כניסה

חסר מידע ביבליוגרפי APA 7

עורכות: פרופ' נועה אהרוני ומיכל כהנא

הדף בתהליך בניה/עריכה - נוסיף טבלה בעברית ודוגמאות

Missing element
SolutionTemplate

Reference list entryIn-text citation
Nothing  - all
elements are present
Provide the author, date, title, and source of the work.Author. (Date). Title. Source.

(Author, year)

Author (year)

Author
Provide the title, date, and source.Title. (Date). Source.

(Title, year)

Title (year)

DateProvide the author, write "n.d." for "no date," and then provide the title and source.Author. (n.d.). Title. Source.

(Author, n.d.)

Author (n.d.)

TitleProvide the author and date, describe the work in square brackets, and then provide the source.Author. (Date). [Description of work]. Source.

(Author, year)

Author (year)

Author and date
Provide the title, write "n.d." for "no date," and then provide the source.Title. (n.d.). Source.

(Title, n.d.)

Title (n.d.)

Author and title
Describe the work in square brackets, and then provide the date and source.[Description of work]. (Date). Source.

([Description of work], year)

[Description of work] (year)

Date and title
Provide the author, write "n.d." for "no date," describe the work in square brackets, and then provide
the source.
Author. (n.d.). [Description of work]. Source.

(Author, n.d.)

Author (n.d.)

Author, date, and title
Describe the work in square brackets, write "n.d." for "no date," and then provide the source.[Description of work]. (n.d.). Source.

([Description of work], n.d.)

[Description of work] (n.d.)

SourceCite as a personal communication, or find another work to cite
No reference list entry

(C. C. Communicator, personal communication, month day, year)

C. C. Communicator (personal communication, month day, year)

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American psychological association (7th ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000165-000. From 

Table 9.1 How to create a feference when imformation is missing, p. 284.

----------------------------------------------------


מהי תקשורת אישית? Personal communication


  • פרסומים שהקוראים ה לא יכולים לשחזר/להגיע למקור, מצוטטים הגוף הטקסט כתקשורת אישית.

  • אין להוסיף את הפריט לרשימה הביבליוגרפית

  • ראיונות עם נבדקים במחקר איכותני אינם נכללים בהגדרה של תקשורת אישית


 סוגים:  מיילים, הודעות טקטס, צ'אטים, ראיונות אישיים (למשרה), שיחות טלפון, הרצאות בכיתה שלא הוקלטו וכו'.

מבנה:

(קיצור שם פרטי ושם משפחה של המתוקשר שם המתוקשר, תקשורת אישית, יום חודש, שנה)

או:


קיצור שם פרטי ושם משפחה של המתוקשר (תקשורת אישית, יום חודש. שנה)

  • מומלץ להוסיף תאריך מדויק ככל האפשר, או לפחות חודש ושנה.


דוגמאות:

(A. Grante, personal communication, February 24, 2020)

Or:

A. Grante (personal communication, February 24, 2020)

  •  מומלץ להוסיף פרטים נוספים על המתוקשר 

We spoke with A. Grant (Haida Nation, lives in Vancouver, British Columbia, Canada, personal communication, April 2019) about traditional understandings of the world by First Nations Peoples in Canada. She described  … .

----------------------------------------------------

המדריך נערך על-ידי פרופ' נועה אהרוני ומיכל כהנא, אוניברסיטת בר אילן והמכללה האקדמית בית ברל

על פי מהדורה APA 7 משנת 2020

עדכון: 2021


 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*