כניסה

מיקוד למידה

שם פריט מיקוד למידה
מחבר ברקוביץ, איריס
תיאוררעיון המציע ארגון מערכת שעות הלמידה סביב מוקדים , על בסיס ממד של זמן וממד תוכן . ארגון כזה מאפשר לצמצמם את מספר המקצועות הנלמדים מבלי לפגוע בתכניות הלימודים . הקשר בין התכנים הנלמדים יתחזק ויהיה משמעותי יותר וכך תתעצם גם החוויה הלימודית .
מרכז/מכללהמרכז תכנון לימודים - מכללת בית ברל

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*