כניסה

מרכז למידה

שם פריט מרכז למידה
מחבר ברקוביץ, איריס
תיאור

 

סביבת למידה הממוקמת ומתוחמת באזור פיזי מסוים בבית הספר .

בשנות הששים היוו מרכזי הלמידה ככלי למימוש שיטת הוראה אלטרנטיבית (שונה מההוראה הפרונטאלית ). במיוחד הם נתנו ביטוי לתפיסה של למידה פעילה . עיקרה של גישה זו סוכמה על ידי גלובמן והריסון במחקרם (1994). הם ציינו חמישה ממדים המאפיינים את הלמידה הפעילה בהם יחסי הגומלין בין השותפים בבית הספר , אוטונומיה ללומד , תכניות הוראה-למידה גמישות , משאבים מגוונים בסביבת הלימוד לעידוד חקר ושימוש בחלופות בהוראה . הקמת מרכזי למידה והפעלתם בכיתה ידעו עליות ומורדות בעיקר בזיקה לתפיסה החינוכית של בית הספר . בבית ספר בעל תפיסת הוראה מסורתית הסביבה יכולה להיות מובנית באופן שיטתי לפי תכנון המורה . המטרות , התכנים והחומרים מתוכננים מראש ומוצגים במרכז .  בבית ספר המטפח תלמיד בעל הכוונה עצמית המרכז יכול להיות גמיש , בעל אפשרויות בחירה ללומד , דינאמי ומשתנה , מתפתח ומתהווה , לעתים אף בשיתופם של התלמידים (פוקס, 1988). היבט זה מעצים את אישיותם של התלמידים , את האחריותיות שלהם כלפי הסביבה (acountability) ומעניק להם תחושת בעלות ושותפות עליה (כהן, בן פשט וברקוביץ, 2006).

התכנים במרכזי הלמידה יכולים להשתלב בתכנית ההוראה הפורמאלית של המורה ולהוות חלק ממנה או לשמש להעשרה והרחבה בנוסף לנלמד בכיתה .

במרכז למידה טמון פוטנציאל לחולל שינוי באופנויות ההוראה-למידה בכיתה. הוא יכול להכיל מגוון עשיר של חומרי הוראה - למידה : חומר כתוב ממקורות שונים כגון ספרים , עיתונים , תעודות ועוד, תמונות , צילומים , חומר אורקולי , מחשב (הן ככלי לביצוע המטלות וכמקור מידע ועזר לפעילויות מתוקשבות ). במהותו מהווה הזדמנות להתחשב בשונות בין התלמידים הן מבחינת תחומי העניין הנבחרים להיות מיוצגים במרכז , מגוון החומרים ואופנויות השפה , יכולות התלמידים ורמתם ומגוון הפעילויות (זילברשטיין וחוב' ,תשס"א), וכן תכנון וארגון זמן השיעור משתנה לצורך שילוב ההפעלות במרכז הלמידה .

הנחיות לדרכי הפעילות של התלמידים במרכז למידה ניתנות בדרכים מגוונות: כרטיסי עבודה , כרזות , מחשב ועוד.

מרכז/מכללהמרכז תכנון לימודים - מכללת בית ברל

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*