כניסה

כרטיס עבודה

שם פריט כרטיס עבודה
מחבר ברקוביץ, איריס
תיאור

כרטיס ובו מתוארת הפעילות הלימודית שעל התלמיד לבצע . ההנחיות לפעילות יכולות להיות סגורות במהותן, מנוסחות בגישה מעצבת, כהוראות ביצוע . במטלות מסוג זה התוצרים צפויים מראש וידועים למורה . לצד גישה זו ההנחיות יכולות להיות פתוחות ומנוסחות כהצעות , כרעיונות ואף כשאלות לחשיבה ובירור . תוצרי התלמידים אינם אחידים, מפתיעים והיצירתיות של התלמידים יכולה לבוא לידי ביטוי.

בראשית ימיה של הלמידה הפעילה הרבו מורים במתן כרטיסי עבודה לתלמידים . במשך הזמן הובן שריבוי הכרטיסים מכביד ולא תמיד מוביל את התלמיד לצמיחה בידע , הבנה או ברכישת מיומנויות . במשך השנים פחת מספר הכרטיסים , התאפשרה בחירה לתלמיד , וניתנו פעילויות מעמיקות , ארוכות טווח , דורשות עיון בחומרי עזר ומפתחות את החשיבה .

גלובמן, ר', הריסון, ג', (1994) למידה פעילה – גישה הטרוגנית להוראה. בתוך: ריץ', י', בן-ארי, ר' (עורכים), שיטות הוראה לכיתה ההטרוגנית, רכס, אבן יהודה.

זילברשטיין, מ', (תשס"א), טיפוח לומד בעל הכוונה עצמית, מופ"ת, תל אביב.

כהן,ר', בן פשט, מ', ברקוביץ, א' (2006), מכון מופ"ת, תל-אביב.

פוקס, א' (1988), מרכזי למידה בכיתה, הוצאת אח, חיפה.

מרכז/מכללהמרכז תכנון לימודים - מכללת בית ברל

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*