כניסה

סטנדרטים בחינוך

שם פריט סטנדרטים בחינוך
מחבר אלפרט, ברכה
תיאור

סטנדרטים הם אמות מידה שהוגדרו על מנת לאפשר שיפור מערכות וקידום איכותן ורמתן. הסטנדרטים מגדירים מה המיומנויות והתכנים שעל ילדים לרכוש , את רמת הביצוע המצופה מהלומד ואת אופני ההערכה של מידת השגתם. רוב העיסוק בסטנדרטים במערכת החינוך נוגע לדעת, לידע, ולהתפתחות אינטלקטואלית במסגרת מקצועות ההוראה אולם יש גם סטנדרטים בתחומים רגשיים וחברתיים , כגון בנושאי תרבות ואקלים בית ספרי . 

הערות ביבליוגרפיה:
פרידמן, יצחק. ופילוסוף, שרון. (תשס"ב). סטנדרטים במערכות חינוך. סקירת ספרות מקצועית. ירושלים: מכון סולד.
מרכז/מכללה מרכז תכנון לימודים - מכללת בית ברל

 

 

תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*