culture and values;  Negotiation and mediation (specialty from  PON, Harvard University - HLS). 

פרסומים אקדמיים נבחרים

פרסומים בכתבי עת שפיטים

 

Kessler Ladelsky L. and J. Weisberg. (2017). The Effects of Internal Marketing on Turnover Intentions in Knowledge workers in the IT sector. Journal of Organizational behavior (Submitted).

Kessler Ladelsky and J. Weisberg. (2017). The Moderation Of Internal Marketing On The Relationship Between Organizational Culture And Turnover Intentions Among IT  Employees. Journal of management. (Submitted).

Kessler Ladelsky L. and J. Weisberg. (2017). "Revising The Effect Of Affective Commitment On Turnover Intentions Among IT Workers".    

The Eastern Academy of Management Annual Meeting 2017, Maryland, United States, Proceedings.

Kessler Ladelsky, L. (2014). Individual and organizational related causes to voluntary turnover intention among IT employees in Hi Tech companies in Israel.  Studia Oeconomics Volume 59, Issue 1.

Kessler-Ladelsky, L. (2014). The effect of organizational culture on IT employees' turnover intention in Israel. The Annals of the University of Oradea Economic Sciences 23 Issue.

Kessler Ladelsky, L. (2014). The effect of job satisfaction on IT employees' turnover intention in Israel. The Annals of the University of Oradea Economic Sciences 23 Issue.

Kessler Ladelsky and Catana, A. (2013). Causes affecting voluntary turnover in IT sector. Review of some empirical studies. Studia Oeconomics Volume 59, Issue 1.

פרקים בספרים אקדמיים שפיטים
2017

Kessler Ladelsky, L.(2017). The Effects of Economic Changes on Industrial Relations in Israel: the Challenges of Corporate Social Responsibility (CSR) in Labor Relations, Employee Participation and Equitable Compensation. In Contemporary Perspectives in Corporate Social Performance and Policy - The Middle Eastern Perspective, by Information Age Publishing, Charlotte, NC, USA. The paper was invited by the editor.

2016

Kessler Ladelsky, Limor [with Bondy, a., Levy, R., and Nissim, G]. (2016). The Israeli Guide for Co-Determination and Corporate Sustainability. The Macro Center for Political Economics, Hans-Bockler-Shiftung

2015

Kessler Ladelsky Limor. (2015). Sustainable Company and Fair Relationship: European Experience for Implementation in Israel. Editor: Roby Nathanson. The Macro Center for Political Economics, 2015 Hans-Bockler-Shiftung:"Worker Participation in General and the Case of the Business Sector and the High Tech Industry in Israel in particular. PP. 134-175.

Ad Hoc Reviewer

2015-2017

Review of papers of: Academy of management (annual meetings and AMJ); Eastern academy of management; Organization Management Journal (OMJ). The Journal of Transnational Management. Boston University. 

של כתבי עת שפיטים Editorial Board – חברות ב

Member of the Advisory Board of the Emerald and of  IJOA [Including the Editorial Board - (International Journal of Organizational Analysis)

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*