כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

הנחיות להתקנת מאמרים

 1. למאמר יצורף דף נפרד ובו יופיע שם מחבר המאמר ותפקידו, השתייכותו המוסדית, כתובתו וכתובת הדוא"ל שלו.
 2. היקף המאמרים יהיה 4,000 - 8,000 מילים, כולל רשימה ביבליוגרפית והערות.
 3. אל כתב היד יצורף תקציר המאמר בעברית ובאנגלית. התקציר העברי לא יעלה על 120 מילים, ואילו התקציר האנגלי לא יעלה על 150 מילים.
  לתשומת לבכם: תקצירי המאמרים שיתקבלו לפרסום יופיעו בעתיד באתר האינטרנט של כתב העת. לפיכך על התקציר לספק מידע מהותי על תוכן המאמר.
 4. פרסום איורים בגוף המאמר יתאפשר רק לאחר הצגת רישיון לפרסומם מאת בעלי זכויות היוצרים. 
 5. מחברי מאמרים שיתקבלו לפרסום יתבקשו לחתום על הסכם התקשרות עם מרכז ימימה לחקר ספרות ילדים ונוער.  

הנחיות עריכה כלליות

 • כתב היד יוגש למערכת בקובץ word (רצוי בגרסת xp), כתוב ברווח כפול ובגופן בגודל 12.
 • הכתיב ייעשה על פי כללי הכתיב חסר הניקוד של האקדמיה ללשון עברית. ניתן להסתייע גם במילון ההווה ובמילון ספיר.
 • כל הכותרות ייוּשרו לימין.
 • השורה הראשונה במאמר וכל השורות הפותחות פרקים/סעיפים חדשים ייוּשרו לימין.
 • שורות הפותחות פסקאות הממוקמות ברצף הטקסט יוזחו מעט לשמאל.
 • יש להשתמש במירכאות כפולות לציון מובאות ולציון מילים שאין להבינן כפשוטן, כינויים או ביטויים שהכותב מבקש להצביע על אופיים המושגי.
 • יש להשתמש במירכאות בודדות לציון כותרים וכותרות יצירות (שירים, סיפורים, ספרים, כתבי עת וכיוצא בזה).

מובאות

 • על כל המובאות להיות זהות למקור בכתיב, בלשון ובפיסוק.
 • מובאות שאורכן עד שתי שורות דפוס מלאות ישולבו ברצף הטקסט, ויצוינו במירכאות כפולות.  אם הטקסט המצוטט מכיל אף הוא מירכאות, הן יומרו במירכאות בודדות. בעניין פיסוק המובאות נוהג כתב העת "עולם קטן" בעצת האקדמיה ללשון עברית, שקבעה כי "בהבאת דיבור ישיר בין מירכאות מצטרפות שתי מערכות פיסוק: הפיסוק של הטקסט המצוטט והפיסוק של הכותב. ראוי למנוע גיבוב של סימנים רצופים, ועל כן יש לוותר על סימן פיסוק השייך לאחת המערכות."
  על כן סימני הפיסוק שבסוף המובאות יובאו לפני המירכאות הסוגרות. זאת מלבד במקרה שבו מבקש הכותב להוסיף סימן שאלה, סימן קריאה או שלוש נקודות לאחר הציטוט (שאינם מופיעים בו במקור).
 • מובאות שאורכן מעל שתי שורות דפוס יודפסו בפסקה נפרדת, מוזחת לשמאל וללא מירכאות. לפני הפסקה המוזחת ולאחריה יש להותיר שורה רווח. הפסקה המתחילה אחרי מובאה זו תיושר לימין.
 • סטיות מן המובאה לשם הסבר או הדגשה יינתנו בסוגריים מרובעים. פסיחה במובאה תצוין באמצעות שלוש נקודות בתוך סוגריים מרובעים.

הערות שוליים

 • יש למעט ככל האפשר בשיבוץ הערות בשולי המאמר ולהסתפק בהפניות לרשימת המקורות.
 • הפניות אלו ישולבו בגוף המאמר בסוגריים. מראי המקום יופרדו באמצעות הסימן ; (נקודה ופסיק).
 • הערות אחרות יופיעו בתחתית העמוד המתאים כהערות שוליים ולא ירוכזו בסוף המאמר.
 • הַפְנָיָה להערה לכותרת תסומן באמצעות כוכבית.
 • כל שאר ההפניות להערות יסומנו באמצעות ספרות עיליות רצופות.
 • מספר ההערה יבוא תמיד לאחר סימן הפיסוק.

רשימת המקורות

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*