כניסה

הלימה למטרות

שם פריט הלימה למטרות
מחבר ברקוביץ, איריס
תיאור בחינת הזיקה בין רמות ניסוח שונות של מטרות המתייחסות לנושא לימודי מסוים ברבדיו השונים בין אם זו תכנית חיצונית ובין אם היא תכנית פנימית, הנכתבת על ידי צוות בית הספר. דיון בנושא ההלימה החל ביחס לחומרים שפרסם משרד החינוך ונבחנה ההלימה ברובדי הפיתוח השונים החל ממטרת על של החינוך בישראל, מטרות ההוראה הכלליות של מקצוע או נושא (כפי שמבוטאות בתכנית הלימודים של המקצוע או בפרסומים אחרים של משרד החינוך), מטרות חומרי ההוראה למידה המתייחסות לנושא מסוים במדריך למורה ומטרות הפעילויות המופיעות ביחידה מתודית. איכותו של החומר תעלה, ככל שיקטן הפער בין הפעילויות למטרות הלימודיות.
מושגים קשוריםתכנית לימודים, תכנית לימודים (מסמך ת"ל). ​
מרכז/מכללה מרכז תכנון לימודים - מכללת בית ברל

 

 

תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*